Dorpspomp

Van de redactie Torenklanken

De redactie van Torenklanken wil onder de aandacht brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in Torenklanken wordt geschreven dus ook op deze site valt onder eigen verantwoording van de schrijver.

 

.

 

Wordt lid van onze facebook pagina klik

hierboven op vind ik leuk, delen zou zeker leuk zijn.

Rond de Dorpspomp 479

 

Kerstviering

We kijken terug op een mooie kerstperiode en constateren dat de kerkdiensten redelijk bezocht zijn, de tijd dat we zelf stoeltjes moesten meenemen ligt immers al jaren achter ons. Stuk voor stuk mooie kerkdiensten, al mag de koster wel iets minder kaarsen op het altaar zetten zodat de pastoor zichtbaar blijft. Wel moet ons wel van het hart dat tegenwoordig sommige diensten wel heel erg kort zijn. Haastige spoed is zelden goed !

Het is inmiddels traditie dat het gilde de bewaking van de kerststal voor haar rekening neemt. De wisseling van de wacht hebben we helaas niet gezien, is dat net zo’n happening als bij Buckingham Palace ? Misschien is het mogelijk volgend jaar de tijdstippen hiervan bekend te maken.

Oud en Nieuw

Na Kerst volgt Oud en Nieuw. Er is in Geffen niet bezuinigd op de aanschaf van vuurwerk. Op tal van plaatsen was het bijna een complete vuurwerkshow. Ook na het afsteken van het vuurwerk hebben velen de verantwoording genomen en de overblijfselen zelf opgeruimd. Wat onverhoopt was blijven liggen is kort erna door gemeente met een veegauto opgeruimd. Complimenten !

Op oudjaarsdag werd er op meerdere locaties Carbid geschoten. Met muziek en een biertje erbij een gezellige voorbereiding op de oudjaarsavond. Wij zien hier kansen voor een nieuw evenement in Geffen. Geffens Carbidschieten, wie pakt de bal op en waar kan het georganiseerd worden ? Iets voor de Evenementen Stichting Geffen op het Dorpsplein ?

Geffense Kwis

Tussen Kerst en Nieuw al voor de zesde keer de Geffense Kwis. We raken niet uitgepraat over het enthousiasme, de gezelligheid, de adrenaline en de samenwerking die de Geffense Kwis teweeg heeft gebracht. Complimenten voor de organisatie die het heeft gepresteerd om een kwis neer te zetten waarbij de nieuwste techniek niet geschuwd wordt en waarin naast kennis ook creativiteit nodig is, waardoor iedereen de kans krijgt om zijn of haar bijdrage aan een team te geven. Geffen mag trots zijn op de Geffense Kwis en daarvoor werden terecht de blauwe vlaggen gehesen !

3 jaar gemeente Oss

We blikken terug in de tijd na 3 jaar gemeente Oss en constateren dat de belangstelling voor de politiek sterk afhankelijk is van wat er in de media wordt gebracht en daarmee een beetje op de achtergrond is verdwenen. Qua uitvoering zijn we er daarentegen wel op vooruit gegaan. De dienstverlening van de gemeente is veel beter geworden, de rol van de Dorpsraad is steviger neergezet, we hebben een actieve gebiedsbeheerder etc. De leefbaarheid wordt daardoor gewaarborgd. Ook zijn er besluiten genomen voor de realisatie van het gebouw voor Gilde, Scouting en Jeugdvakantiewerk en wordt grootschalige woningbouw in het kader van de visie Geffen-Oss beperkt. De bestemming van de gelden in het landschapsfonds mag wat ons betreft ook ingezet worden voor de leefbaarheid in het centrum van Geffen. Naast investeren in natuur in het buitengebied, zou het ook ingezet kunnen worden voor natuur in het centrum van Geffen. Bijvoorbeeld door het aanwenden van gelden voor sloop van (een deel van) het gemeentehuis en het aanleggen van een grasveld op dit plaats. Wel plaatsen we vraagtekens bij het onlangs vastgestelde bestemmingsplan ‘Kom Geffen’. In dit plan is voor de winkels in het centrum een bestemming opgenomen met een wijzigingsbevoegdheid naar wonen. De winkels rondom het centrum hebben deze bestemming echter niet. Dit zou naar onze mening juist omgekeerd moeten zijn om te voorkomen dat de winkels wel uit het centrum kunnen verdwijnen en buiten het centrum blijven zitten.

Nieuwjaarsreceptie

Ondanks de goede organisatie, de mooie presentaties, de beter afgestemde datum was het op de nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad niet super druk. In de dorpen om ons heen wordt een dergelijke receptie aangekleed met activiteiten zoals de Nulander van het jaar in Nuland of FOR Mineur in Heesch. Misschien moeten we in Geffen onze tonproatduo’s van stal halen om de avond aan te kleden. De voormalige Weetwotsjers, maar dan als de Dikke en de Dunne ? Of nu Piet weer Geffenaar is geworden, Janus en Peer ? Of omdat Janus tijdelijk Ossenaar wordt, tot zijn terugkomst in Geffen als duo “Oss en Ezel”?

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is aangekondigd dat Christel en Piet de dorpsraad gaan verlaten en dat nieuwe kandidaten worden gezocht, welke zich kunnen melden via info@dorpsraadgeffen.nl. Ook was er een sneak preview van de website www.Geffen.nl die binnen enkele maanden online komt. Een prachtige startpagina van, voor en door Geffen.

MFC de Koppellinck

Gilbert van de Meulenreek heeft zich teruggetrokken als voorzitter van het bestuur van de Koppellinck. Zijn rol wordt overgenomen door de vice-voorzitter. Gilbert vindt het jammer dat de door hem eerder geschetste ontmoetingsplek niet gerealiseerd wordt, maar had bijvoorbeeld ook graag de Roaplied verkiezing in de Koppellinck gehad. Gilbert blijft echter actief en zeer betrokken als vrijwilliger. Het bestuur is overigens nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, deze kunnen zich melden via bestuur@mfcdekoppellinck.nl

Wensen voor 2018

Een flink aantal wensen voor Geffen passeren de revue, waaronder:

- Afronding van het Centrumplan (bouw, bestrating en groen)

- Nieuwe Horeca onderneming op de locatie van Zin in Geffen

- De sloop van (een deel van) het gemeentehuis voor openbaar groen

- Een druk bezochte brede stamtafel op 18 februari a.s. waarin we onder andere de rol en verwachting van de stamtafel bespreken.

Ons voornemen is om in 2018 kritischer te zijn dan in 2017, uiteraard wel binnen het redelijke en met de nodige kwinkslag.

En verder …..

- Heeft één van onze aangezetene zijn Vlizotrap gebruikt als Vlizotrapeze

- Begrijpen wij dat Patrick van Schijndel op zijn nieuwe locatie ook sportkleding gaat verkopen

- Vragen wij ons af van wie zijn Amerikaanse auto maandenlang heeft gestald op het Aloysiusplein

- Vindt de stamtafel op 2 september plaats op een locatie van Effe noar Geffe

- Wensen wij de Roaplied en de Recht vur zunne Roap artiesten veel succes

Volgende stamtafel

De volgende stamtafel is op 21 januari, 10.30 u. in Café Govers. U bent welkom !

Reageren? Ons e-mail adres is: Stamtafel@torenklanken.nl

 

 

Rond de Dorpspomp 477

 

Het vorige verslag wordt goedgekeurd, en de dagvoorzitter had nog wat feestjes en Sint Nicolaas zou langs komen dus er zat veel snelheid in deze zitting. Nog wel een kleine rectificatie. Er komen geen zonnepanelen op het dak van de kerk, maar op een veld naast de kerk.

 

Stichting Rottenrijk staat nogal eens op de agenda bij de Stamtafel, maar wat wil je 44 jarig bestaan laat je ook niet zomaar voorbij gaan. In samenwerking met de Pompzwengels staat er voor 21 december het midwinterbloazen op de agenda, van 19:00 tot 21:00 uur op het Arboretum. Met vuurkorven verse huis gemaakte snert en natuurlijk muziek. Zou van Heiningen ook komen met zijn hoorn??

 

Jubileum concert ExpresZo, een volle Koppellinck, waar +/- 200 mensen aanwezig waren om naar dit mooie concert te komen luisteren, maar zeker ook kijken, 3 danseressen uit Portugal luisterde e.e.a. op, waarvan zelfs de ouders over waren gevlogen om te komen kijken. Solo’s van Eefje Thomassen waren deze keer nog emotioneler dan voor heen. ExpresZo zongen 17 liedjes uit hun 15 jarige repertoire. En alles uit het hoofd, een TOP prestatie werd er neer gezet, nu op naar de 20 jaar??

Wat ons met de koren in Geffen wel zorgen baart, is dat zowel het Groot Gemengd Koor als Passe Partout geen dirigent meer hebben, en over het algemeen komen er dan ook geen nieuwe nummer bij en blijft het hangen op de bekende nummers, wie oh wie, kan het, wil het, en doet het?

 

Boomplantdag Arboretum. Het arboretum staat al bijna helemaal vol, de gemeente Oss zal vaart moeten maken, anders vertraagt dit mooi initiatief. Vele families en jubilerende verenigingen hebben een boom geplant, zo heeft ExpesZo, 15 jarig jubileum, een heuse notenboom geplant, en Stichting Rottenrijk een beuk. Tijdens deze plaatsing kwam er mooie doorzichtige confetti naar beneden. Ook de brug van Williebrord de Veer is geopend, wat qua publiek weer samenviel met ExpresZo, waar Williebrord zelf ook lid van was, gezamenlijk werd er gezongen.

Veel lof voor de 35 vrijwilligers die de dag ervoor in stromende regen de nodige zaken bij hebben gewerkt zoals het bemesten van de nieuwe bomen en het opruimen van diverse zaken. Ook heeft de kabouter die ervoor aan het pad staat een vriendje erbij. Deze heeft de tekst mee genomen “Nou hedde wa te buurte wanne” Wel jammer is het zicht vanaf het Arboretum op de achterkant van Coppens bedrijfswagens, het zou de zaak sieren als dat met een haag afgezet zou worden. Rondom wordt er al volop gebouwd bij het Arboretum, en………. Het Scouting gebouw ligt ter inzage, dus dit moet nu eindelijk ook goed komen.

 

Super Bingo GGG. Goed Gevoel Geffen moest uitwijken naar de Koppellinck om hun superbingo te organiseren. Jammer van Zin in Geffen, maar men was super tevreden hoe e.e.a. in de Koppellinck is gegaan. Wel hadden ze maar 75 balletjes in de computer zitten, en moest er ingegrepen worden om de getallen op te hogen, toen kon men wel een volle kaart krijgen. Vele prijzen zijn weer van eigenaar verwisseld, ruim 150 personen waren er aanwezig. De opbrengst, die naar Rived gaat is nog niet bekend gemaakt, dit omdat GGG ook nog tijdens het “Late Night Shopping” in Geffen op 9 december ook nog een actie hebben op het plein. Ben er die avond bij zou ik zeggen, opening van Kom d’r In en zo ook de Florijn, vele winkels die nu nog open zijn zullen knallen met kortingen.

 

De Sint is weer in Geffen, de ESG had het weer goed voor elkaar, een vol plein met kinderen die volverwachting naar Sint Nicolaas keken en zijn zwarte pieten, “de bussen werden op de papendijk tegen gehouden” dus hier geen protest. WIK die de dag erna op concours ging speelde de sterren van de hemel onder leiding van Geffenaar van het Jaar Ans de Poot., nadien met z’n allen naar de Koppellinck, waar de kinderen bij de Sint nog hun verhaaltje en wensen konden achter laten. Onze wethouder die weer mooie woorden had, Annemieke van der Ven wist nog snel een selfie te schieten met de Sint. Al met al weer geslaagd.

 

Open avond Koppellinck. Deze avond was maar matig bezocht, zou het gekomen zijn omdat Tiny Heijmans een receptie aangeboden kreeg van Nooit Gedacht omdat hij was benoemd tot CLUBHELD van het jaar. Graag nodigen wij Tiny uit om een keer aan te schuiven aan de stamtafel. Wij willen graag zijn verhaal horen, Tiny Proficiat. Wil niet zeggen dat er geen belangstelling was voor de openavond. Gilbert van de Meulenreek opende de avond en stelde het bestuur voor, waar Ad Romme een uitleg gaf over wat er allemaal aan werk al verzet was, en welke wensen er zijn. WIK een eigen ruimte, waar de werkzaamheden al van worden gestart. Extra opslagruimte, geluidsmaatregelen betreft de bar enzovoorts. Mark van de Doelen legde de zaal agenda uit zo ook Tijn van Oirschot die de PR kant en de website onder de aandacht bracht. Frank den Brok, kwam ook nog een stukje visie onder de aandacht brengen, en nu blijkt ook nog dat de Koppellinck in de top 5 staat van de duurste panden qua energie, de gemeente wil snel actie gaan ondernemen om dit gebouw te gaan verduurzamen, Zonnecollectoren op het dak??

Het oude klooster en de Koppellinck die ook dezelfde soort invulling hebben in het dorp, hebben al enkele oriënterende gesprekken gehad betreft een samenwerking, komt de ene ruimte te kort en kan men bij de andere terecht…….

 

Maasdonks nieuws. De Maasdonkse fietsroute wordt weer nieuw leven ingeblazen, een oud gediende van Geffen 700 zal dit samen met de Dorpsraad en de gemeente Oss oppakken. Er zijn nog al wat bordjes weg, in Vinkel 4, in Nuland 4 en in Geffen zelfs 20. Ook zijn er al weer nieuwe wijken bij gekomen dus de route kan ook nog aangepast worden.

Ook is men bezig met een bomen route in Geffen uit te zetten, vanaf het Arboretum, zo langs boeiende bomen, met een stuk uitleg in de route van de panden waar men langs komt, hier is Ruud Verhagen voor gevraagd.

 

Wat er verder nog ter Stamtafel kwam.

De Stamtafel, heeft verzuimd om de leden van de Stomtoaffel, Harrie en Riet van de Hanenberg, te feliciteren met hun huwelijks jubileum, bij deze nodigen wij ze heel graag uit om een keer aan te schuiven, en zullen we uit volle borst het lang zullen ze leven in zetten.

De Stamtafel zou graag weer enkele mensen extra aan de tafel willen hebben, heb je een uurtje of wat tijd in de zondag ochtend, schuif eens aan babbel mee over de ins en outs in Geffen

 

Stichting Rottenrijk is in ’s-Hertogenbosch bier wezen steken, onder leiding van Peer van den Muggenheuvel werd het gerstenat goed gekeurd, ook is het bestuur van de jubilerende stichting ook nog op bezoek geweest bij de Commissaris van de Koning, waar ze gezellig een 1 op 1 gesprek hebben gehad onder het genot van een drankje en een hapje.

 

Rond de dorpspomp 476

 

Stamtafel 476 begint keurig om half elf en dat is hoorbaar doordat de voorzitter dan met zijn hamer bijna een deuk in de tafel slaat. Als gast is dan al aanwezig de nieuwe Rottenrijkse Adjudant, Rob van Dinther. Na de klap verwelkomen we ook de nieuwe Prins, Rens van Wanrooij, die verlaat was door het 'afkosteren' van de kerk, wat een werkje blijkt te zijn dat anderen het opruimen van het kerkinterieur na de dienst noemen.

 

Prinsenbal en prinsverkiezing

Deze keer in de Koppellinck op 4 november. Kosten noch moeite zijn gespaard om het interieur van de Koppellinck geschikt te maken. De aankleding was zeer bewerkelijk maar het resultaat mocht er zijn. Dat het mede daardoor een zeer geslaagde feestavond is geworden, staat als een paal boven water. Omdat er een all-in entreeprijs was, bleek de bediening door een klein aantal vrijwilligers makkelijker, sneller en dus goed te verlopen. Voor de komende Rottenrijkse carnavalsactiviteiten zijn nog niet alle locaties definitief geregeld. Het faillissement van "Zin in Geffen" heeft wat onverwachte problemen veroorzaakt maar alle geplande evenementen gaan gewoon door.

Rens en Rob zijn blij met hun uitverkiezing. Zij hebben "zin in Rottenrijk". De Stamtafel ziet dit koppel wel 'zitten' en feliciteert hen van harte. Hoe komt de stichting toch telkens aan zulke enthousiaste Geffenaren? Aan tafel vernemen we dat er bij de Geheimraad een (uiteraard geheim) lijstje bestaat waarop namen van kandidaten al jaren tevoren terecht zijn gekomen en zo slaagt Rottenrijk er elk jaar opnieuw in om tijdig twee geschikte en gewillige hoogheden te interesseren en te presenteren. Er is ook bij de jongeren gelukkig voldoende animo voor; de verjonging is gaande!

 

Jeugdprinsen

Op 10 december worden de nieuwe jeugdprinses en de nieuwe jeugdprins onthuld.

Er zal voor de jeugd dan ook een playbackshow zijn.

 

Geffes Stroat Toe Toere

Op 13 januari om acht uur 's-avonds is het weer zover. Een gezellige avond, een zwerftocht met vele kapellen. Onze Pompzwengels zorgen met die kapellen weer voor een buitengewoon gezellige tocht door Geffen, langs drie van de vier café's.

Het succes van de vorige keer was zo groot dat een nieuwe Toe Toere niet kon uitblijven; ook Geffenaren die er toen bij waren maar gewoonlijk weinig in de café's komen, waren enthousiast. En al die kapellen die nu wederom en met hun eigen aanhang komen genieten. Dat is dolle pret. Schrijf maar vast in de agenda!

 

De Rabobank weer terug?

De Rabobank zou binnenkort een kleine dépendance openen in het gebouw waar de bank al vele jaren zat; dat bericht gonst rond. Maar de Rabobank laat desgevraagd weten dat er nog geen sprake van is. Ook een servicepunt, zoals dat in Berghem, is niet in de planning. Teleurstellend? Ja, want er is blijkbaar wel behoefte aan.

 

Bouwplan Van Schijndel

Commotie alom rondom het plan van Bouwbedrijf Van Schijndel aan de Bredeweg om er een nieuwe hal te plaatsen. Het gaat om een ratjetoe van bezwaren: het bestemmingsplan zou de bouw niet toelaten, de productiehal is veel te groot, het bouwwerk past niet in de natuur van de omgeving, de geschikte aan- en toevoerwegen voor vrachtauto's ontbreken, de verkeersaantrekkende werking en de verkeersonveiligheid nemen toe, enz. Bovendien heeft de gemeente een procedurefout gemaakt, Enfin, wat daarvan ook zij, een bestuurlijke klus voor Oss om al die bezwaren te ontwarren en om een besluit te nemen. We wachten het maar af.

 

Glasvezelnetwerk

E-Fiber gaat wederom uitleg geven over de aanleg van een glasvezelnetwerk in en rondom de kom Geffen. Op 30 november, in de Koppellinck. Als het plan van E-Fiber slaagt, zullen uiteindelijk ook de bewoners van het buitengebied voor een schappelijke prijs toegang tot internet kunnen krijgen, nu E-Fiber uitdrukkelijk ook het buitengebied wil "verglazen".

Op 15 november in het vorig jaar was er ook al een informatieavond; toen ging het overigens niet alleen om een uitleg over de aanleg van een glasvezelnetwerk maar ook over het aangaan van een glasvezelabonnement. De bijeenkomst bleek hoofdzakelijk bedoeld om het publiek te informeren over de verplichte (koppel)aankoop van een nieuw abonnement: voor TV, internet en telefoon. Bij een vrij onbekende provider die als enige via dat netwerk zou gaan opereren. Dus geen separaat glasvezelabonnement. Of deze koppeling deze keer weer plaatsvindt, is zeer waarschijnlijk; de uitnodigingsbrief die de bewoners van Geffen hebben ontvangen heeft het daar niet over.

Overigens zou er nu sprake zijn van niet één maar twee providers waaruit je t.z.t. mag kiezen.

Als je nu een E-mailadres gebruikt met een domeinnaam van een bekende grote provider (bijvoorbeeld KPN-mail of Ziggo) dan heb je een grote kans dat je dat adres moet wijzigen.

Overstappen zal dan ook een lastige keuze zijn. Je moet je afvragen wat voor jou de meerwaarde ervan zou kunnen zijn.

 

De volgende Stamtafel

Op 26 november om 10:30 uur in café Govers. Je bent van harte welkom!

 

 

Dorpspomp 475

 

Laten we even reageren op reacties die we hebben mogen ontvangen van, wat heeft Area Uden nou met Geffen te maken. 1 ding, de directeur bestuurder is een Geffenaar en daar hebben we in de keuken mogen kijken, ik zeg dat we dit bij wel meer bedrijven zouden willen op een zondag ochtend.

 

Nieuwe voorzitter Effe noar Geffe, net voor de deadline hebben we de naam mogen ontvangen van de nieuwe voorzitter van Effe noar Geffe, Chrisjan van Dinther maandag avond 30 oktober is zijn naam bekend gemaakt. Chrisjan zal de komende 2 jaar de kar gaan trekken. Voor info hoeft Chrisjan niet ver te lopen, want oud voorzitter Bert van Laarhoven is tenslotte zijn buurman. De Stamtafel wenst Chrisjan heeeeeeeel veeeeel succes en we nodigen hem dan ook graag een keer uit om zijn verhaal te komen doen bij de stamtafel.

 

Geffen Zorgt heeft zich tijdelijk genesteld in een pand van een particulier, aan het dorpsplein in Geffen. De stamtafel vraagt zich af hebben ze een huurovereenkomst of een gebruikers overeenkomst? Kijk als het pand belangeloos beschikbaar gesteld wordt dan steken wij de loftrompet uit, anders vinden we toch dat er alles aan gedaan moet worden dat je met gemeenschapsgeld ook naar een gemeenschapsgebouw gaat. We hoorde wel dat men na de tijdelijke zit de mogelijkheden bij de Koppellinck niet uitsluiten.

 

Zin In Geffe, in de uitverkoop, executie verkoop iedere lamp, box, glas, stoel, kruk, plant enzovoorts wordt verkocht. Wij vinden het zo jammer dat het gaat gebeuren, gelukkig is de curator niet te flauw met de spullen die van verenigingen zijn, Stichting Rottenrijk heeft de roap tonnen terug die op de veiling stonden, zo ook heeft het Geffens Doublet alle spullen terug om te kunnen bridgen. Wat oh wat gaat er gebeuren met het pand???? Dat er nog ondernemers zijn die heil zien in een zaal blijkt wel in de Kerkstraat, daar is een nieuwe eigenaar uit Utrecht volop bezig om van de Schans weer een feestzaal te maken, we zijn benieuwd…..

 

De koppellinck, die vaart er wel bij met het sluiten van Zin In Geffe, 4 november de Prins onthulling, 10 december Geffen Gots Tallent de playbackshow met jeugdprins onthulling, de 16 november Super Bingo van Goed Gevoel Geffen, zo ook de Prinsenreceptie op 17 december. Nu nog afwachten wat er met de Roap en het Roaplied gaat gebeuren.

 

Dirk-Olaf van Geenen, deze 38 jarige ondernemer is een jaar geleden in Geffen komen wonen aan de Papendijk, waar hij een bedrijfsruimte heeft. Dirk-Olaf is restaurateur van antiek, hoofdzakelijk gericht op hout, werkt voor o.a. kerken, overheid, bedrijven maar zeker ook voor particulieren. Hij gaat geen uitdaging uit de weg, heeft zijn opleiding in Engeland voltooid waar hij Master is geworden, we zeiden al gekscherend “Master van oud Hout” Tot voor kort was alleen MBO meubelmaker het hoogst haalbare in Nederland Inmiddels kun je terecht bij de UVA in Amsterdam, maar deze opleiding is meer gericht op onderzoek dan op handenwerk. Dirk-Olaf heeft goed te werken, neem gerust contact met hem op, Papendijk 14A is zijn adres. De vraag, waarom Geffen, zijn oude werkplaats was in Vucht, zijn vrouw werkt in het Radboud in Nijmegen, en ze zochten iets tussen Den Bosch en Oss, tja…… dan kom je al snel in Geffen uit. Komende Effe noar Geffe zal Dirk-Olaf zijn kunsten vertonen in een kraam.

 

Wandelpaden Dorpstraat, Kloosterstraat, een uitvloeisel van Geffen begroot is het aanpakken van de wandelpaden in het dorp. Tijdens de rondgang hebben enkele grondeigenaren aangegeven dat ze bereid waren een stuk tuin af te staan zodat de boom die er staat niet hoeft te wijken, sommige gronden was al discussie over van wie wat waar, nu zal om e.e.a. niet te vertragen zal er voor iedere eigenaar die bereid is om grond af te staan een gebruiksovereenkomst opgesteld worden zodat men z.s.m. aan de gang kan.

 

Parkeren bij de Koppellinck, de gemeente heeft tijdelijk plaatsen achter de Koppellinck aangelegd, maar de meesters en de juffen die vullen deze plaatsen al, en volgens ons moeten die toch bij de Geer parkeren, daarnaast zijn de strepen GEEL gemaakt zodat het opvalt, maar ik heb geleerd GEEL is verboden te parkeren, maar nu blijkt dat dit hier het niet geval is. Gemeente Oss, hoe strooien we verwarring!!!

 

Zonnepanelen op de kerk? Er is een vergunningsaanvraag voor het herstel van de spits, iets wat natuurlijk moet, om dit mooie monument te behouden, en zodat het haantje weer terug kan op de toren, maar schept onze verbazing, er is ook een vergunning aangevraagd voor zonnepanelen, nu hebben we al wat foto’s gegoogeld maar daar zal ons monument niet mooier van worden. Wij zeggen leg ze op het dak van de Koppellinck, tegen een kleine vergoeding, en goedkope energie, en een MOOI monument. Of het zijn zonnepanelen die gelijk zijn als de leien die nu op het dak liggen.

 

Sluiproute moet open, om van de Jumbo naar de Kloosterstraat te lopen, lopen vele door de ingang van het Oude Klooster, wat natuurlijk niet de bedoeling is, tussen de aanleunwoningen en Gera’s Bloemdesign zit een gang, die nu afgesloten is middels een poort, wij zeggen de poort open, dan kunnen we daar makkelijk langs, en als er weet van is, kan de parkeerdruk ook van de Kloosterstraat af aldaar.

 

Rabobank terug in het dorp, zo het er nu voor staat huurt de Rabobank een kantoor in hun eigen oude pand aan het Dorpsplein, De Florijn. De verbouwingen zijn bijna afgerond en komen er nog meer bedrijven naar Geffen, goed voor de werkgelegenheid zullen we maar zeggen, levendiger zal het plein er niet op worden, Eduard van Heese wil woningen van zijn winkels maken en bij Jo Spierings zal het niet anders worden. Wat gebeurt er met het gemeentehuis, wij zeggen vergroot het plein, breek het oude gedeelte af, en de rest woningen?? Hat pand wat Peter Peters heeft gebouwd aan de dorpstraat (oude apotheek) is een aanwinst voor Geffen zo ook de helft van Celten van de Wouw, die de rechterkant nog. Het centrumplan is ook bijna afgerond, men is volop bezig om de Harrie Schoetenstraat te voor zien van een nieuw wegdek, en dat komt ook wat hoger te liggen, loop er gerust eens langs. Dat geldt ook bij ons, loop gerust eens binnen en kom gezellig mee babbelen over het wel en wee van Geffen.

 

De volgende zitting is 12 november waar we graag de nieuwe prins en zijn adjudant van het Rottenrijk ontvangen. 10:30 uur Cafe Govers. Wees welkom. Houdoe wanne

 

 

 

Rond de dorpspomp 472

 

De scholen zijn weer begonnen, de vakanties zijn voorbij. Dan is het tijd voor kermis en Effe noar Geffe.

 

Kermis

Over de kermis hebben we in de vorige Dorpspomp al wat geschreven maar nu merken we dat er over geluidoverlast vanuit de tent -ja of nee- verschillend is gereageerd. Er is een moment geweest dat het geluid de tent uit knalde maar dat is na onmiddellijk ingrijpen gestopt. En ja, als je er dichtbij woont dan hoor je vanzelf wat. Dat kan gezellig zijn of voor anderen misschien hinderlijk maar is dat meteen overlast? De plek waar de tent stond en de tent zelf bleken niet bevredigend; dus volgend jaar zal er wel een andere oplossing zijn.

 

Geffenaar van het jaar

Het is zaterdagavond voor Effe noar Geffe. Een grote menigte verzamelt zich op het Dorpsplein in nieuwsgierige afwachting van wie het deze keer zou zijn geworden. Sommigen weten het al 'zeker'. En presentator Jan van Ravenstein die tezamen met wethouder Annemieke van de Ven de kiosk 'op' de kiosk staat stelt hen niet teleur: Ans de Poot. Het is eigenlijk geen wonder dat de keuze eens op haar moest vallen. Zij was aI gelauwerd om haar geweldige inzet als vrijwilliger door de gemeente Oss. Dat wil wat zeggen. Maar Geffen vindt dat ook en het was de hoogste tijd om dat eens te laten blijken. De Stamtafel zal haar binnenkort uitnodigen om haar ervaring te vernemen. Ans, proficiat!

 

Effe noar Geffe

Nostalgie en Brabants, hand in hand. Het kroonjuweel van het jaar. De 41e editie kende prachtig weer, was aantrekkelijk en werd druk bezocht. Al vroeg stroomden de 'buitenlanders' toe, op de Papendijk vormde zich richting Geffen een file van auto's. Niettemin waren deze gasten snel op een parkeerplek want verkeersregelaars zorgden dan ook voor een ordelijke doorstroming.

Een zeer gevarieerd aanbod van attracties. Muziek, ambachten, dansen, stoommachines, dieren, paardenshow, koren, straattheater, gezellige terrassen, kinderspelen met stoomtrein en nog veel meer. De belangstelling voor de kinderattracties was opmerkelijk groter dan vorige keren. Dat zal zijn gekomen doordat voor de kinderen nu vooral het Dorpsplein, een meer opvallende plek, was gekozen. Met terrassen voor de ouders.

Muziek kwam uit vele hoeken. Van goede kwaliteit. Onderlinge storing van verschillende muzikale prestaties door te korte afstanden is er deze keer niet geweest. Wel was er een standhouder die zijn verhaal niet kwijt kon zodra nabij zijn stand een nieuwe deun werd ingezet.

Toen de kapel van WIK op enig moment over het parcours liep kwamen in tegengestelde richting de loslopende varkens aangesjouwd. Echter, musici noch varkens bleken van plan voor elkaar uit te wijken. Gevolg was dat de varkens zich verspreidden tussen de benen van de dames en heren musici. Dat moet een merkwaardig gevoel onder de gordel zijn geweest. Toen stopte de blaaskapel maar met blazen want voor geknor had het notenschrift geen muziekregel en diervriendelijke oplossing. Heeft iemand hiervan een filmpje?

Het opruimen van de materialen en afval na afloop verliep opmerkelijk snel en goed. Dat is op zichzelf een compliment waard.

De prijzen voor de beste prestaties zijn, anders dan in vorige jaren, een week later, op 9 september, feestelijk bekend gemaakt. Reden van het uitstel: het wachten op de uitslag aan het einde van de dag, meteen na afloop, gaf teveel problemen.

De prijswinnaars van deze keer Effe noar Geffe zijn:

De Wisselklomp: gewonnen door Sanne voor "de mooiste kraam".

Prijs voor "mooiste terras": Terras Boet Veemarkt vooral voor de sfeervolle aankleding en het functioneel gebruik van hooibalen.

Prijs voor presentaties door verenigingen:

Eerste prijs: Het Rottenrijk, voor de grote belangstelling voor een loterij en de aandacht voor zijn 44-jarig bestaan.

Tweede prijs: gedeeld: Zorgboerderij de Molengraaf, voor een goed verzorgde kraam met materialen en producten die op een boerenmarkt thuis horen en de gretig afgenomen appeltjes.

Scouting Geffen: het klauterwerk waarop vooral jong zich mochten uitleven. Met marshmallowtoetje.

Complimenten voor bestuur, werkgroepen, deelnemers en andere vrijwilligers die er wederom een aantrekkelijk en goed georganiseerd feest van hebben gemaakt!

 

Mè un leeg kofferke

Zo heet het prachtige nieuwe boek van Ruud Verhagen waarin hij schrijft over jonge kinderen uit arme Oostenrijkse en later ook Duitse gezinnen die tussen 1947 en 1957 zo'n maand of drie te gast waren bij Geffense gezinnen. Om aan te sterken. Oudere Geffenaren zullen dit zich zeker herinneren. Het is een mooie uitgave geworden waaraan Ruud zo'n jaar heeft besteed om de nodige informatie bijeen te brengen. Dat is een hele klus gebleken. Aanleiding was een verzoek aan hem om zich in te zetten voor het opsporen van één van die kinderen. Dat deed hij en slaagde erin de gezochte te vinden. Daarmee verzamelde hij ook informatie over de andere kinderen in Geffen en dat werd zo veel dat er een boek over te schrijven was. Te koop bij o.a. Bosch- van Erp, kosten € 15,-.

 

Schout van Geffen

Mysterieuze verhalen over de vrijstaat het "Land van Ravenstein" en over de benoeming van een bekende Geffenaar tot schout van Geffen doen de ronde. Tijd om die Geffenaar op te sporen en te doen bekennen wat dit allemaal betekent. Hij blijkt ook aangezetene van de Stamtafel te zijn dus is het mogelijk om deze warrige kwestie te ontrafelen. Gilbert aan het woord. Wij hebben er nog niet alles van begrepen maar het lijkt erop dat een aantal VIP's die in de gemeente Oss wonen, een ludieke opdracht aan zichzelf heeft gegeven om het Land van Ravenstein op te richten of aan de vergetelheid te onttrekken door die naam te vestigen. "Land van Oss" klinkt niet zo goed, vindt men, mede daarom "Ravenstein". De grens van dit land is wel dezelfde als die van de gemeente Oss. Een plan voor externe uitbreiding door een verovering op bij Geffen liggend terrein, aan de zijde van Den Bosch, zou er al zijn. Het land van Ravenstein beoogt onder meer de toeristisch aantrekkelijkheid te vergroten en de bestaande tradities in stand te houden. De naam Ravenstein is gekozen op historische gronden. Het overkoepelend orgaan, de Landsraad, heeft al van zich laten horen. Deze raad claimt een bedrag van 34 miljoen Euro bij de kabinetsformateur om een op last van de regering in1818 gesloopt kasteel te kunnen herbouwen. Die afbraak leidde tot geestelijke en materiële nood, zo heet het. Voor handhaving van de goede orde heeft of krijgt elke woonkern een schout met een taak. Zo moet deze een verblijfsvergunning verstrekken aan eenieder die vanuit het buitenland zich binnen diens kern wil vestigen. Hoe dat dan allemaal moet is nog niet bekend. Horen we er nog van?

 

Jonge ZZP'ers

De Stamtafel heeft de vorige keer een jonge ZZP'er aan tafel gehad die heeft verteld over zijn motivatie en ervaringen. Dat stemde tot nadenken. Want er moeten in Geffen meer jonge, al of net begonnen ZZP'ers zijn van wie de bekendheid nog niet groot is en die het verdienen om wat meer bekendheid te krijgen, onder meer door zich te presenteren. De Stamtafel wil hier iets aan doen, voorlopig door zo'n jongere in een Stamtafelbijeenkomst aan te laten schuiven. Omdat niet bekend is of hiermee slechts enkele of tientallen energieke jongelui in het vizier komen beperken we ons voorlopig tot een aanmoediging om aan de Stamtafel op ontspannen wijze je verhaal te doen. Uiteraard volgt dan een soort kort "verslag" in Torenklanken in deze rubriek. We komen er binnenkort op terug. Wie zich aangesproken voelt kan reeds nu contact opnemen via E-mailadres: stamtafel@torenklanken.nl.

 

F59

De discussie rondom het beschermde fietspad F59 kabbelt door. Het heeft nog niet het succes opgeleverd dat men ermee had beoogd. Het pad bestaat nu ongeveer één jaar en het enthousiasme varieert van 'geweldig' tot 'valt tegen'. De pluspunten zijn dat er inderdaad grote stukken zijn die een snellere en veiligere rit mogelijk maken, maar ook dat die stukken jammer genoeg niet op elkaar aansluiten. Ook zijn er nogal wat moeilijke kruispunten. Ronduit schandalig is het gedrag van sommige medegebruikers. Zo horen we van het hinderlijk van achteren kleven en opjagen door busjes die werknemers van huis halen of ernaar toe brengen. Scheurijzers zijn er ook nogal eens. Verder is niet iedereen even blij met opstaande randen in het midden. Ook het tracé in de kom van Geffen is niet populair. Maar degenen die langere ritten maken zijn overwegend mild in hun oordeel. Er is al een en ander verbeterd.

 

Ten slotte

- hopen we volgend jaar ook iets over de jeugvakantieweek te melden; deze keer waren we er gewoonweg te laat bij.

- was de ingang van het appartementengebouw aan de Smidse met Effe noar Geffe gebarricadeerd en de postbussen afgeplakt, niet tot genoegen van bewoners.

- Voor de Gouden Leeuw, alias Zin in Geffen, lijkt een nieuwe uitbater in beeld te zijn.

- is er een Dokter Jansenhof gecreëerd in de nieuwbouw; deze dokter was vanaf 1933 veertig jaren de man die voor de mensen in Geffen en omgeving dé huisarts en verloskundige was en geliefd was bij zijn patiënten.

- was er op 10 september applaus vanuit het café voor de Stamtafel voor de uitmuntende kwaliteit van het zingend Stamtafelkoor dat fanatiek zijn slotlied galmde.

- Volgende maal Stamtafel: zondag 24 september 2017 om 10:30 uur in café Govers.

E-mailadres: stamtafel@torenklanken.nl

 

 

 

 

Rond de dorpspomp 469

Geffen werd op deze elfde juni zonovergoten wakker. Toch waren de stamtafelaars paraat in de schaduw van de Gover. Eerst inventariseren wie de Torenklanken niet gehad heeft. Dat was weer 20%. Niet alleen de lezers klagen, ook de uitgever van de streekwijzer en adverteerders klagen steen en been. De pijlen richten zich op ‘Excellent verspreidingen’, die verantwoordelijk is. Er is weinig concurrentie en dus weinig alternatieven. Of is er een vereniging die het aandurft? Een grapjas doet de suggestie om de verspreiding te combineren met het oud papier ophalen door de KPJ. Maar dan moet je wel heel snel lezen.

 

FNV-parlement

Er bestaan nog fanatieke vakbondsbonzen. Gerben Maurix is er eentje en vandaag te gast omdat hij gekozen is in het ledenparlement van de FNV. We willen ook wel eens weten hoe het er allemaal aan toegaat. Gerben had voorheen al meerdere dingen voor de bond gedaan. Hij is bestuurder geweest en zit ook in de pensioencommissie. De eerste discussie gaat er over of een vakbond nog wel van deze tijd is. Het klopt dat veel leden vergrijzen (de seniorenbond is de grootste), maar er zijn toch nog 1,1 miljoen mensen lid van een bond. In de ene sector wat meer dan de andere. De vakbond speelt nog steeds een stevige rol bij de cao’s, maar daar zie je dat ondernemingsraden het soms gaan overnemen. Ze hebben ook eens stevige vinger in de pap bij de pensioenfondsen, waar ze in het bestuur zitten en waken over de belangen van de werknemers.

Gerben gaat zich onder andere sterk maken voor een meer evenwichtige verhouding tussen mensen in loondienst en ZZP’ers want ook die laatsten hebben recht op pensioen en verzekeringen. Bovendien moet er wel een eerlijke verhouding ontstaan en geen oneerlijke concurrentie. Dat geldt ook voor buitenlandse werknemers; die moeten een gelijk loon krijgen zodat ze niet oneerlijk concurreren. “stop het rad naar beneden toe” is Gerbens motto. Laat de werkenden een eerlijk loon krijgen met lagere belastingtarieven, zodat loondienst weer populair wordt en mensen meer zekerheid krijgen. Gerben trekt ten strijde tegen al dat flexwerken!

 

Heel Geffen bakt (niet)

De belangstelling voor dit evenement was kleiner dan verwacht. Maar acht taartenbakkers en vijftien cupcakeversierders grepen hun kans. De woordspelingen waren niet van de lucht. “Geffen ligt te bakken in de zon” was er zo eentje.

De gezelligheid was er niet minder om en de jury had zo mooi de tijd om iedereen goed te beoordelen en commentariëren. Conclusie: er werd topkwaliteit geleverd en de proeverij was gezellig. Sanne van der Doelen haalde de hoofdprijs binnen met haar eigen appeltaartvariant. Een verrassende tweede plaats was er voor pastoor David van Dijk. Het feit dat hij dezelfde dag gezien was met een appeltaart van de Jumbo was verklaarbaar; de taart was helemaal eigen werk. De laatste plaats was voor een speciale variant van de appelmoesploftaart. Het was nog lang gezellig in de Koppelinck.

 

De Koppelinck dus

De zaken zijn hier inmiddels goed geregeld en op 1 juli komt de handtekening onder de contracten. Er zijn positieve problemen te melden. Verenigingen melden zich, de school wil een lokaal huren, de kinderopvang wil uitbreiden, er komt een nieuwe gezelligheidsruimte die misschien gecombineerd wordt met de dagopvang van Geffen Zorgt. Kortom mooie kansen om ons gemeenschapshuis een tweede kans te geven. De beheerstichting heeft er zin in! En we hebben gezien dat er het achterstallig onderhoud is ingehaald. Vooral aan de buitenkant glanst het weer van alle kanten.

 

En de stamtafel gaat binnenkort samen met de Torenklanken op zomerreces. De laatste stam(p)tafel is op 2 juli in de tuin van Mark van der Doelen. Bel even vooraf als je wilt komen, want we hebben een speciaal zomerluncharrangement.

 

 

Rond de Dorpspomp 468

 

De Stamtafel kende enkele afmeldingen, en de dag schrijver had zich verslapen, 2 gasten aan tafel Ben Brands oud wethouder van Maasdonk en Jordi Hartogs ondernemer en bestuurslid van ondernemend Geffen. (PR en Marketing)

 

Heesterseweg

Vanaf het Arboretum vertrok men wandelend en fietsend naar de kruising met de bedrijvenweg van de NIEUWE Heesterseweg. De ESG had voor enkele spellen gezorgd waar kinderen volop konden spelen op de weg, zelfs een grote zandbak was er aanwezig. Geffen is blij met de aanwinst van deze mooie weg, er zijn gelukkig nog geen ongelukken gebeurt. Men houd zich redelijk goed aan de snelheid, zijn we bang voor controles? We zijn gelukkig nog voorzichtig, laten we dat zo vooral houden.

 

Aldi in Geffen

Er hingen wat geruchten over dat de Aldi eventueel naar Geffen wil komen. Ben Brands oud wethouden van Maasdonk en nu wethouder van Landerd is voor Reek o.a. in gesprek met Aldi, die zich daar ook wil vestigen, en ja de Aldi is weer op “oorlogspad” ze zijn aan het rond kijken. In het verleden is de Aldi bezig geweest om waar de afgebrande Barierre staat om daar een Aldi vestiging te maken. Een PickUp Point vanaf de snelweg. Met de opdracht van de gemeente Maasdonk, maak een voorstel met enkele parkeerplaatsen voor het personeel, verders alleen parkeren vanaf de snelweg. Wat dient de Aldi in, een tekening met wel 80 parkeerplaatsen aan de Geffense kant, dit is door de gemeente toen afgewezen. En aangezien de Aldi weer aan het rond kijken is voor locaties. Zou het dus zo maar kunnen dat de Barierre weer in zicht is, en men het bij de Gemeente Oss nog een keer probeert. Oh ja die aantal parkeerplaatsen mocht niet om onze eigen winkeliers hier in ons mooie centrum te beschermen. Omgerekend zou een Aldi buiten de kern een omzet verlies van € 20.000,00 omzet per jaar per ondernemer kunnen kosten. Ben gaf aan, ik ben niet tegen de Aldi, maar wel buiten de kern.

 

Ondernemend Geffen

We loven Jordi Hartogs die op zijn enige vrije dag in de week, waar de kinderen centraal staan, toch even tijd maakt om aan te schuiven bij de stamtafel. Onze winkeliers staan onder druk, het internet rukt steeds verder op, waardoor de omzet terug loopt, en de kosten blijven toch wel stijgen over het algemeen. Winkels vullen is een probleem, de ondernemers vereniging zou oh zo graag zien dat er meer winkels op het plein komen, ipv kantoren. De Florijn (oude rabobank) zit met zijn kantoren vol boven en hebben nu ook toestemming om beneden in te vullen met kantoren. Hoe kunnen we de gemeente Oss stimuleren om hier iets aan te doen. Landerd investeert 4 miljoen euro in het winkelhart van Schaijk, maar dit omdat een project ontwikkelaar is begonnen, wie staat hier op? Wie neemt het durft te starten?

Ondernemend Geffen is na de fusie van de bedrijvenvereniging met de winkeliersvereniging gegroeid naar 150 leden. Bij de fusie ging het om 90 bedrijven en 15 a 20 winkeliers. Het doel is er voor om er voor elkaar te zijn, uiteraard een uitstapje op zijn tijd is ook leuk, want daar ontstaan ook weer leuke ideeën, vaak op de achterkant van een bierviltje. Onderling gaat men bij elkaar in de “keuken” kijken, van hoe doe jij dit of dat, zijn er zaken die voor meerdere leden gelden dan kunnen ze een extern iemand laten komen op dat vakgebied, waardoor niet 1 ondernemer de kosten hoeft te dragen. Sponseren daar zijn ze mee gestopt, wel hebben ze onlangs nog een AED geschonken aan Geffen, iets wat in ieders belang is. De stamtafel vind het wel jammer dat ze het comité Geffenaar van het Jaar niet meer steunen. Jaarlijks heeft ondernemend Geffen hun businessgala waar ook de ondernemer van het jaar wordt gekozen, dit valt vaak samen met de nieuwjaarsborrel van de dorpsraad. Kunnen we dit niet eens een keer samen doen, dan ontmoet ondernemend Geffen vele ondernemers in het verenigingsgebeuren.

Jordi geeft aan de gemeenschapszin die moet blijven in Geffen, Effe noar Geffe is er een mooi voorbeeld van, daar zetten we met z’n allen de schouders onder, al is het dan ook weer zo dat de Geffenaar weer GEEN intree wil betalen, er zijn zelfs mensen die bij hun buurman over de schutting klimmen om zo gratis binnen te komen.

 

Parkeerplaatsen bij de Jumbo

Aan de achterzijde van de Jumbo zijn parkeerplaatsen op kenteken gerealiseerd voor de bewoners boven de Jumbo, deze zouden eerst binnen komen te staan, doch we zien vaak dat auto’s van bewoners op het plein staan, bij de deur, en dat houdt in dat ze 2 plaatsen zo bezet houden, en dat is toch niet de bedoeling, want de parkeerdruk is toch al groot. Tussen het klooster en Gera’s bloemdesign is een mogelijkheid om een wandelpad van de kloosterstraat naar de Jumbo te maken, als dat open is, ontlast het ook de kloosterstraat.

 

Geffen begroot,

De visie Geffen Oss geeft veel discussie veel stof om over te praten, zo ook de pilot Geffen begroot, wat gaat er nu gebeuren, komt er een vervolg, welke zaken zijn er echt al gerealiseerd, of doen wew er helemaal niets mee, de groep zorg is actief, maar de kloosterstaat wanneer gaan we daar aan beginnen. Geffen moet goed achter de zaak aan blijven gaan, anders gebeurt er weinig. Wat wel opvalt dat men op deze meetings vaak wel de zelfde mensen ziet. De adviesgroepen gaan 20 juni een rondje maken met de dorpsraad. Ook blijkt dat er bijna een jaar niets is gedaan betreft bepaalde zaken voor het scouting gebouw. De exploitatie moest nog berekend worden, en dit is weer blijven liggen. Het gebouw had er allang moeten staan, het zal toch niet zo zijn dat de nieuwe bewoners bezwaren gaan maken, 2 woorden 9 letters………….. DUURT LANG!!

 

Week van de Natuur

Tijdens de week van de Natuur 10 tot 18 juni zijn er 2 rondleidingen op het Arboretum, zondag 11 en zaterdag 17 juni en bij Ecopol kun je 13,14,15 en 16 juni terecht.

 

Bezorging is triest.

Het is nog steeds triest gesteld met de bezorging van de Torenklanken, dit treft ook de Rosbode, hoe kunnen we dit probleem stoppen, wie is er verantwoordelijk? Mocht u de Torenklanken niet ontvangen hebben bel met 073-8905000.

 

Ongehinderd App.

Er is een app gelanceerd waar mindervalide mensen kunnen kijken waar kan ik terecht voor bv een invalide parkeerplaats of waar kan ik met mijn scootmobiel wel binnen of juist niet. Deze app werd in het gemeentehuis van Oss gepresenteerd, maar hier kunnen ze nog veel leren van de barvrijwilliger van de Koppellinck, de koffie was niet klaar, na de koffie kwam het gebakje pas, en zo voorts.

 

Verders,

Ben Brands, die partijloos is, Oss zoek je voor de toekomst een wethouder……….

Opendag bij Scouting is geweest, helaas hebben wij daar nog geen info over, hoe wie wat en waar.

De wandel vierdaagse van het Rottenrijk komt er aan, inschrijven 30 mei in de Koppellinck wandelen op 13,14,15 en 16 juni Maar eerst HEEL GEFFEN BAKT 3 juni voor info kijk op www.rottenrijk.nl

 

De volgende stamtafel is op zondag 11 juni om 10,30 uur in cafe Govers na de mis. En vragen of opmerkingen stamtafel@torenklanken.nl

 

 

Rond de dorpspomp 467

 

 

Lintjesregen 2017

De enige Geffenaar die dit jaar ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de koning van die koning een onderscheiding mocht ontvangen is Frans van Uden. Frans is voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Met dochter Mirjam was hij bij de stamtafel om over zijn beleving te praten. Nadat hij door de voorzitter was gefeliciteerd vertelde Frans dat hij pas op de ochtend van de dag van de toekenning vernam dat hij tot de gelukkigen behoorde. Blij verrast is hij toen met echtgenote Bea haastje-repje naar het gemeentehuis in Oss gegaan. Daar heeft de burgemeester Frans en acht andere Ossenaren hun onderscheiding opgespeld. Een mooie statiefoto kwam in verschillende kranten. Frans heeft de onderscheiding verdiend, onder meer,omdat hij altijd en van harte voor iedereen klaar staat om te helpen bij alle soorten klussen en problemen. Verder is het te danken aan de langdurige inzet en die van Bea voor hulp aan armlastige Polen, wat begon toen Polen nog achter het IJzeren gordijn lag. Polen had toen een schrijnend tekort aan betaalbare kleding en voedsel. Daarom werd regelmatig met volgeladen busjes naar Polen gereden en in het eigen huis aan Poolse gasten een vakantieverblijf geboden. Die door toenmalige visumbepalingen hier nooit langer dan zo'n 4 à 6 weken mochten blijven. Bea heeft daardoor ook wat Pools leren spreken.

Frans is nu nog maar net van een hartprobleem hersteld, na een zware operatie in het JBZ. Het gaat Frans gelukkig goed. En is dus al weer bezig anderen te helpen….

 

Koningsdag

Deze keer konden we ons bij de viering van de verjaardag van de koning op het Dorpsplein verheugen op de aanwezigheid van de burgemeester van Oss, mevrouw Buijs-Glaudemans. De viering was tevens een eerbetoon aan de Geffenaren die in enig jaar een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen en verzocht waren naar de kiosk te komen. Deze keer was daar ook de kersvers gedecoreerde Frans van Uden bij. Het gezelschap bekeek de presentaties vanuit de kiosk. Het gilde bracht een vendelgroet aan burgemeester en publiek. WIK zorgde als vanouds voor een prima muzikale omlijsting.

Vooral de jongere jeugd was in ruime mate aanwezig. Het was duidelijk dé ceremonie, hét evenement dat de waardering van het koningshuis en Oranje in Geffen uitdrukt. Een prachtige, zonovergoten optocht van de jongere kinderen was eraan voorafgegaan; zij vormden daarmee een lang, versierd lint van oranje kleurigheid dat door het centrum van het dorp trok. Met kleurige kleding en versierde fietsjes.

De burgemeester deelde via de microfoon bij aankomst op het Dorpsplein complimenten uit aan de kinderen vanwege hun presentatie en deelde prijzen uit aan winnaars uit meerdere leeftijdscategorIeën. Daarna begonnen de spelletjes. En kon er door de aanwezigen in de tent met muziek en een drankje gezellig worden nagepraat.

 

4 en 5 mei

De jaarlijkse herdenking van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bij het herdenkingsmonument is een indrukwekkende gebeurtenis geweest. Opvallend meer jongeren hebben zich door hun aanwezigheid bewust getoond van oorlogsleed dat eenieder toen trof en wederom zou kunnen treffen. En wat Nederlandse veteranen is overkomen bij acties in andere landen om onschuldige burgers te beschermen. De toespraak van wethouder mevrouw Van der Ven vermocht de aanwezigen tot nadenken te stemmen. WIK omgaf de gebeurtenis met passende muziek.

Helaas was er op bevrijdingsdag weinig animo om met elkaar het feestelijke ervan te beleven. Wellicht is de oorzaak dat die dag in dit jaar geen algemene vrije dag was.

 

Verkeersknelpunten

Een bewonersavond om de verkeersknelpunten in Dorpstraat en Kloosterstraat te bespreken, georganiseerd door de gemeente, heeft intussen (op 11 mei) plaatsgevonden. Het zou een brainstormsessie zijn met, natuurlijk, de bedoeling om nieuwe, goede ideeën te oogsten. Hopelijk zijn die er geweest. Maar zouden die wezenlijk verschillen van wat daarover in allerlei vroegere werkgroepen en bijeenkomsten in Geffen over hetzelfde is gezegd? Toen het Centrumplan zo'n vijftien jaar geleden in de steigers werd gezet was het ook al een punt van aandacht. Met als enig resultaat dat er nu nog steeds geen resultaat is. Hopelijk kwam er deze keer wat beters tevoorschijn.

De Stamtafel herinnert zich overigens een advies om een voetgangerspad aan te leggen van de Kloosterstraat naar het Aloysiusplein, tussen de bloemenwinkel van Gera en de aanleunwoningen van De Heegt door. Zo kan een wandelaar belemmeringen op al dan niet aanwezige 'trottoirs' in de Kloosterstraat en de Dorpstraat ontlopen.

 

Activiteitenkalender

Het wordt de hoogste tijd om de activiteitenkalender een nieuw leven in te blazen. Dit jaar dreigen wederom allerlei belangrijke plaatselijke evenementen op tijdstippen samen te vallen. Dat is jammer en kan worden voorkomen. Bij te houden en te bewaken door bijvoorbeeld de dorpsraad op diens site?

 

De omgeving van het arboretum

Iedereen die het arboretum intussen heeft bezocht is onder de indruk van wat er al is bereikt.

De aanplant gedijt goed en het geheel oogt uitnodigend. Het arboretum heeft nu behoefte aan meer grond.

Mede daardoor zijn initiatieven ontstaan om ook het gebied eromheen groener te maken. De mislukking destijds van het plan om daar een kolossaal golfterrein aan te leggen biedt bovendien goede kansen om dat te doen. De gemeente werd toen eigenaar van vele kavels. De oprukkende bouw aan de Weverstraat van nu lijkt bedreigend voor deze ontwikkeling. Maar ook vanuit die hoek zijn er groene initiatieven. Zo zullen er binnenkort op bepaalde akkers granen gezaaid gaan worden die er vroeger ook waren, zoals haver, gerst en rogge. Het laatste met een knipoog naar Effe naor Geffe. De aanplant van nieuwe bomen is in die buurt al voltooid.

De dorpsraad houdt de ontwikkelingen zo goed mogelijk bij; dat is een goede zaak. Het streven blijft om een mooi, groot en toegankelijk groengebied met meerdere planten- en boomsoorten te laten ontstaan waar het plezierig ontspannen is. Voorlopig is het nog een complex probleem.

 

Brievenbussen

In de vorige Dorpspomp stond dat er in Geffen voorheen wel vier brievenbussen van PostNL waren. Klopt niet, we moeten van een alternatief feit spreken. Andere bronnen beweren namelijk dat het er slechts twee zijn geweest. Het zal wel door de media zijn gekomen.

 

Bezorgklachten

Ook in de vorige Dorpspomp aandacht voor de slechte bezorging aan huis van Torenklanken. Hele straatdelen blijken het blad toch weer niet te hebben ontvangen. De bezorger(s?) die daarvoor verantwoordelijk is heeft blijkbaar niet eens gebladerd in slechts één exemplaar van de stapel Torenklanken die hij over moet hebben gehouden.

 

En verder…..

-Heeft een "buik"virus de bewoners van De Heegt vier à vijf dagen gegijzeld.

-Wordt op zondag 21 mei om 18:00 uur op sportpark De Biescamp een voetbalwedstrijd gespeeld ter nagedachtenis aan Anouk Schuurmans die in de nieuwjaarsnacht het leven liet door een verkeersongeval. Anouk speelde bij Nooit Gedacht en zou dan jarig zijn geweest. Een mooi initiatief.

-Hebben voetballers van Nooit Gedacht op 7 mei niet veel plezier beleefd aan de ontmoeting te velde met Volkel; toen het Volkelse elftal door rode kaarten was uitgedund tot zes spelers blies de scheidsechter de wedstrijd voortijdig af.

-Komt op 21 mei Ben Brands – u kent hem nog wel- effe naar de Stamtafel. Komt u ook? Café Govers, 10:30 uur.

Voor opmerkingen over deze Dorpspomp: Stamtafel@torenklanken.nl

 

Rond de Dorpspomp 466

 

Stamtafel nummer 466, zondag 23 april 2017.

Tijdens de opening is de dagvoorzitter bijna gewond geraakt, maar heeft de stamtafel toch kunnen vervolgen.

 

Piet Bosch en Willibrord de Veer

We staan stil bij het overlijden van Piet Bosch en Willibrord de Veer. Een groot verlies voor hun familie en vrienden, maar zeker ook voor Geffen. Beide mannen hebben veel voor Geffen betekend. Piet als ondernemer, bestuurslid van Effe noar Geffe, lid van de vrijwillige brandweer en lid van de Windmolens. Willibrord als voorzitter van de commissie Geffenaar van het jaar, lid van de Broederschap, bas bij het koor ExpresZo en vrijwilliger bij het Arboretum. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

 

Glasvezelproject

De voorbereidingen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk door E-Fiber zijn nog steeds gaande. Nuland en Vinkel wachten op Geffen en daarmee op het groene licht dat de gemeente Oss nog moet geven of inmiddels misschien al heeft gegeven. Er moet zicht zijn op een aanmeldingspercentage van 40 %, tezamen met Nuland en Vinkel. Dus binnenkort kan er een papier in je brievenbus liggen om je in te schrijven. Naar verluid kan men uit tenminste twee providers (aanbieders van telefoon, radio, internet en TV) kiezen; E-Fiber overlegt nog met een derde en misschien komen er nóg twee bij. Allemaal relatief kleine spelers op deze markt. Grote spelers, zoals Ziggo, KPN en XS4All zullen er niet bij zijn. De keuze is lastig, waarmee hier niet wordt bedoeld dat die vijf minder goede kwaliteit of service zouden leveren. Dat zal altijd later pas blijken. Daarnaast moet in sommige gevallen het oude e-mailadres vaarwel gezegd worden. Hoe dan ook, het is belangrijk de wensen ten aanzien van toekomstige ontvangst van internet, TV, radio en telefoon op een rijtje te zetten alvorens uit het aanbod van de aanbieders een meest passende keuze te maken of alles bij het oude laten; wie tevreden is met wat hij of zij nu heeft kan zich dat zeker afvragen. Er komt misschien nog een nieuwe informatiebijeenkomst om je bij te praten over het project. We wachten het maar gewoon af.

 

Bezorgd?

Er wordt de laatste tijd nogal eens gehoord dat Torenklanken niet is bezorgd. Ingestoken in de Rosbode zou ons lijfblad eens in de twee weken op de mat moeten liggen. Dat gaat te vaak niet goed, dus wij zijn wél bezorgd. Een telefoontje naar het klachtennummer (073)8905000 levert een gesprek op met een aardige dame die ook gaarne verneemt op welke postcode met huisnummer de bezorging is uitgebleven. Vervolgens belooft ze de nalatige bezorger te manen om alsnog een Rosbode plus Torenklanken af te leveren. Dat is nog steeds aardig van haar en aangenomen mag worden dat het ook gebeurt, maar helaas is het resultaat te vaak het vergeefs afwachten. Dat is onaardig want de belofte werkt dus niet. Kom op bezorger, laat zien dat je jouw verdiende geld ook echt verdient!

 

MFC De Koppellinck

Het nieuwe bestuur is in functie. In overleg met de gemeente Oss, die in de nieuwe opzet de eigenaarstaken en de instandhouding van het pand voor haar rekening zal gaan nemen, wordt het onderhoud van het gebouw (inclusief de klimaatbeheersing) geïnventariseerd. De hoofdgebruikers hebben opdracht gegeven voor een grote schoonmaak in en rondom het gebouw.

Nieuwe huurders hebben zich al aangediend. Met de komst van nieuwe huurders en een toename van activiteiten heeft het bestuur er alle vertrouwen in binnen enkele jaren een sluitende exploitatie te kunnen presenteren.

 

Buxusrups

Het rupsje was eerder gesignaleerd in de ons omgevende woonkernen en is helaas ook "Effe naor Geffe" gegaan. Wie is er geslaagd om het diertje onschadelijk te maken? Tips, trucs en foto’s kunnen worden gepost op onze Facebookpagina.

Van dik hout zaagt men planken !

Deze spreekwoordelijke uitdrukking werd in het Arboretum in praktijk gebracht. Bomen die eerder zijn gekapt aan de Heesterseweg, werden door Harold van Druenen gezaagd tot planken. Harold heeft hiervoor een indrukwekkende mobiele zaagmachine. Naast dikke planken, die na het drogen kunnen worden verwerkt, bijvoorbeeld in een stamtafel, zijn er een aantal loopbrugjes gezaagd die in het Arboretum zijn neergelegd en is een aanvang gemaakt met een totempaal. Er was bezoek uit Lithoijen waar er ook plannen zijn voor een Arboretum. De ochtend is verder ingevuld met reguliere werkzaamheden en herstel van het watertappunt. Een bezoek aan het Arboretum is zeer de moeite waard en wij hopen dat het Arboretum zich snel uitbreidt waarmee er een groene buffer langs de snelweg richting de Maashorst ontstaat.

 

Lintjesregen

We hopen dat het Zijne Majesteit behaagt en er in tegenstelling tot vorig jaar dit jaar wel een Geffenaar een Koninklijke Onderscheiding ontvangt. Hij/zij is van harte welkom bij de stamtafel op 7 mei a.s.

 

En verder …..

- Hebben we een Geffense debutant én winnaar bij het regionaal toeptoernooi. Hier komt een Open Geffens Toeptoernooi uit voort in 2018, waar we naar uitkijken.

- Lezen we in de krant dat volgens Ben Brands de ALDI zich wil vestigen in Geffen of Nuland. We hebben Ben uitgenodigd om ons nader te informeren.

- Vernemen we dat PostNL het aantal brievenbussen in Geffen halveert van 4 naar 2 stuks, beide in het centrum en niet langs een uitvalsweg.

- Zijn we onze kledingkasten aan het opruimen voor de kledinginzameling tbv RIVED op 13 mei in de Koppellinck

- Wordt er in de gemeente Oss een nieuw experiment gestart, terwijl het experiment “Geffen begroten” nog niet zichtbaar is vervolgd.

- Het milieuvriendelijk bestrijden van onkruid wel zichtbaar is, in de vorm van beschadigde bestrating.

- Zijn ideeën voor “Stamtafel begroot voor Geffen” nog steeds welkom, zoals vermeld in de vorige Torenklanken.

- Wensen we de beide afwezige stamtafelaars van harte beterschap.

Volgende stamtafel

De volgende stamtafel is op 7 mei, 10.30 u. in Café Govers. U bent welkom !

Reageren? Ons e-mail adres is: Stamtafel@torenklanken.nl

 

Rond de dorpspomp 464

 

Stamtafel 464 heeft er zin in. Iedereen aanwezig, twee boeiende gasten, een scherpe voorzitter.

 

Het nieuwe kamerlid

De Osse nummer drie van het CDA René Peters was al vroeg uit de veren om nog voor hij benoemd was aan te sluiten bij de stamtafel. We kregen een mooi kijkje achter de schermen van de landelijke politiek. Hoe er in de communicatie sprake is van een strakke regie: alles is geregeld om toch vooral het enige echte partijstandpunt op de juiste manier door de juiste persoon in te brengen. Op het juiste moment de juiste beweging voor de juiste filmcamera. We volgen de avond van de verkiezingsuitslagen van uur tot uur. Maar ook een beeld van de vele debatten in de campagne, de flyer-acties, de toespraken, de facebookberichten, interviews. We nemen voorman Buma de maat, die als Fries niet zoveel lijkt te snappen van de Brabander. We nemen Erdogan de maat die met z’n maffe acties zeker invloed op de uitslag gehad heeft. We volgend René bij zijn eerste fractieoverleg in de Kamer, waar al die nieuwe kamerleden op alfabetische volgorde naast elkaar zitten en het gesprek met elkaar aangaan over de taakverdeling en het woordvoerderschap als ze definitief gekozen zijn. We horen dat René moeten wennen aan de Haagse mores, maar de Den Haag ook moet wennen aan zijn losse manier van politiek bedrijven, waarin hij maximaal de ruimte zoekt met z’n schrijfsels. “Gewoon praktische aan de slag met gezond boerenverstand” is zijn uitgangspunt. Hjj wil graag het sociaal domein, armoedebestrijding en onderwijs gaan doen. En voorlopig nog geen minister; eerst maar eens een paar jaar warmdraaien in de kamer. We wensen hem veel succes in Den Haag en we weten hem te vinden als we hem nodig hebben.

 

De nieuwe wethouder

Annemieke van de Ven kwam onaangekondigd langs. Hoe is haar beeld van Geffen? “Brabant op z’n best; Geffenaren zijn recht door zee en constructief gericht op oplossingen”. Dat klinkt goed. Ze ziet een goed voorzieningenniveau, er hoeft weinig meer bij. Ze belooft hard te werken voor het Scouting & Gildegebouw en voor een oplossing voor het gemeentehuis. Dit vreselijke gebouw staat voor weinig geld in de boeken, dus sloop is zeker een optie. We zien een mooi groen activiteitenplein midden in het centrum. En de wethouder gaat daar over meedenken. Ze heeft al mooie oplossingen in andere gemeenten gezien. We voelen een match!! Vanuit de stamtafel is de vergroening van het dorp het belangrijkste boodschappenlijstje voor de wethouder; zodat er een nog mooier woondorp ontstaat.

De Geffense verkiezingsuitslag

Een aantal opmerkelijke zaken uit de verkiezingsuitslag: Ze waren pas om half twee ’s nachts klaar met tellen. Dat moet toch slimmer kunnen. De VVD was in Geffen groter dan in de rest van Nederland. (26 tegen 21 %) Da’s toch opmerkelijk! Een paar stamtafelaars hebben strategisch op Rutten gestemd om de PVV niet de grootste te laten worden; dat zijn er waarschijnlijk meer geweest. Maar ook de PVV is groter dan gemiddeld in Nederland. En dat geldt ook voor het CDA (20 % tegen 12 % landelijk). Van die stemmen waren er meer dan de helft voor René Peters; meer stemmen dan Buma dus. Met die drie partijen een duidelijke ‘ruk naar rechts’ in ons dorp.. “Swingstate Brabant” levert 11 van de 150 nieuwe Tweede Kamerleden. Dat lijkt veel, maar als je dat afzet op het aantal inwoners en ons economisch potentieel is het natuurlijk veel te weinig. We gaan voor verdubbeling in 2021! De volledige Geffense uitslag hebben we gepubliceerd op onze facebookpagina.

 

Glasvezel

Onze Jaap Bijleveld houdt ( ook voor de dorpsraad) de ontwikkeling van de glasvezelkabel strak in de gaten, Niets ontgaat hem; alle details komen bij hem samen. Hij is nog niet overtuigd en waarschuwt voor te snelle en onomkeerbare stappen. Ons grootste probleem is dat de kabelaar die in Geffen aan de slag gaat, maar één provider op de kabel wil; zo’n monopolie is nooit gooed voor de consument. Onze inzet: méér dan een leverancier op de glasvezel, zodat we straks ook iets te kiezen hebben. De wethouder heeft het opgeschreven. En de dorpsraad praat er binnenkort over.

Piet de Kort overleden

Oud-schooldirecteur Piet de Kort is overleden hierover vind u in de Torenklenken een uitgebred verslag.

 

En verder……

Peter Schuurmans wil mee doen aan expeditie Robinson om geld bij elkaar te sprokkelen voor een mooi project in Oeganda. Van harte aanbevolen!

De gemeente levert maar 75 euro per dag aan de Koppelinck tijdens de verkiezingsdag. Daar kun je de zaak toch niet van laten draaien? De volgende keer graag een kostendekkende bijdrage!

“Geffen Zorgt” organiseert op 17 juni een zorgmarkt. Er wordt nog nagedacht over hoe het ‘roze jaar’ verwerkt gaat worden. Zorgpartijen staan in de rij om mee te doen.

Met onze facebookpagina willen we ook tussentijds contact met de Geffenaren opbouwen. “Like” ons en we blijven je op de hoogte houden over van alles en nog wat. En reageer gerust op wat we allemaal roepen. Volgende keer op 2 april iedereen weer van harte welkom “life”. Voorzitter is Pierre Konings.

 

 

 

Rond de Dorpspomp 462

 

Deze keer een kleine bezetting aan de Stamtafel, tussenin de officiële opening van de Boomplantdag en het planten van de Stamtafel boom, maar in de vertrouwde omgeving van Café Govers.

Goeie Rottenrijker 2017

Onze eigen aangezetene Ans Oude Wesselink – van Erp is benoemd tot ‘Goeie Rottenrijker 2017’. Ze is er “Kei Gruts” op. Een terechte verdienste. Niet alleen vanwege haar werkzaamheden als penningmeester voor Stichting Het Rottenrijk, een functie die ze al 11 jaar vervult, maar ook bij de vele activiteiten die de stichting organiseert. Of het nou gaat om de verkoop van merchandise of het tellen van inschrijvingen bij de Wandel4daagse, Ans is erbij present. Ze is niet alleen actief voor de stichting en het Rottenrijkse carnaval, als echte Geffense heeft ze zich ook ingezet voor de Dorpsraad en is ze actief betrokken bij De Koppellinck. Ook al woont ze in Den Bosch, haar hart ligt in Geffen. Gelukkig maar, want haar betrokkenheid maakt Geffen weer een stukje rijker. De benoeming heeft nog wat kruim gekost, deze moest namelijk door het bestuur gedaan worden, waar ze zelf deel van uitmaakt. Wij hebben begrepen dat er fake-namen zijn genoemd om het tot en met de laatste Roap-avond een verrassing voor Ans te laten zijn. Ans nogmaals gefeliciteerd !

 

Gouden roapjes

Niet alleen aan Ans van Erp viel een onderscheiding te beurt, ook Demoshape / New Edition en Gilbert van den Meulenreek kregen een Gouden Roap voor al hun verdiensten voor Recht voor zunne Roap. Demoshape voor de vele dansen de afgelopen jaren en Gilbert onder andere als dank voor het tonproaten als Weetwotsjer, samen met Willy Egelmeer. Ter gelegenheid hiervan stonden er weer 2 traditionele tonnen op het podium. De gedachten gingen terug naar de tonnen van Has en Durke, Janus en Peer, de Weetwotsjers en Nol en Jet. Misschien volgend jaar weer een tonproatduo ?

 

Recht voor zunne Roap

De 41e editie alweer. Alhoewel de politiek dit keer geen onderwerp was voor de Roap, waren er nog voldoende onderwerpen voor een avond vol humor. De lat werd bij de start al hoog gelegd door de introductiefilm, die daarna als een rode draad door de avond heen vervolgde. Complimenten voor de makers. De avond werd vervolgd met een optreden van de dansgarde, die een aantal prachtige dansen ten toon spreidde waardoor het mogelijk werd om beide dansgroepen aan bod te laten komen en de Raad van Elf met blauwgeklapte handen de avond kon beginnen. De dorpomroepster, ons eigen Geffus Wefke, kreeg met haar gevatte teksten de lachers op haar hand. En dat alles op een podium van top tot teen gecheckt door ‘Buurman’ Herbert en ‘Buurman’ Toon. Lenn maakte zijn debut als Najib Amhali, hopelijk volgend jaar weer van partij. Het optreden van Jo als ‘B. Kent’ zal vol met humor, maar ook met doordenkertjes, waarvan niet bij iedereen het kwartje viel. Demoshape / New Edition nam afscheid van de Roap, familie Emons en aanhang, bedankt voor alle jaren. Daarna was het de beurt aan Willy de Bij. BIJna het beste, maar er was nog meer. Bim en Toep verkochten stripboeken en wisten dit van leuke verhalen te voorzien. Het duo Over de Top had over een andere invulling van een strip-festival nagedacht. De festiviteiten bleven overigens achter het doek. Spic & Span hadden hun werkterrein verplaatst naar de Kloosterstraat, waar het wel-en-wee van het dorp werd besproken. Soldaat B. Kuier was als allerlaatste dienstplichtige soldaat afgezwaaid en vertelde honderduit en op geheel eigen wijze over zijn ervaringen. De Toapen waren afgereisd naar het Wilde Westen waar een van hun een date had met Lucky Luke, een date die achteraf niet goed uitviel. De avond werd afgesloten met het YMCA in Geffense Bedijfskleding en een slotlied van Jessica & Edgar op de melodie van The Pianoman.

Met onderwerpen als F59, Dorpsraad, Horeca, Bomenkap, en uiteraard een aantal bekende en minder bekende Geffenaren zelf, is er door al de artiesten vier avonden lang een geweldige prestatie neergezet, die nog eens overgedaan is tijdens de seniorenmiddag.

Complimenten voor de organisatie en de artiesten, het Roaporkest voor de bijpassende compilaties en Zin in Geffen voor de gastvrije ontvangst en de heerlijke hapjes!

 

Boomplantdag

Op zondag 19 februari heeft de stamtafel een boom geplant op het Arboretum. Een heuse Aesculus hippocastanum ‘Pyramidalis’, oftewel een paardenkastanje. Een bijzondere boomplantdag, waarbij maar liefst 17 bomen zijn geplant. Bijzondere plantingen, met ieder een eigen verhaal. Het gaat goed met het arboretum, in nog geen 3 jaar tijd zijn er al 52 bomen geplant. Nog een zo’n boomplantdag en het raakt vol. Hoogste tijd voor uitbreiding richting Maashorst om daarmee een groene long langs de A59 te vormen. Een prachtig stukje Geffen, volop in ontwikkeling en zeer zeker het bezoeken waard ! Complimenten voor Harry, Anita, Coen, Jan-Hein en Gonnie.

De stamtafel gaat op zoek naar een tafel om deze nabij of om de boom te plaatsen en daarmee ook op locatie een keer een stamtafel te houden.

 

Glasvezel

Na voldoende aansluitingen in Bernheze te kunnen maken, zou E-fiber de overstap maken naar Geffen, Nuland en Vinkel. Onze verbazing was groot toen wij vernamen dat door E-fiber het contract voor glasvezel getekend wordt voor Nuland, Vinkel, Kruisstraat en Gewande. Geffen wordt niet meer of nog niet genoemd. Wordt het toch E-fiber met als provider Trined, komt Reggefiber weer in beeld met een keuze uit maar liefst 8 providers of blijft Geffen verstoken van glasvezel ? Wij vragen de dorpsraad om hier een (stevige) vinger aan de pols te houden.

 

MFC De Koppellinck

Nadat het beoogde nieuwe bestuur de nodige druk heeft uitgeoefend en een deadline heeft gesteld, wordt er volop gewerkt. De rekenmeesters van de gemeente Oss hebben hun handen vol aan het doorrekenen van de onderhoud- en exploitatieplannen, waarbij men moet constateren dat de Maasdonkse afspraken en uitgangspunten niet voor iedereen even duidelijk zijn. Nog volop werk aan de winkel voor de gemeente Oss, het schoolbestuur en het nieuwe stichtingsbestuur om op 20 maart in de nieuwe constructie met een schone lei en duidelijk afspraken te kunnen starten. Het nieuwe logo is al te bewonderen en er hebben zich weer nieuwe vrijwilligers gemeld. Het nieuwe bestuur heeft er zin in !

 

Geffen onderneemt ?

Het is goed te vernemen dat het goed gaat met de ondernemers in Geffen. Als het de ondernemers goed af gaat, gaat het ook met Geffen goed. Wel jammer dat daardoor de bestuursleden van Ondernemend Geffen een dusdanig drukke agenda hebben, dat ze op zondag niet een keer kunnen aanschuiven aan de Stamtafel. De uitnodiging staat nog steeds. Onderneem de stap, treed in de voetsporen van Augusteijn, Rombouts, Buijs, Agrarisch Geffen en praat een keer mee. Van harte welkom !

 

Facebook

De stamtafel heeft sinds kort een eigen facebook pagina: Stamtafel Geffen. Op onze pagina foto’s van gebeurtenissen en wetenswaardigheden, zoals het planten van de Stamtafelboom en een voorbeeld van een NEE/JA/WEL TORENKLANKEN sticker, zoals wij die onlangs aantroffen op een brievenbus.

 

Stamtafel Oss

Net als in Ravenstein, is ook in Oss een stamtafel actief, bestaande uit een groep van alleen mannen ouder dan 60 jaar. Ons motto “wie de wijsheid niet deert is bij ons verkeerd” maakt echter geen onderscheid op geslacht of leeftijd. Jongeren en vrouwen zijn bij ons van harte welkom. Kom een keer vrijblijvend langs, proef de sfeer en word aangezete.

 

Volgende stamtafel

De volgende stamtafel is op 5 maart, 10.30 u. in Café Govers. U bent welkom !

Reageren? Ons e-mail adres is: Stamtafel@torenklanken.nl

 

 

 

Rond de dorpspomp 461

 

Recht voor Zunne Roap

Wanneer deze Torenklanken bij u in de bus valt zijn er nog twee avonden in het vooruitzicht waarop u kunt genieten van de echte Rottenrijkse Roap. Als u nog niet bent geweest en er heen kunt (a.s. vrijdag en zaterdag) is een aanmoediging eigenlijk overbodig, u weet toch al dat zo'n avond niet gemist mag worden?! In de volgende Dorpspomp meer over deze Roap.

 

Rottenrijk

Volgend jaar viert het Rottenrijk officieel het 44 jarig, dus 4 x 11 jarig bestaan en dat moet een meer dan gewoon feestje worden. Nu wordt daar al aan gewerkt. De stichting had bedacht dat het een bijzonder gebeurtenis zou zijn als de Commissaris van de Koning (CdK) op een uitnodiging zou ingaan om dan hier aanwezig te zijn. Hij is immers ook beschermheer van de Brabantse Carnaval Federatie en dat is een reden om aan te nemen dat hij misschien best zou willen maar ook dat hij vaak veel uitnodigingen uit de hele provincie ontvangt. Er zijn in Noord-Brabant immers honderden dorpen en carnavalsverenigingen. Er moet dus in het provinciehuis altijd een aantal keuzen worden gemaakt. Je moet dus op tijd zijn met je uitnodiging. Rottenrijk ging al aan de slag. Om de Rottenrijkse uitnodiging te laten opvallen is er een bijzondere presentatie van gemaakt. Bakker Connie Schuurmans heeft een fraai opgemaakte uitnodigingstaart gemaakt met op de bovenzijde het logo van Rottenrijk. In de taartdoos verder de tekst van de uitnodiging, afgedrukt in dichtvorm op een weelderig landkaartje, waarop -voor het gemak- goed te zien is waar Rottenrijk ligt. De doos is versierd met ballonnetjes, natuurlijk in Rottenrijkse kleuren. José Verstegen is ermee naar het provinciehuis getogen en is daar tot haar verrassing en genoegen in staat gesteld om de uitnodiging persoonlijk aan de CdK aan te bieden; die spontaan liet weten deze uitnodiging zeer op prijs te stellen.

Kijk maar eens op de site van de stichting Rottenrijk en ook voor het volgende:

Er zijn app's te downloaden om tijdig van alle gebeurtenissen van het Rottenrijk op de hoogte te zijn. Snel en gemakkelijk. Met Android zoeken onder "Stichting Rottenrijk" en met Apple onder "Rottenrijk".

 

De Rottenrijker 2017

Een geweldige verrassing! Ziet er geheel vernieuwd, mooi en verzorgd uit, bevat prachtige foto's en zeer lezenswaardige rubrieken en verhalen. Een genot. Eén Stamtafelaar drukte de kwaliteit van deze editie uit als de "mooiste en beste aller tijden". De anderen waren het daarmee volop eens. Hierbij vast wat opmerkelijks:

De Raad van Elf is naar het schilderij van Rembrandt geportretteerd naar de compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh die zich gereed maken om uit te marcheren, beter bekend als De Nachtwacht. Met wapens en al. De dames van de Raad van Elf zien we terug in een pose als van de personages in de beroemde Milanese muurschildering van Leonardo Da Vinci, het Laatste Avondmaal. Leuk bedacht! De redactie van het blad (deze editie noemen we een blad want nu kunnen we niet meer van een "krant" spreken) moet er een kolossaal werk aan hebben gehad. De medewerking en de samenwerking van redactieleden, fotografen, advertentie-acquisiteurs, adverterende bedrijven en sponsoren heeft iets moois opgeleverd.

 

Nogmaals de Koppellinck

Het ziet ernaar uit dat er over misschien slechts enkele weken witte rook uit de schoorsteen van de Koppellinck zal komen. Onlangs hebben verenigingen, school en gemeente de koppen weer bij elkaar gestoken om het eens te worden over gebouwbeheer en toekomstig gebruik. Een recent plan bestond eruit om het beheer geheel aan de overkoepelende organisatie van scholen Filios over te laten. Dat viel evenwel slecht bij het voorlopig bestuur en is van tafel. Er is nu een structuur in voorbereiding waar iedereen zich in kan vinden. School, beheersstichting en gemeente zullen daarin gedeeltelijke, maar elkaar aanvullende verantwoordelijkheden hebben.

 

Geffen zorgt

Er bestaan al langere tijd zorgen over de (toekomstige) leefsituatie van (hedendaagse en toekomstige) ouderen. De participatiegedachte is uitgemond in een wetgeving die ongelooflijk ingewikkeld is en voortdurend met kritiek heeft te maken, zowel positieve als negatieve. Maar 'zorg' betreft niet alleen ouderen. Er is genoeg werk aan de winkel.

We moeten echter roeien met de riemen die we hebben en zo kon het gebeuren dat er in Geffen in de voorbije jaren diverse initiatieven zijn ontstaan om de omvang van bestaande problemen in kaart te brengen (o.a. de Voorzieningenkaart) en van mogelijke oplossingen te voorzien waarbij de overheid steun verleende. We moeten er echter ook iets mee doen. Wij hebben voor de wettelijke kant van de regeling van zorgzaken meestal met de gemeente Oss en diverse professionele organisaties op het gebied van de zorg te maken. Deze werken gaarne mee.

"Geffen zorgt" is de naam voor een groep van Geffenaren die voor de toekomst van de zorg voor Geffenaren de gewenste voorzieningen wil doen realiseren als een vervolg op de Voorzieningenkaart en het project "Geffen begroot". Met als doel "doen" en niet eindigen bij "opschrijven". Daartoe start dezer dagen een aantal werkgroepen waarover in de laatste Torenklanken het nodige is gepubliceerd. Nu er ook voor de werkgroepen zeer duidelijk belangstelling en betrokkenheid is getoond door of namens alle beroepsgroepen op het gebied van gezondheidszorg in Geffen lijkt er een mooie opening te zijn gekomen om in de werkgroepen een aantal goede en breed uitgewerkte projecten op tafel te krijgen om de leefbaarheid in Geffen te verbeteren. Het project kent een 'aanjager', de enige door de gemeente betaalde beroepskracht van het project. De plannen lijken misschien nog wat ambitieus, maar als je er niet aan begint dan gebeurt er niks. En dat laatste past niet bij Geffen.

 

De Schans

is niet meer, want failliet. Jammer, het restaurant was een echte trekpleister voor, vooral, groepen. Men was in het algemeen best tevreden over de kwaliteit van het gebodene. Er gingen de laatste jaren echter geruchten dat er teveel personeelswisselingen waren, waardoor wellicht de service in het geding en de continuïteit in gevaar kwamen. Wat dan weer heeft geleid tot beperkte openingstijden, dus minder klandizie en dat dat op zijn beurt uiteindelijk tot de sluiting zou hebben geleid. Het is nog onbekend wat de nieuwe bestemming van het gebouw zal zijn. Als de gemeente het zou kopen is er wellicht een nieuwe ontmoetingsplaats voor Geffenaren in bovengenoemd kader van te maken?

 

De Heesterseweg

Van diverse bomen aan de Heesterseweg zijn in de loop van de jaren wortels rondom of tegen ondergrondse kabels en andere leidingen gegroeid. De kluwen moeten hier en daar voorzichtig ontward worden voordat het wegdeel erboven kan worden afgewerkt en de boom eventueel kan worden verwijderd. Dat kost extra moeite en tijd. Dus begin maart nog geen heropening van de Heesterseweg maar pas einde maart. Op afstand gezien lijkt het dat de klus bijna klaar is. Maar toch is dat gezichtsbedrog. We zijn overigens benieuwd wat de beloofde, nog onbekende snelheidbeperkende maatregelen zullen zijn. Alleen verkeersborden? Dat helpt tegenwoordig niet meer? In de bebouwde kom van het dorp zie je soms ook veel te vaak hardrijders voorbijkomen en inhalers levensgevaarlijke toeren uithalen. Dus er moet nu iets degelijks worden bedacht.

 

 

Geffen na 15 maart

De verkiezingen komen er aan. Voor een nieuw parlement met daarin mogelijk ruim 30 partijen. We stemmen dan via partijkeuze tegelijk mee over de vraag of benoemingen van burgemeesters voortaan anders moeten: zoals nu, dus benoemd door de Koning of via een verkiezing? En ook of we een 'correctief' referendum over belangrijke besluiten willen hebben. Ruim twee weken na carnaval kunnen we het woord "debat" al niet meer uitstaan en kunnen de snoeten van Rutte en zijn collega's en vrienden die ons met beloften wilden overtuigen van ja, wat anders dan hun eigen gelijk, onze dag niet meer verpesten.

We zijn benieuwd hoe de uitslag in Geffen zal zijn.

 

Stamtafel

We zouden graag wat nieuwe, geïnteresseerde inwoners van Geffen en omgeving, jong en oud, deelnemer zien worden van de Stamtafel. Om dat te worden moet je wat belangstelling hebben voor van alles en nog wat dat zich in en rondom Geffen en Geffenaren afspeelt en het leuk vinden om daarover mee te denken en te praten. Schroom niet, kom eens 'proeven'! Eerstvolgende keer: zondag 19 februari, 10:30 uur, café Govers (recht tegenover de ingang van de kerk).

 

 

Rond de dorpspomp 460

 

Stamtafel 460 vindt plaats in winterse sferen; al dagenlang ’s nachts temperaturen onder nul. Gelukkig hebben we hier geen last van acties van schaatsmaniakken om als eerste een baantje op natuurijs te kunnen trekken of zoiets. Voor de nuchtere Geffenaar is een wandeling in de winterzon al een hele uitdaging.

Dorpsraad

Een van onze aangezeten is ‘undercover ’ bij de dorpsraad geweest en dat levert altijd boeiende gesprekken op. Moet er een zorgmeldpunt komen? Hoe knappen we het Ivo van Dintherpad op? Hoe maken we de nieuwjaarsbijeenkomst interessanter voor de Geffenaar, zodat er meer mensen komen? Hoe voorkomen we dat de ondernemers hun eigen feestje vieren als de dorpsraad de nieuwjaarsbijeenkomst houdt? Hebben we elkaar niet hard nodig en moeten we dat niet beter afstemmen? Stappen we wel of niet in de glasvezel? Hoe gaat het met de Koppelinck? De dorpsraad is hard nodig om dit soort knopen te ontwarren.

 

Koppellinck

Het wordt wat stil als het onderwerp ‘Koppellinck ‘ aan de orde komt. De zaken zijn door de gemeente niet goed geregeld. De opvolgers van de beheerstichting zwemmen in onzekerheid. De rol van het schoolbestuur is onduidelijk, de gemeente weinig doortastend. De schwung dreigt eruit te raken bij de vrijwilligers. Er zijn geen knopendoorhakkers bij de gemeente. We moeten voorkomen dat ons mooie verenigingsgebouw een droevige voortijdig einde tegemoet gaat.

 

Geffense kwis

Het was weer een mooie happening bij de kwis veel deelnemers, mooie uitdagingen en een nieuwe winnaar. Dat laatste is altijd goed omdat dat het open karakter van de wedstrijd aantoont. Iedereen maakt kans om te winnen als je er maar hard voor werkt. Het lijkt dat juist het organiseren van het team nog belangrijker is dan de kennis die de leden hebben. Slimheid boven wijsheid. Dat zal ook blijken in de Brabantse champions leaguefinale op 12 februari, waarin de winnaars elkaar gaan bestrijden. De hulptroepen staan al weer in grote getalen klaar en heel Geffen is bereid tot hulp.

 

Straat toetoere

Het was weer een fantastisch festijn met zestien kapellen die van kroeg naar kroeg trokken. Er was veel belangstelling en de muzikanten hadden er veel plezier in. Er staan zelfs bands op de wachtlijst om mee te mogen doen. We horen mooie verhalen van mensen die er voorheen niks van moesten weten, die nu een rol hadden als begeleider van de bandjes en hartstikke enthousiast terug kwamen. Gezellige drukte in de Cafés. Volgend jaar weer!

 

Groei

Ons inwoneraantal groeit weer, we staan hoog in de statistieken van de regio. De bouw van woningen levert nieuwe inwoners op; de scholen krimpen niet meer, de aanloop in de winkels neemt toe, verenigingen floreren, het weer wordt steeds beter; de mensen steeds ouder. Kortom het gaat goed met Geffen en we stopen met zeuren. 2017 wordt een mooi jaar, zeker als we daar samen aan gaan werken.

 

En verder…….

Zong Theo Prinssen de pannen van het dak van de kerk met het Ave Maria tijdens zijn 88ste verjaardag; is er veel positieve reuring over de jongerentent bij de carnaval; is de bundel dorpspompen weer overhandigd aan de voorzitter van de dorpsraad; begroeten we Jan van Kreij als tweede Geffense gemeenteraadslid als opvolger van Lilian Marijnissen; staat het hek van “laatste” bij de kwis bij de frends in de tuin; werd van Wanrooy de terechte ondernemer van het jaar met hun ondernemende en innovatieve bedrijfsstrategie en hebben we Frank van Lent leren kennen als veelbelovende nieuwe ondernemer. Een ”rentmeester” geeft ons altijd een goed gevoel: we willen alles beter achterlaten aan onze kinderen en kleinkinderen. Over twee weken praten we weer gewoon verder. Kom gewoon eens langs bij café Govers, want elke gast brengt meer wijsheid (en wij betalen de rekening….).

 

 

 

Dorpspomp 459

 

Yeahhh 2017 is een feit, voor één ieder wenst de stamtafel een geweldig 2017. Al moeten we meteen stil staan bij het overlijden van 2 jeugdige Geffenaren, Long Hou Meulenberg net voor de kerst en Anouk Schuurmans in de nacht van oud op nieuw. Zo wil je een jaar niet beginnen, we wensen ouders, familie en vrienden dan ook heel veel sterkte en steun.

 

Rectificatie

Arno Romme is niet gestopt als raadslid, maar verstopt. Daarnaast zijn Prins Corné en Adjudant Bertie geen Romme’s maar heuse van Aggeles.

 

Jeugd in de Tent

Aan geschoven zijn Berghit van Schijndel en Rita van Erp, deze kwamen met heel mooi nieuws. Stichting Rottenrijk, gaat bij de grote tent een tent draaien speciaal voor de jeugd, van het voortgezet onderwijs. Het schoolpasje zal bepalend zijn of je binnen mag. Het wordt een eigen tent met een eigen “binnen” terrein, met een snackhoek en ruimte om te “hangen” De Pinkparty komt te vervallen en is dus dit jaar iedereen welkom bij de tent. Iedere dag een DJ alles op basis van kwaliteit, Ouders van Geffen zegt het voort zegt het voort, STIMULEER UW KIND om in Geffen te blijven, voor jullie ook makkelijker dan al dat op en neer gerijd van en naar……. om 20:30 uur gaat de tent open en deze draait door tot 00:30 uur, feest, feest en nog eens feest, het geheel wordt 100% gescheiden van de grote tent.

 

Stomtoaffel sluit deur.

Het is dan echt een keer gebeurd, niet dat we veel herrie maken, maar de Stomtoaffel, de mensen aan de bar bij de Gover kwamen de deur sluiten om………………. Voor ons een vraag en wie weet komen ze het volgende keer vertellen

 

Vrijdag de 13e

Communiceren is een vak, de stamtafel vindt het onbegrijpelijk dat de nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad op dezelfde dag is als de nieuwjaarsreceptie van ondernemend Geffen, daar zal de nieuwe ondernemer van het jaar worden gekozen. Wie zit er op de tweede vrijdag van het nieuwe jaar als het eerste???? Ondernemers, ga in gesprek met de Dorpsraad zodat we in 2018 allemaal naar de receptie van de Dorpsraad kunnen komen, of dorpsraad, ga in gesprek met de ondernemers, we hebben elkaar allemaal nodig.

 

Wethouder

De nieuwe wethouder, Wethouder Annemiek van de Ven, heeft samen met de dorpsraad een rondje gefietst door Geffen en heeft alle ins en outs mee gekregen die er spelen in Geffen……… wij zijn benieuwd, we wensen haar heel veel succes, en we hopen dat we haar in Geffen net zo vaak mogen zien als René Peters die we dan weer succes wensen in Den Haag.

 

Van Mennen af

Euforisch is de stamtafel door het vertrek van pastoor Mennen, ook zijn advies is niet meer welkom bij de bisschop, wij zeggen haleluja……….

 

Benefiet concert.

Ben jij er geweest, gelukkig was het uitverkocht, de kerk leent zich goed voor koorgezang, doch moet muziek uit versterkt worden…… dan.. tja dan galmt het wel. Het was zeer goed georganiseerd, en eerlijk is eerlijk de opbrengst ruim € 4000,00 is natuurlijk leuk, maar daar kun je de toren nog niet van opknappen. Veel werk voor deze opbrengst, de Koppellinck was misschien een goedkoper alternatief geweest. Hoe nu verder, om meer geld in het laatje te krijgen. Speciaal Torenbierkistje van 2 flessen met 2 glazen dit voor augustus klaar hebben zodat onze Geffense bedrijven dit in hun kerstpakket op kunnen nemen. Zo zou iedere kroeg dit bier standaard op de kaart moeten hebben staan. Een Toren wijn??? Kom op mensen, iedereen heeft wel de koperen bel thuis staan toen er een nieuwe klok moest komen. Dus nu allemaal een Six pack bier halen met wat glazen, dan is dit ook zo geregeld.

 

Geffense Kwis

Als je geen heuse buitendienst had, dan had je veel vragen gemist, de kwis zat leuk in elkaar, en de tendens is wel dat de kwis pittig was, maar wel te doen. Leuke activiteiten bij de sponsors, gelukkig was het maar € 1,55 wat op je tankbonnetje moest staan. De Geffenbse Kwis gaf aan ook op taalfouten te letten bij de antwoorden, nou………………. Ik zou zeggen doen!!! Maar dan wel een foutloze kwis mee geven qua taal. Alle gekheid op een stokje, het was geweldig, en zie het maar voor elkaar te krijgen. Overal hingen de vlaggen uit, Feest in Geffen 5 jaar de Geffense Kwis en die vlaggen, was de opdracht, moest je inleveren bij het Kwisboek, jammer dat de Geffense Kwis zich daar niet aan de tijd is tijd formule hield.

 

KPJ GO.

KPJ Geffen organiseert leuke zaken voor de jeugd van o.a. Geffen, deze keer een heuse Nieuwjaars Disco, in de Geer, verwachting waren een 30 man, maar gelukkig liep het een beetje positief uit de hand, maar liefst 127 kinderen hebben kunnen genieten van deze disco, met alles er op en eraan, zelfs met “heuse” bewaking aan de deur.

 

Vreemd gaan.

Of deze kop de lading dekt, ach…….. Expresso, heeft in Villa Maasdonk in Nuland samen met het professionele Russische Neva ensemble een geweldig concert gegeven met vele Geffenaren in het publiek, Pierre één van onze aangezetene die stond zelf naast een een Russische bas, en daar kwam een volume uit die zijn weerga niet kent, het was een geweldig moment, en ook de ambiance klopte helemaal.

 

Roaplied 2017

Het eerste carnavalsgebeuren is al weer een feit, Roaplied 2017 Winnaar Strooipop, Strooipop zul je denken, inderdaad Strooipop, ooit zijn enkele vrijwilligers van Strooipop benaderd als promotie om mee te doen met het roaplied, dit was 5 jaar geleden. Tijn van Oorschot, Loes van der Heijden, Rens van Orsouw en Mène van Erp die brachten samen het winnende lied ten gehore met de titel, “nog nie noar huis” Een volle zaal bij Zin in Geffe, kon genieten van vele liedjes, 14 stuks werden er ten gehore gebracht. 5 mochten er naar de finale, waar Strooipop als nummer 1 uit de bus kwam, de Gangmakers (winnaar 2016) werden 2e en de nieuwkomers, de feestbeesten werden 3e. De zingende kraaien, (winnaars 2015) wonnen de publieksprijs.

Tijdens deze avond werd afscheid genomen van de kartekker Chrisjan van Dinter, deze heeft samen met zijn werkgroep het roaplied op een hoog niveau gebracht.

 

Bomen slopen.

Vanuit het “Geffen begroot” is een werkgroep ontstaan, de werkgroep Ruimte, deze zijn o.a. betrokken bij het groen in Geffen. Geffen zal even iets minder groen zijn, want er zullen heel wat bomen gesloopt worden, of te wel gewoon om gehakt. Weg dus………. Maar er komen nieuwe voor terug. Bomen die ziek zwak of misselijk zijn krijgen een label en zullen verdwijnen uit ons landschap, wij zijn benieuwd hoe comité “Bomenkap Nee” hier op zal reageren. Voorbeeld zijn de knotberken aan de Weverstraat, deze zijn allen ziek, dus moeten weg, herplant zal er komen. Advies aan de groep, plant wel verantwoordelijk, want voor bij de Koppellinck staan 2 bomen die maar net de ruimte hebben, nee zegt de gemeente Oss daar zetten we nog effen een boompje tussen. Heel raar dit. Leuk is dat, als je een beeldbepalende boom in je voortuin hebt staan, dat je daar subsidie voor kunt krijgen voor het onderhoud, dit kan oplopen tot wel € 500,00 per jaar. Ut is mar un tip zullen we mar zeige.

 

Advies aan de Dorpsraad

Naast Gera’s bloemdesign, langs de aanleunwoningen heb je een pad liggen waar je zo naar het Aloysiusplein kunt lopen, maar dan moet wel de poort open staan, als we deze pad nu vrij maken voor de wandelaar, dan kun je op het plein parkeren en zo naar de Kloosterstraat lopen, nu zijn er al bewoners van de kloosterstraat die door de Heegt, 2x schuifdeur naar de jumbo lopen, dit kan dus ook andersom…………………. ook in dit geval, Ut is mar un tip.

 

Dit was ie dan de Dorpspomp 459, heb je op of aanmerkingen mail ons, stamtafel@torenklanken.nl de volgende stamtafel staat gepland op zondag 22 januari, en uh oansluite meude altijd. Qua tijd, krek noa de mis, erres rond 10:30 uur

 

 

Rond de Dorpspomp 455

 

Bij stamtafel 455 hadden we een volle bak met vier gasten: Rob van Herpen vanuit Strooipop en Jan Hein Stadhouders, Anita Walraven en Harrie Peters vanuit het Arboretum. Cultuur en natuur ontmoeten elkaar aan de stamtafel. Kan het mooier?

 

Strooipop.

Rob begint met de oorsprong van het festival: vanuit een groep vaste Pinkpopgangers en sterk gestimuleerd door Judith Strik een aantal jaren terug begonnen. Uitgegroeid tot een prachtig evenement dat ook dit jaar goed georganiseerd was en wein9g trammelant kende. Er waren minder bezoekers, waardoor er wel nagedacht moet worden over de toekomst. Er is nu een lange termijn plan gemaakt. Groei is geen doel op zich; doel blijft lokale bands in de regio in combineren met bekendere bands met verschillende typen muziek voor jong en oud.

Het probleem van het achtienplus publiek hebben ze wat onderschat. Er kwamen veel jongeren onder de achttien, daar was veel drankcontrole voor nodig, maar dat was moeilijk te handhaven. Een dreigende boete van 2900 euro deed de organisatie besluiten alleen nog mensen toe te laten boven de achttien. Dat bleken er veel minder dan verwacht; ook doordat er door gewijzigde planning veel festivals in oktober waren.

Er is dit jaar ingeteerd op de reserves. “we moeten nu een paar stapjes terug doen voordat we weer vooruit kunnen” aldus Rob. Moet er iets meer focus komen in het soort muziek? Kiezen voor een

breed festival of gewoon een leuk feest? Was Douwe Bob wel een goeie keuze? De grote tent met erg dure artiesten was vaak maar half vol; de dancetent en de rocktent waren veel goedkoper en veel drukker. En we zien dat er heel veel mensen uit de directe omgeving komen. Veel meer fietsen dan auto’s! De conclusie lijkt logisch maar dat laten we graag over aan de organisatie.

 

Vrienden en Handhaven deel 1

Er komt nog een verzuchting over als die controles waar je mee te maken krijgt. Vrijdagmiddag komt pas de vergunning als de tent er staat. Brandweer, politie, gemeente, Den Haag; alles buitelt dan over elkaar heen om van alles en nog wat te controleren. En nog even over de vrienden van…”Er was echte miscommunicatie intern.” De vrienden kostten meer geld dan ze opleverden omdat de organisatie graag iets extra’s voor hen wilde doen. Halverwege tijdens de discussie, tijdens de vakantie van mensen werd er al naar buiten gecommuniceerd zonder dat het bestuur het wist en toen waren de rapen gaar. Maar daar komen we ook wel weer overheen; er wordt nog nagedacht over de oplossing.

 

Torenbier

Tussen de agenda door werd er Geffens Torenbier besteld. Helaas; onze uitbater had het (nog) niet ingeslagen. Een Geffens Café zonder Geffens bier; dat kan eigenlijk niet.

 

Arboretum

Hert gaat nog steeds fantastisch met ons eigen bomenpark. Er staan al 23 gedenkbomen en er komen weer 12 nieuwe bomen bij op 20 november. En er liggen er ook nog een aantal in de wacht. Volgend jaar wordt het lager gedeelte ontwikkeld als er sloten gegraven zijn. Hierdoor komt er nog meer variatie in de beboming. Het park loopt vol en er is behoefte aan meer ruimte. De organisatoren denken alle kanten op. Ze zijn op zoek naar verbinding, met name richting Geffense bosjes. Ook wordt er gedacht aan andere stukken grond elders, die als bomenpark ingericht kunnen worden; er zijn zelfs plannen voor de polder. De gemeente heeft de intentie om meer grond terug te geven aan de natuur, maar er is nog niks zwart op wit. Ons idee: alle pachtgronden van de gemeente die vrijkomen herinrichten voor de natuur. En ook de grond die bedoeld was voor het golfterrein moet teruggegeven worden aan die natuur. Er kunnen nog veel bomen aangeplant worden langs de Geffense straten.

 

Vrienden en handhaven deel 2

Ook het arboretum kent vrienden: veel vrijwilligers zijn druk bezig met de herinrichting. De gemeente Oss heeft veel bomen van de Heesterseweg aan het Arboretum aangeboden om te gebruiken voor bruggen, paadjes en bankjes. De uilenkast van de vrienden van de stamtafel hangt al een half jaar en moet nog een beetje vastgezet worden. Er is nog geen uil gesignaleerd, maar die zie je alleen maar als het donker is en je hier eigenlijk niet mag komen. Ook hier veel controle. Vanuit de verlaten dassenburcht bijvoorbeeld; die legt beperkingen op aan de inrichting.

En…. Misschien wel nieuwe vrienden? Waarom geen Boompop? Strooipop in de natuur tussen de bomen; er zijn weer nieuwe verbindingen gelegd.

 

Zin in Geffen

Ons nieuwe restaurant is geopend en we horen positieve verhalen: lekker eten, hippe inrichting, een mooi concept door de mix tussen uit eten, tapas en goeie wijnen (eindelijk….in Geffen) Het Amerikaans Hert is ook weer terug! In de inrichting is verder teruggekeken dan de Gouden Leeuw.

 

De brede kerk

Er komt beweging in de activiteiten in onze mooie dorpskerk. 18 december is er een benefietconcert ten behoeve van de restauratie. Wik, vele koren, 300 plaatsen, 10 euro intree inclusief een consumptie en daarna een naborrel met (natuurlijk) Torenbier. En op 13 november in de kerk een kleine markt ter gelegenheid van de heropening torenmuseum. Met (natuurlijk) Torenbier.

 

Proost! En van harte welkom op de volgende stamtafel in Café Govers.

 

 

 

 

 

Rond de Dorpspomp 454

 

Strooipop

In de lijst van jaarlijks terugkerende Geffense evenementen neemt Strooipop een belangrijke plaats in. Ook dit jaar mag Strooipop met als thema Freaking Wonderland een muzikaal succes genoemd worden, ook al waren er een kleine duizend betalende bezoekers minder. In de loop der jaren worden er steeds meer festivals georganiseerd waardoor de spoeling helaas dunner aan het worden is. Het beëindigen van de “Vrienden van Strooipop” lidmaatschappen berustte op een misverstand, hopelijk wordt dit weer nieuw leven ingeblazen.

Gouden Potlood 2016

Jaarlijks vindt er een verkiezing plaats in de Tuinen van Appeltern, waarbij hoveniers en tuinontwerpers prijzen toekennen aan vakgenoten. Twee van de drie prijzen werden er in de wacht gesleept door Marcel de Coster en Jan-Hein Stadhouders. Met als thema “Verbeelding van de Tuin der Lusten” dit jaar in het teken van Jeroen Bosch. Voor zowel het beste ontwerp als het meest inspirerende ontwerp ontving men een Gouden Potlood. Jan-Hein, van harte gefeliciteerd met deze uitverkiezing!

Open zondag

De koopzondag van Ondernemend Geffen mag geslaagd worden genoemd. De huis-aan-huis actiefolder met bijzondere aanbiedingen, maar ook met minder bijzondere aanbiedingen, hebben in ieder geval extra bezoekers op de been gebracht. Voor sommige bezoekers een eerste kennismaking met een relatief nieuwe zaak zoals Bobby Bluez en voor anderen een kennismaking met de proeverijen van Zin in Geffen. Wij vertrouwen erop dat de Kerstmarkt net zo succesvol wordt.

Geffen begroten

De evaluatie van Geffen begroten heeft plaatsgevonden in het gemeentehuis in Oss. Een grote groep deelnemers, samen met een aantal ambtenaren en raadsleden. De projecten die voortkomen uit Geffen begroten: Groenstructuur Dorpstraat/Kloosterstraat, aanpak situatie rondom de pomp en de huiskamer voor Geffen waar ontmoeten centraal staat. Tijdens de evaluatie zijn ook de nodige kanttekeningen geplaatst. Zowel raadsleden als ambtenaren moeten zaken loslaten en er dient ook geen sturing vanuit ambtenaren plaats te vinden. Duidelijke kaders en spelregels kunnen hierbij helpen.

Rabobank Clubkas Campagne

Met een schitterende huis-aan-huis folder zijn alle Rabobank leden opgeroepen om te stemmen op de 12 Geffense verenigingen, waaronder het Rottenrijk. Eenmaal ingelogd was het echter niet mogelijk om op het Rottenrijk te stemmen. Navraag leert dat er met de aanmelding aan de zijde van de stichting iets mis was gegaan. Jammer voor deze vereniging die binnenkort haar 44-jarige bestaan viert. Wel was het mogelijk om te stemmen op verenigingen die op de folder ontbraken zoals de Brandweervereniging, De Zilverhoef, EHBO Geffen, Geffes Doublet, Goei Smoesje, De Trouwe Helper en het Zomeravond voetbal. Er was keuze genoeg dus.

Oktoberfest

Regio Brabant

Niet alleen het wel-en-wee in het Geffense is besproken. Ook is stilgestaan bij de bijzondere positie die de ‘Regio Brabant’ binnen Europa heeft. Brabant wordt daarin wel eens vergeleken met het Duitse Beieren. Het koesteren van het familieleven, de sociale cohesie en het leggen van verbindingen zijn eigenschappen die ons onderscheiden van andere regio’s. Initiatieven zoals de High-Tech Campus in Eindhoven en dichterbij het Pivot Park en de AgriFood Capital komen hier uit voort.

MFC de Koppellinck

Één van de aandachtspunten voor de nieuwe beheersstructuur van de Koppellinck is de ontvlechting van de diverse kostenstromen. Welk deel van de kosten is voor wie? Ondanks toezeggingen van de zijde van de gemeente is er nog geen helder plaatje voor de nieuw in te richten stichting, school en schoolbestuur. Wij hopen dat een en ander voor alle partijen snel duidelijk is om het enthousiasme waarmee is gestart niet de kop in te drukken.

Zin in Geffen

Op 28 oktober opent Zin in Geffen. Wij wensen Mart van Bakel en zijn team veel succes toe.

Volgende stamtafel

De volgende stamtafel is op 30 oktober 10.30 u. in Café Govers.

Reageren? Ons e-mail adres is: Stamtafel@torenklanken.nl

 

 

 

Rond de dorpspomp 453

 

Speciale gast

Speciale gast is deze keer Hans Hoeben, alias de nieuwe Geffenaar van het jaar. Hans geniet van z'n titel en de Stamtafel vindt dat dat verdiend is. Hans vertelt enthousiast van zijn belevenissen in het weekend van Effe noar Geffe. In de vorige Torenklanken kun je een relaas van hemzelf lezen en daarom volstaan we hier met een eervolle vermelding.

 

Effe noar Geffe nogmaals

Effe noar Geffe had dit jaar veel origineels te bieden. De veertig jaren van bestaan hebben laten zien dat het evenement veertig jaren jong is.

Het opmerkelijk initiatief van de Kunstkring om ter plekke door oudere en jongere kinderen beschilderde beeldjes van dierenkoppen aan de muur van het gemeentehuis op te hangen moet nog even genoemd worden. Het heeft een fraai resultaat opgeleverd. Helaas is het kunstwerk dat eerst aan die muur hing stilletjes in de prullenbak terechtgekomen.

De winnende deelnemers van mooi opgetuigde kraampjes en activiteiten moesten een weekje op de uitslag wachten; zij vormen de volgende erelijst:

 

Winkeliers:

1.Sanne Bloem en Interieurstyling

2.Wilma's Kadoshop en Slijterij

3.Konings Trademarks

Horeca:

1.Rottenrijk

2.W.I.K.

3.Kornuitenplein

Verenigingen:

1.V.V. Nooit Gedacht

2.Watervogels

Overall winnaar:

Sanne Bloem en Interieurstyling

 

Correctie

In de vorige Dorpspomp stond dat de Bossche burgemeester zonder uitnodiging naar Effe noar Geffe zou zijn gekomen. Hij was echter wel degelijk uitgenodigd en wel door de ZLTO afdeling Midden Maasland in verband met het Oogstdankfeest. Van de ZLTO is hij ook 'sympathisant lid'. Waarvan acte.

 

Zwengelfeest en fietstocht Goed Gevoel Geffen

Blaaskapel de Pompzwengels organiseert elk jaar op de derde zondag in september het Zwengelfeest. Het feest werd deze keer voorafgegaan door een puzzelfietstocht in en om Geffen, georganiseerd door Goed Gevoel Geffen. De fietstocht begon om half elf op het plein bij de kerk en eindigde bij molen Zeldenrust. Daar begon het Zwengelfeest al om één uur, dus effe doortrappen om op tijd te zijn was gewenst. Er deden circa 85 fietsers mee en zij waren mede door het fraaie weer zeer voldaan over de rit.

Als gastheren boden de Pompzwengels aan de Jeux de Boules club Geffen een lunch aan.

Het fraaie weer was ook een enorme opsteker voor het Zwengelfeest. Drie kapellen: Die Fürstenwälder Musikanten uit Liempde, blaaskapel Cestička uit Limburg en onze Pompzengels lieten het publiek genieten. Aanwezigen spraken over bewonderenswaardige muzikale prestaties, dus hoog niveau. En dan het mooie weer! Hoewel de molen Zeldenrust de achtergrond sierde werd de ambiance van een feest op het Geffense Dorpsplein met de kiosk, naar verluidt, toch wel een beetje gemist.

 

Geldautomaat in het zonnetje

De geldautomaat van de Rabobank aan het Dorpsplein is een onmisbare voorziening in Geffen. Iedereen kan er zijn geld uit de muur trekken, ondanks het verdwijnen van de bank erachter. Maar op een zonnige dag is dat wél lastig. Zonnestralen weerkaatsen op het scherm van de automaat en dan kun je nauwelijks zien wat er op het schermpje staat. Door met je eigen schaduw van hoofd en handen de nodige bewegingen te maken lukt het soms om iets te zien. Vervelende vergissingen zijn zo gemaakt. Een vraag aan de Rabobank of dat niet beter kan levert als antwoord dat de klacht bekend is en dat er ooit iets aan het scherm zou zijn gedaan. Blijkbaar zonder succes. Het zou technisch onmogelijk zijn om nog meer te doen, volgens de bank. Een andere situering van de automaat of verdere overkapping aan de voorzijde zou ondenkbaar zijn omdat 'de geldauto er dan niet bij kan', zo is vernomen. Dus op zonnige dagen -en die hebben we gelukkig nogal eens- blijft overdag geld uit de muur halen een heikel avontuur. Misschien wordt de Rabobank toch nog eens innovatief…?

 

F59 nogmaals

Lengte: 21 kilometer. Kosten: bijna 5 miljoen euro. Het geld is op. De snelfietsroute F59 tussen Oss en Den Bosch is af. Een officiële en ceremoniële opening volgde. Drie VIP's waren tezamen te fiets naar Geffen gekomen met een ludiek orkestje van zeven vermakelijk geklede musici die allen op één verlengde tandem reden. Je bent op de fiets inderdaad sneller vanuit Oss naar Den Bosch en omgekeerd, zo is de ervaring al. Dat is dus een al een succes. Maar gebruikers hebben kritiek op het deel ervan in de Bergstraat waar door "varkensruggen" op de as van de weg gevaarlijke situaties zijn gecreëerd. Inhalen kan dan onnodig lastig zijn en straks… met regen en ijzel..? Maar er is nog iets. Het aanpassen van het kruispunt Dorpstraat /Vlijmdstraat met rode asfalt werd alsnog onder handen genomen, als een soort inhaalslag. Maar de dorpsraad had zich eraan geërgerd dat daarover geen overleg was geweest -het zou het karakter van het dorp aantasten- en belde onmiddellijk met de verantwoordelijk wethouder die besloot om de oorspronkelijke klinkers meteen weer terug te laten leggen. Cynische noot: de gemeente Den Bosch heeft dit gefinancierd. Tevreden? Nee, nu geen simpele verkeersborden maar blauwe rechthoeken met aanwijzingen, in de weg. Of dat met het dorpskarakter ter plekke overeenstemt? En dan is er nog het probleem dat ook auto's gebruik mogen maken van verschillende weggedeelten van het 'fietspad'. Ongeduldige automobilisten en pedaalridders te auto die blind voor fatsoen in elke weg een racebaan zien zijn al gesignaleerd. Toch is het uitgangspunt simpel: daar waar op de F59 autoverkeer is toegestaan is de automobilist te gast bij de fietser en niet omgekeerd. Maar of dit ooit tot iedere chauffeur doordringt?

 

Heesterseweg

Het werk aan de Heesterseweg is aanbesteed. Het aannemingsbedrijf T. van de Haterd gaat het doen. Ideeën om tegelijk ook een buizensysteem voor de toekomstige aanleg van glasvezelverbindingen onder de weg aan te leggen zijn terzijde geschoven. Jammer, een gemiste kans, zo vinden wij.

 

Innovatieve bedrijven

Innovatie is de kreet en een noodzaak voor een goede toekomst; vele gemeenten pronken al met hun bedrijven waarin dit plaatsvindt. Daarvan gaat terecht een stukje reclame uit. De vraag is opgekomen of er in Geffen bedrijven zijn die bewust innovatief bezig zijn. De Stamtafel weet er geen en is benieuwd naar wat er zich hier op dat gebied voordoet.

 

Zorgboerderijen

In de Kloosterstraat wordt de voormalige boerderij die aanvankelijk voor het realiseren van het Centrumplan Noord in de weg zou hebben gestaan stond verbouwd tot zorgboerderij. Het gaat er allemaal mooi uitzien en moet zeker als een aanwinst voor de zorg voor gehandicapten worden gezien. In Geffen zijn overigens al twee andere zorgboerderijen actief, een aan de Leiweg en een aan de Molengraaf. Ook voor fysiek en geestelijk gehandicapten. Wellicht zit hier in deze soort initiatieven straks ook een oplossing voor de zorg voor ouderen die niet langer alleen kunnen wonen?

 

Tot slot

Wil je iets opmerken over deze Dorpspomp? Of aanvullen? Kom dan eens naar de volgende Stamtafelbijeenkomst. Die is op 16 oktober in café Govers, aanvang 10:30 uur. Je bent welkom!

 

 

Rond de dorpspomp 449

 

Effe noar Geffe 2016

Bij stamtafel 449 is Theo Willemse te gast vanuit het bestuur van Effe noar Geffe. Het bestuur heeft een advies gevraagd aan een denktank van Geffense fans en daar gaan we het over hebben.

De kornuiten.

De denktank noemde zich de Kornuiten en ze hebben het serieus aangepakt. Een degelijke analyse gemaakt, gesprekken gevoerd met werkgroepen, verenigingen en de Geffense jeugd en op basis daarvan is het gesprek met het bestuur gevoerd. Op zich staat de formule nog steeds als een huis en was de opdracht niet om het roer rigoureus om te gooien, het gaat vooral om bijsturen. De adviezen richten zich op de volgende zaken:

1.Beleving en communicatie over en weer bij het evenement. Mensen zoeken steeds meer actieve deelname en betrokkenheid. Méédoen in plaats van kijken. De veiling bij de Koppelinck is er een mooi voorbeeld van. Juist door dit soort zaken te versterken kan het evenement aan kracht winnen. Ook beleving valt hieronder; je moet een beetje in het feest getrokken worden. Dus meer straattoneel en contact tussen aanbieders en bezoekers; de bezoeker wordt onderdeel van het programma.

2.Externe PR-deskundige. Laat een externe expert een mee kijken of alle pr-activiteiten ook resultaat opleveren. Wegen de kosten wel op tegen de opbrengsten?

3.Bestuurlijke vernieuwing. Er is ook gekeken naar de organisatie en geadviseerd het wat anders te organiseren; hierdoor kunnen mensen van buiten beter geïnteresseerd worden voor een rol bij Effe noar Geffe.

Het bestuur heeft aangegeven aan de slag te gaan met de aanbevelingen en we gaan dat al merken bij de volgende editie. De leden van de denktank hebben het bijzonder gewaardeerd en hebben met veel plezier aan de opdracht gewerkt. Het is een mooie manier om meer draagvlak in het dorp te realiseren.

Een beetje gekker

De stamtafel zou de stamtafel niet zijn als ze met zo’n onderwerp niet weer een beetje gaan doordraven en met eigen voorstellen komen. Naast nostalgie ook als contrast een ‘vleugel’ met nieuwe technologie uit de landbouw: melkrobots, plukmachines, nieuwe producten? Samenwerken met de Maashorstboeren om de streekproducten bij Effe noar Geffe goed op de kaart te zetten? Naast friet en kroketten ook gezonde snacks op de kaart? Een pop-uprestaurant van de buurtvereniging? Met thema’s werken, zodat er elk jaar een ander speciaal accent aan Effe noar Geffe zit? Bijvoorbeeld met Belgische bieren? Een internationale editie zoals nostalgische Chinese of Ierse landbouw? Nog verder terug naar de middeleeuwen? Tsja….

De veertigste editie

Dit jaar de veertigste editie en die wordt weer bijzonder is beloofd. Veel beleving is al aangekondigd. En hoog bezoek: zowel de commissaris van de koning als de nieuwe bisschop staan op het lijstje.

 

Geffen begroten

We zijn nu een aantal weken onderweg met Geffen begroten en de signalen zijn wisselend. Enerzijds vinden we het nog steeds goed dat burgers beter betrokken worden met zaken van de overheid. Anderzijds lopen we ook op tegen de beperkingen: het gaat alleen over 2017, de mogelijkheden om te schuiven zijn beperkt, sommige verenigingen komen alleen op voor de eigen agenda en kijken niet naar het algemeen belang; de ene wil gedetailleerd zaken regelen, de anderen wil meer de visie voor de lange termijn vastleggen; gaan alle aanbevelingen wel doorwerken in beleid en bestemmingsplannen? Kortom; er is veel om over te zeuren, maar we willen het toch graag een kans geven. Al die burgerinvloed is een teken van de nieuwe tijd. Of je het nu over de gemeentebegroting of over Effe noar Geffe hebt. Alleen door te experimenteren kun je een stap verder komen.

 

Zin in Geffen

De opvolger van de Gouden Leeuw kondigt zich aan. Op 1 augustus opent Zin in Geffen; een brasserie-restaurant aan de voorkant en zalen aan de achterkant. We hopen dat het gaat lukken. In Geffen is echt behoefte aan leuke restaurantjes en we zijn jaloers op Vinkel waar het al jaren wél lukt. Onze dromen zijn duidelijk: zo’n restaurant moet echt anders zijn dan een friettent. Met een mooi glas wijn, verschillende goeie internationale bieren en vooral lekkere, goeie gerechten voor een betaalbare prijs. Dan gaat het lukken! We hebben er zin in; van harte welkom!

 

Bijna vakantie

De vakantie kondigt zich al weer aan. Ook de stamtafel gaat met reces. Maar niet voordat de laatste editie, nummer 450 zich in de openlucht afspeelt op zondag 10 juli. Eerst praten en dan stam(p)tafelen; een mooiere start van de vakantie is er niet. Als je wilt weten waar het is, bel dan even één van de aangezetenen.

 

 

 

Rond de dorpspomp 448

 

Stamtafel 448, deze keer met een kleinere bezetting, maar met voldoende gespreksstof.

 

Bibliotheek voorziening

In de vorige Rond de dorpspomp hebben we het opheffen van de bibliotheekvoorziening als een mogelijke besparing genoemd. Hiervoor was immers in de begroting voor Geffen een bedrag van EUR 40.500 opgenomen, terwijl het bezoek aan de openbare bibliotheek in Oss naar onze mening minimaal is.

Hiermee hebben we niet bedoeld de bibliotheek voorziening (de schoolbieb) die in de Koppellinck is gerealiseerd en die al jaren door vrijwilligers wordt gerund zonder enige vorm van subsidiering vanuit de gemeente. De interesse voor deze schoolbieb is er wel degelijk en deze functioneert ook goed. In dit Geffens initiatief zou dus wel geïnvesteerd moeten worden om qua aanbod bij de tijd te kunnen blijven.

 

Geffen begroten

Na de startbijeenkomst van Geffen begroten zijn verschillende werkgroepen verder in detail ingegaan op de vele ideeën die bij de start naar voren zijn gebracht. Probleem dat om de hoek komt kijken is dat bij Geffen begroten slechts gekeken wordt naar het begrotingsjaar 2017 en dat daardoor besluiten over grote investeringen zoals kunstgras of bouwhallen niet genomen kunnen worden. Uiteraard worden deze investeringen wel opnieuw onder de aandacht gebracht. Er zijn echter nog meer dan voldoende zaken die wel door ons als Geffenaren kunnen worden beïnvloed of waarvoor alternatieven kunnen worden aangedragen. Aan iedereen de oproep om het proces te volgen op www.geffenbegroten.nl, mee te participeren in de werkgroepen en in ieder geval te gaan stemmen op 12 juli om 19.00 u. in de Koppellinck.

 

Willen Is Kunnen

Willen Is Kunnen, maar je moet het toch maar even doen. Een actief weekend voor de leden van WIK. De Wandelvierdaagse, de Penalty-bokaal, het Donateursconcert en de Bemmelse dweildag waar veel WIK-leden in een andere functie aan deelnemen. Veel lof voor de leden van WIK, die daarvoor ook alle ondersteuning vanuit de gemeenschap verdienen.

Complimenten ook voor Gerard van der Heijden die zijn debuut als presentator van het donateursconcert glansrijk heeft doorstaan en veel dank voor de vrienden van WIK die een Euphonium en een Bugel tijdens hetzelfde concert hebben geschonken aan WIK. Een volle tribune heeft genoten van de muzikale talenten van onze muziekvereniging.

 

Derde Geffens raadslid

Door ziekte van een raadslid zal Jan van Kreij tijdelijk namens de SP in de gemeenteraad van Oss plaatsnemen. Hopelijk horen we meer van dit derde Geffens raadslid. Wij wensen Jan veel succes en ook Jan is van harte welkom om een keer aan te schuiven.

 

Wandelvierdaagse

De weergoden waren ons goed gezind. Met maar liefst 320 inschrijvingen en daarnaast de verkoop van dagkaarten hebben er ruim 400 wandelaars meegelopen tijdens deze wandelvierdaagse. Een vierdaagse met een aantal verrassingselementen zoals een wandeling dwars door (de coulissen van) de Koppellinck en een bezoek aan het arboretum. Dankzij sponsoring van de middenstand is iedereen tijdens de wandeling van versnaperingen voorzien en Conny Schuurmans heeft voldoende vrijwilligers bijeen kunnen brengen om 15 bewoners van de Heegt met een rolstoel mee te laten genieten van de prachtige tocht. Dagelijks een feestelijk onthaal door de Pompzwengels, Ut Gu Vals, ’t Goei Smoesje en WIK maakte de wandelvierdaagse compleet !

 

De Koppellinck

De gemeente Oss heeft de blauwdruk gepresenteerd voor de nieuwe samenwerking tussen de beheerstichting en gemeente, waarbij de gemeente het groot onderhoud voor haar rekening neemt en de stichting zich kan richten op dagelijks beheer en exploitatie. Om de taken voldoende te kunnen verdelen zijn er nieuwe bestuurders aangezocht en gevonden. In de volgende Torenklanken daarover meer.

 

Huisartsenpraktijk

Het voor velen onverwachte vertrek van Jan-Willem Litjens roept vraagtekens op. Als reden wordt gegeven dat de samenwerking niet heeft gebracht wat er elf en half jaar geleden van verwacht werd. Was het de ontbrekende onderlinge klik of de in een maatschap vaak voorkomende onenigheid over ‘diensten en verdiensten’ ?

Wij wensen dokter Litjens veel succes toe in zijn verdere loopbaan en de huisartsenpraktijk succes bij het vinden van een opvolger. Mogelijk biedt de komst van een nieuwe huisarts ook mogelijkheden tot verruiming van de openingstijden van de praktijk.

 

Aloysiusplein

Groen licht voor de woningen aan het Aloysiusplein, in juli start de combinatie Van Schijndel/Van Rooij met de bouw. In 2017 is de bebouwing rondom het Aloysiusplein gereed en hopelijk is er binnenkort een oplossing voor de parkeerplaatsen achter de Jumbo. Jammer genoeg zijn nog niet alle woningen aan de Lambertusstraat verkocht, waardoor het centrum nog wel een tijdje een bouwput zal blijven.

 

De volgende stamtafel vindt plaats op 26 juni, café Govers, 10.30 u.

 

 

Rond de dorpspomp 447

 

De Stamtafel is voor de 447e keer bijeen en nagenoeg compleet aanwezig. Te gast is Johan Berendsen, van de gemeente Oss. Hij zal de aanwezigen inspireren en bezighouden met het spel "Geffen begroten".

 

Henny Schuurmans

Bij de aanvang van deze Stamtafelbijeenkomst vernemen we het onverwacht overlijden van Henny Schuurmans. Daar werden we stil van. Nog niet zo lang geleden mochten wij Henny verwelkomen in een van onze bijeenkomsten als enthousiast medewerker van Torenklanken, ons Geffens periodiek bij uitstek. Maar zij was bijv. ook actief bestuurslid van de KBO, betrokken bij Bingo en Jeu de Boules en Boerenbruidsparen. Wij wensen Toon en overige familie veel sterkte om dit verlies te dragen.

 

Geffen begroten

Velen vragen zich af hoe het nou precies met dit spel zit. Het zou zijn gemaakt om te verduidelijken hoe de Osse begroting voor 2017 van Geffen eruit gaat zien. Het moet laten zien hoe de inwoners van Geffen daarover zelf kunnen gaan beslissen. De Stamtafel laat zich leiden door Johan en waarachtig, dat werkt. Iedereen mag op eigenwijze of eigen wijze meedoen. En, oh ja, je doet er alleen voor jezelf aan mee en niet voor een vereniging of organisatie. Het spel zal op meerdere plaatsen in Geffen worden herhaald. Johan glundert bij zoveel aandacht.

We horen ook dat de gemeenteraadsleden verdeeld hebben gereageerd op het initiatief. Die verdeling bleek niet politiek bepaald te zijn want binnen bijna elke fractie waren voorstanders en twijfelaars.

Het spel is op 12 mei jl. in de Koppellinck geïntroduceerd en gespeeld. Dit heeft toen maar 44 belangstellenden gelokt. Johan had een veel grotere opkomst verwacht want er was tevoren ruim bekendheid aan gegeven. Zelfs het NOS-journaal heeft er aandacht voor gehad. Maar ja, na de drukte rondom de Voorzieningenkaart zou de aandacht voor gemeentelijke zaken bij sommigen in Geffen wel eens verzadigd kunnen zijn? En zijn het -geheel ten onrechte- niet vaak dezelfde personen die zich bij zulke aangelegenheden laten zien? Ondanks de geringe opkomst was Johan toch heel tevreden geweest over het resultaat.

Ook bij de Stamtafel blijkt uiteindelijk van tevredenheid over het resultaat.

 

Wat stelt het spel voor?

Voor Geffen wordt een flinke pot geld gereserveerd voor de uitvoering of start in 2017 van werken en plannen die het maatschappelijke leven veraangenamen. Die pot is beperkt en daarom is van belang om de voorrang te bepalen van waarvoor, hoe en waarom. De grootte van de toe te kennen bedragen is nu nog niet aan de orde. De aanwezigen worden verdeeld in zogenaamde themagroepen. De Stamtafel heeft zich tot één groep gerekend.

Op de tafel van een groep ligt een groot vel papier met daarop een eenvoudig plattegrond van Geffen en omgeving. Enkele monumentale bouwwerken en voorzieningen zijn erin aangeduid. Binnen de randen van het vel zijn vakken opengelaten om er samengevatte reacties in te schrijven. Dat betreft dan de voorkeuren en wensen die door de aanwezigen worden genoemd. Daaruit moet door de Stamtafelspelers een top-drie worden vastgesteld.

De opzet is als volgt.

We besteden eerst volgens de methode "Roept u maar!", in drie stappen, tijd om te beginnen aan de elementen die de Geffenaar 'trots' maakt op zijn of haar dorp, daarna gaat het over het wat, waarom en hoe van verbeteringen van probleemzaken en ten slotte over wat bij aanpak de volgorde van voorrang dient te zijn. In dit laatste deel van het spel wordt tevens besproken of en hoe besparingen kunnen worden bereikt: kost het geld, of levert het juist geld op?

Gezegd moet worden dat zo'n bijeenkomst inspirerend werkt en je doet nadenken over zinvolle en minder zinvolle veranderingen.

De Stamtafel heeft zijn top-drie geformuleerd. Die houden we hier nog even geheim. Ook waren er besparingsideeën. Bijvoorbeeld: (her)invoering van een afvalophaalsysteem met betaling van gewicht zoals dat was ten tijde van Maasdonk, omdat dat toen tot vermindering van afval heeft geleid en dus tot lagere kosten. Voorts het opheffen van bibliotheekvoorzieningen, gezien de minimale belangstelling. Het spel leidt dus tot resultaten waarover nagedacht moet worden.

Er zijn intussen meerdere gelegenheden om in Geffen aan het spel mee te doen. En met de resultaten van alle bijeenkomsten volgt in een slotbijeenkomst (op 13 juli) een finale dorp-brede keuze.

Ook blijkt uit deze aanpak dat wie een bepaald doel of belang naar voren wenst te brengen er goed aan doet om bij zo'n bijeenkomst aanwezig te zijn.

Hoe een en ander precies ingepast zal worden in het gemeentelijk beleid voor 2017 moet worden afgewacht maar de signalen vanuit Geffen zijn straks tijdig verstrekt. Het is overigens nog maar een experiment.

 

Het bankje bij de bank

Het zitbankje bij de voormalige Rabobank is plotseling verdwenen. Een teleurstelling voor vooral oudere gebruikers. En dat, nu nota bene zich een zonnige lente aandient?! Wie zich nu schuldig voelt wordt verzocht het bankje uit de tijd van Maasdonk toch maar terug te zetten!

 

Truckrun Oijen

Op de middag van zaterdag 21 mei kwam een stoet van zeventig vrachtwagens, geëscorteerd door bijna zestig motorfietsen met veel getoeter door het dorp. Het was de tweejaarlijkse truckrun die vanuit Oijen door het Maasland trekt en daarmee kinderen en jong-volwassenen met een verstandelijke en soms ook fysieke beperking een leuk dagje-uit bezorgt. Het was allang een geliefd uitje. Per vrachtwagen zorgt de chauffeur voor één gast en een begeleider. De organisatie was vroeger in handen van Willie van de Meulenreek en initiatiefnemer Arie van Hees uit Oijen. De laatstgenoemde overleed echter in 2013. De organisatie is toen in overleg met de weduwe overgenomen door de Kiwanisclub in Oss.

Alle deelnemers zijn vrijwilligers die het prachtige evenement een warm hart toedragen.

 

Tot slot

Vergeet de wandelvierdaagse niet. De volgende Stamtafel is op 12 juni, zaal Govers, 10:30 uur.

Voor kritiek op deze Dorpspomp: tel. 5321700.

 

 

 

 

 

De Dorpspomp 442

 

(Gast)Voorzitter

In Rond de Dorpspomp nummer 440 is geschreven dat de voorzitter een mening heeft over de toekomst van “Effe noar Geffe”. Met voorzitter is hier de gastvoorzitter van de stamtafel op 31 januari bedoeld en niet de voorzitter van Effe noar Geffe. De voorzitter van Effe noar Geffe wordt binnenkort uitgenodigd om als gastvoorzitter aan de Stamtafel aan te zitten.

Arboretum

21 februari jl. heeft er een boomplantdag plaatsgevonden en hebben we de vorderingen kunnen aanschouwen. Er is heel hard gewerkt. Er is een padenstructuur aangebracht, het terrein is heuvelachtig geworden met in het midden een open terrein met een muur van schanskorven, nieuwe zijn bomen aangebracht etc etc. Een aanwinst voor Geffen en de gemeente Oss, complimenten aan de Stichting en haar vrijwilligers. Door burgemeester Wobine Buijs is een Prunus ’Accolade’ geplant als CO2 compensatie voor de handelsmissie die het college van B&W naar Vietnam heeft gemaakt. De burgemeester herinnerde daarbij aan haar studententijd in Amerika, waarbij ze in het kader van haar ontgroening vogelkers uit de grond moest trekken. Ze vond het een mooi gebaar dat ze nu de omgekeerde beweging mocht maken en een sierkers mocht planten.

Na het planten van de prunus is de uilenkast opgehangen die eerder door de stamtafel is aangeboden. Met de invliegopening op het noord-oosten vertrouwen wij erop dat de uilenkast spoedig bevolkt zal zijn.

Daarna hebben er diverse privéplantingen plaatsgevonden, ieder met een eigen verhaal. Wij hebben begrepen dat er dit voorjaar nog één boomplantdag is en daarna nog plantingen in het najaar. De mogelijkheid om bomen te planten zal echter geen jaren door blijven gaan, bomen hebben immers ook ruimte nodig. Wees er dus tijdig bij!

Inmiddels heeft de gemeente Oss (wederom) een bijdrage geleverd door het verharden van het toegangspad waardoor het gebied zonder laarzen te bereiken is. Over de mogelijkheid tot parkeren is de stamtafel verdeeld, indien een mogelijkheid voor het parkeren van enkele auto’s gerealiseerd zou worden, dan met graskeien om het groene karakter te behouden.

Visie Geffen-Oss / Golfbaan

Het Brabants Dagblad kopt: “Een golfbaan en woningen, wat is ervan terechtgekomen ?”.

Een bedrag van maar liefst 1,4 miljoen euro is door particulieren afgedragen in het Groenfonds Visie Geffen-Oss om een ‘bouwtitel’ te krijgen. Daarnaast is ook door de gemeente een bedrag gestort. De ontwikkeling van de Golfbaan is er nooit meer van gekomen, was de geringe belangstelling voor kavels, de verminderde belangstelling vanuit de initiatiefgroep, het niet kunnen verkrijgen van voldoende landbouwgrond of een combinatie hiervan de oorzaak ?

Uiteindelijk resteert er een bedrag van vier ton in het Groenfonds. De stamtafel is van mening dat dit bedrag ook daadwerkelijk moet worden geïnvesteerd in de natuur. Bijvoorbeeld door uitbreiding van het arboretum, investeren in de groene verbinding tussen Geffen en Oss en een groene afscherming tussen het bedrijventerrein aan de rijksweg en het achterland. Het stopzetten van woningbouw in het buitengebied wordt toegejuicht, er rijzen wel vraagtekens over de bouwmogelijkheden op de lange termijn.

Snelfietsroute F59

Het doel van de snelfietsroute is een snelle fietsverbinding te realiseren tussen Oss en ’s Hertogenbosch. De werkzaamheden voor deze zgn. F59 zijn van start gegaan. Zowel in Oss als in Nuland wordt volop gewerkt, de werkzaamheden in Geffen zullen beperkt blijven. Wij blijven van mening dat het erg jammer is dat voorgestelde alternatieven niet worden benut. Ondanks het ferme protest van onze dorpsraad zet de gemeente Oss de plannen door. Een gemiste kans voor de veiligheid van de fietsers die de kern moeten doorkruisen, maar daarmee wel een kans voor de horeca in Geffen.

De vernieuwde Rottenrijker

Bij de jaarlijkse verkiezing van de Brabantse krantenwisseltroffee heeft de vernieuwde Rottenrijker maar liefst een vijfde plek van de vakjury gekregen. Complimenten voor de werkgroep voor deze prestatie ! Met het juryrapport met daarin tips en opbouwende kritiek heeft de werkgroep voldoende handvatten om een volgende keer een nog hogere plaats te bemachtigen. Bijvoorbeeld een eerste plaats bij het 44-jarig bestaan in 2018.

Voorzittersoverleg

Op zondag 17 april vindt het voorzittersoverleg plaats. Uitnodigingen hiervoor zijn verstuurd en is ook in deze Torenklanken te vinden. Er zijn al diverse onderwerpen aangedragen. Wat maakt Geffen bijzonder in vergelijking tot andere dorpen in de gemeente Oss ? Hoe kunnen we het verenigingsleven aantrekkelijker maken voor de jeugd ? Hoe houden we Geffen vitaal ?

De Koppellinck

Het doet ons deugd dat de bezetting van de Koppellinck groeit en dat de gemeente Oss haar verantwoordelijkheid neemt en het gesprek aangaat. We hopen dat op korte termijn een en ander ook een formele status krijgt waardoor er aan de toekomst gewerkt kan worden. Een toekomst voor de verenigingen, de basisschool en de samenwerking tussen beiden.

Initiatieven

We zien diverse particuliere initiatieven in samenwerking met de Horeca. Bijvoorbeeld Goud van Oud in de Gouden Leeuw en het Dance-Event bij ’t Boetje. Beide zeer succesvol. In Geffen ontbreekt echter nog een liederentafel. Welke ‘gangmakers’ voelen zich geroepen ?

Aloysiusplein

Een spoedige bouw van de woningen rondom het Aloysiusplein en aan de Lambertusstraat is gewenst. Niet alleen vanwege de rommelige aanblik, maar ook vanwege de slechte toestand van de weg en de trottoirs welke wachten op realisering van de plannen.

Van stamtafel 442. Volgende bijeenkomst op zondag 13 maart, 10.30 u, café Govers.

U bent van harte welkom !

 

 

ROND DE DORPSPOMP 440

CARNAVAL 2016 Op vrijdagmorgen 5 februari luidde de Rottenrijkse Klok om precies 9.- uur. Op naar Basischool " De Wissel " . Prins en Adjudant met gevolg

betraden het rijk versierde binnenplein, de Piazza van de "Koppellinck". De indiaantjes dansten in het rond en begroetten het edel Gezelschap met hofkapel.

De ruimte was rijk versierd . De Peuter en Kleuters en de diverse groepen van de basisschool maakten een feestelijke rondgang door het dorp en dansten op de vrolijke muziek. waarna in de school het feest werd voortgezet. Na de middag brachten Prins en gevolg bezoek aan de zieken. ( Rottenrijk deed zijn uiterste best om alle aangemelde zieken te bezoeken)

Om 19.- uur werden we opgewacht door een uitnodigend blaasorkest bij de kerk. In de kerk waren "de pompzwengels" aan het inblazen en 19.30 begon de amusante, opwindende, aanstekelende enthousiasmerende mis, met activiteiten van de Prins, de adjudant, de President, de jeugdprins en jeugdprinses en hofzanger met " Ja, 't is hier goed " . De Pastoor in vol ornaat had zijn preek in carnvalssfeer gepresenteerd en de hofkapel " De Pompzwengels " zorgden voor passende muzikale klanken op topniveau. De tocht naar de tent in Het Veld was door het regenachtig weertje een zware opgave. De sleuteloverdracht het al in Oss plaats gevonden Na een korte begroeting door de Grootvorst kon het feest beginnen. Al gauw liep de hele tent vol. De muziek was weer zeer opwindend en de hele tent vulde zich al gauw met gasten in allerlei pluimage. Het feest denderde door heel het dorp. Het was een heerlijke openingsdag met de gebruikelijke onderscheidingen. Dat de tent zo vrij staat

is er de oorzaak van dat het geluid zo ver draagt. ( Er is helaas geen goed alternatief voor handen). Op zaterdag 6 febr. bracht heel Rottenrijk een hartelijk, bezoek aan de carnavalvierende "Flierefluiters" in de Meent. Het werd daardoor een zeer feestelijk Flierfluitersbal. Men bezocht tevens Sint Josephoord en begaf zich daarna naar " OUD GEFFEN. Ook de zaterdagavond was de feesttent weerafgeladen vol.

Het is jammer, dat er geen vrijgezellenfeest meer wordt gevierd. De senioren zijn hun eigen vertrouwde plekje kwijt. We missen het "BRUIN-CAFEE . Jammer dat er geen uitlaat-klepruimte is, waar je wat stoom kunt afblazen. Gerard v. Erp en concorten zorgden zeer attent voor de nodige hapjes en lapjes. Zondag 7 febr. gelukkig mooi weer. De optocht vertrok wel wat vroeg om. 12.30 uur, wat hier en daar voor verrassingen zorgde. Het werd de beste optocht ooit. Veel gedeciplineerde groepen brachten ons in extase. Er werd veel aandacht besteed aan het thema: "Laot oe eigen nie uit de tent lokken"

We zien nog de fantastische zwemgroep, de groep Romeinen enz. de steeds groter wordende wagens met de dolste taferelen en KUNSTWERKEN. Jammer, dat we enigszins gestoord werden door toch nog twee rijdende kroegwagens en dat er nauwelijks toezicht was op alcoholgebruik. De stamtafel vindt dat de optochtcommissie dat soort rijtuigen niet in de optocht moet toelaten. Bijzonder plezierig vonden we de de door eigen mankracht voortgetrokken optochtwagens. We genoten van het plezier, dat de hele optocht uitstraalde. De uitslag lees je elders. De 1e Prijs wagens: C.V. Niks Geleje en bij de loopgroepen: C.V. de Kruipers. Onmiddellijk liep met de prijsuitreiking de tent alweer helemaal vol. Maandagochtend werd het Kwartjes-bal bezocht in " de Koppellinck' waar 500 kinderen genoten van de feestelijke muziek verzorgd door Bart v.d.Langenberg er waren gezellige spelletjes , een echt kinderfeest van 11.- uur tot 14.- uur. Daarom kreeg De Prins een extra onderscheiding. "s Avonds werd het Tienerbal bezocht ( van 19.-uuur tot 22.- uur )voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 ook in " De Koppellinck" en later nog Pinkpartie bij " D'n Boet voor de jongeren van 20.- uur tot 24.- uur. Volop feest voor iedereen. De begeleiders, waaronder het jeugdcarnaval verdienen grootse lof. Bovendien was er elke dag ontbijt, wat goed verzorgd werd en waaraan 30 tot 50 personen deelnamen. Er werd genoten van het Kapellenfeest en de weer verrassende muziek. Helaas moest om 24.- uur de feesttent worden ontruimd vanwege de soms harde windstoten. Het ontruimen verliep zeer gediciplineerd en rustig. Helaas moesten nogal wat feestgangers wachten op de bus. Er waren nauwelijks klachten. Op dinsdag genoten de gasten van de oude liedjes van de Raopaovonden. We missen toch de Boerenbruidsparen met hun Boerenbruiloft. ( OP EFFE NOAR GEFFE, was er wel een BOERENBRUILOFT,maar dat is veel Geffenaren ontgaan. ) Naar we hopen komt er een meer aansprekende gelegenheid voor. Ook zou in plaats van de tent de sporthal met wat uitbreidingen mogelijkheden bieden. Om 22.- uur werd met treurmuziek en luid getrommel MIE RODDEL verbrand en om 24.- uur werd afscheid genomen van de Prins en Adjudant met de nodige en weer verdiende complimenten.!!!!! Ook felicitaties aan het hele Rottenrijk voor weer een fantantische carnaval met complimenten aan Horica Geffen, voor hun grote inbreng. Een zeer geslaagd feest. " Laat oe eigen nie uit de tent lokken" . is weer voorbij. Het was wel raar en bijzonder saai, als je tijdens de carnavalsdagen door het uitgestorven dorp liep.

De Vastentijd.

Aswoensdag 10 febr. was er om 19.30uur 'n bijzondere viering in de kerk met medewerking van het Gemengd Koor, waaraan ook alle betrokkenen bij de carnavalsviering bijeen waren samen met gelovigen askruisjeshalers. De pastoor had zelf weinig zin in haring en sprak de hoop uit, dat 't goed mag smaken en dat het vasten voor eenieder op eigen wijze kan worden ingevuld en dat de vierders wel het aantal biertjes mogen beperken.

De toekomst van onze horecabedrijven.

Er zijn grote zorgen omtrent sluiting, bedrijfsbe-eindiging van Cafee-zaal " De Gouden Leeuw" per 1 juli a.s. Arie Jagers, beheerder en Bennie eigenaar kijken uit naar de toekomst en hopen op een overname van het bedrijf. Er zijn mogelijkheden om het cafee om te toveren tot RESTAURANT en de ZAAL los te koppelen met eigen keuken enz. voor alle mogelijke festiviteiten. Er is ook sprake van een overschot aan zaal-accomodatie in Geffen. We zullen op korte termijn veranderingen zien in het centrum. Er is overleg met brouwerijen, nieuwe gegadigden, en oudgedienden. Geffen ziet met spanning uit naar het verloop en hoopt dat een en ander kan dienen tot opbloei van het centrum in het hart van Geffen.

Zaken Zonder Personeel. Z.Z.P. - ers.

In Geffen tellen we wel 400 Z.Z.P. - ers. We willen graag die harde werkers, werksters onder de aandacht brengen. Het is best moeilijk om die op te sporen. Het is een nieuwe groep van hard werkende lieden, die door de ontslaggolven op eigen benen staan. Kunnen wij die samenbrengen of vormen van samenwerking in gang zetten en er meer bekendheid aan geven. De stamtafel hoort graag hun stem

en willen die doorgeven en een naam geven!!!!. Kom eens naar de stamtafel.

De oude naam is weer terug.

Cafetaria, restaurant " Oud Geffen ", gaat weer " HET AKKERTJE " heten en krijgt een nieuwe inrichting en een nieuw aangezicht. Van stamtafel 441. Voor op- en of aanmerkingen 0492 351683.

Volgende zitting weer in cafee Govers op 28 febr. na de hoogmis. Het gu oe goet en ut kumt goet. Hauw Doe.

 

Rond de dorpspomp 439

 

Nummer 439 alweer. Onze oudste aangezetene is vorige week 87 geworden en heeft met drie jägermeisters en wat wijn in deoudejaarsnacht de ouderdomspijntjes kunnen overwinnen.

Nieuwjaarsbijeenkomst dorpsraad.

Het was gezellig op 8 januari in de Koppelinck. De dorpsraad was gastvrij; een mooie opkomst en goed gezelschap; toespraken van wethouder Peters en voorzitter Houben. En er was lekkere wijn; daar kan de horeca nog wat van leren. Veel verenigingen waren aanwezig en ook een groot aantal ‘losse Geffenaren”. Het kan een mooie nieuwe traditie worden.

Warm lopen voor carnaval

De Gangmakers, Karel en Alphons wonnen de raopliedverkiezing met een duidelijke boodschap: een aperitiefje buiten kan altijd, maar eten doe je thuis. Het was er drukker dan ooit en het barstte weer van creativiteit. Bij het straattoetoeren, onze jaarlijkse orkestjesavond in de cafés van hetzelfde laken een pak. Veel belangstelling; veel sfeer. Dat belooft veel goed voor de raop, die eind januari weer op de agenda staat. Geruchten? Minstens twee nieuwe groepen, waaronder een tonproatduo dat nu al de nieuwe weetwatchers genoemd wordt. Veel films; zoveel films dat het orkest het rustiger lijkt te krijgen dan ze zelf willen.

Kerktorens, wandelingen en kerk uilen

Harry Peters vertelt dat de kerktoren een nieuwe tijdelijke muts gekregen heeft. Het oranje plastic begon te lekken en de nieuwe bedekking (bouwplaten overgoten met pek) levert minder risico’s op. Want het kan nog wel een tijdje duren voor de benodigde drie ton bij elkaar gespaard. Haan en kruis blijven dus voorlopig nog binnen. En op 21 februari worden er weer nieuwe bomen geplant in het Arboretum en wordt de uilenkast van de stamtafel opgehangen.

Maar Harry kwam eigenlijk mensen warm maken voor nieuwe wandelroutes en het actualiseren van de oude. Zodat Geffen meer een wandeldorp wordt en onze wandelroutes meer aansluiten bij de wandelroutes uit de buurt. Als natuurliefhebbers natuurroutes maken, de geschiedenismannen een monumentenroute, de Maasdonk 700 route ontstoft wordt, slaan we de handen ineen en wordt Geffen weer interessanter voor toeristen. Veel belangstelling, maar nog geen concrete toezeggingen om zaken op te pakken. Da’s toch lastig aan een babbeltafel. Het clublied van Feijenoord wordt aan de stamtafel niet gezongen.

Vierde Geffense kwis

Waar wél hard gewerkt is, is de Geffense kwis. José Ruys, Irma Bijveld en Michiel Ketelaars schuiven aan om terug te kijken op een geslaagde editie. 89 teams maal 15 mensen: het is elke keer weer een mooi spektakel. Weer veel positieve verhalen terug gehoord.

En een verrassende top drie: achter het spoor, de brede molendijk en bram & consorten: allemaal stonden ze voor het eerst op het podium en joegen ze de traditionele winnaars naar de achterhoede. En dat is mooi; het moet niet voorspelbaar zijn. De VIP’s in vermomming waren lastig en de deelnemers hebben vooral plezier beleefd aan de morsetekens in de kerktoren, de geheime opdracht en het kwartetspel waarbij ze elkaar nodig hadden. Het zijn dit soort verrassingen waar de organisatie veel lol aan beleeft; ze willen vooral beleving, saamhorigheid en plezier organiseren, dat is belangrijker dan dat de slimste wint. Er was dit jaar zelfs belangstelling uit Friesland; de prijsuitreiking was weer een feestje en het hekkensluiter was een team met maar één Geffenaar; da’s geen verrassing natuurlijk. Het geheim van een winning team: jong en oud door elkaar; specialismes benutten, niet te lang blijven hangen bij iets wat je toch niet weet, niet alleen weters maar ook managers en zoekers; en niet te vergeten een goeie catering voor het team. Dit jaar het eerste lustrum op weer dezelfde dag: 30 december en ze zijn nu alweer bezig met de voorbereidingen. Een mooie nieuwe traditie grijpt om zich heen.

En verder….

…. zien we Torenklanken in een nieuw jasje met mooi papier en betere foto’s. Het begin van een complete restyling?

 

….zien we dat de beheerstichting in de Koppelinck ineens gestopt is zonder de opvolging goed te regelen; facturen, rekeningen, inkomsten, uitgaven alles dreigt een zootje te worden.

 

…..zien we wel een positieve flow in dat gebouw, waarbij steeds meer nieuwe verenigingen de weg weten te vinden.

 

……is Sanne ondernemer van het jaar geworden en dat vinden we volkomen terecht. Het is mooi dat jonge mensen het ondernemerschap nog steeds aandurven. En het mooi van Sanne is dat ze daarnaast ook nog allerlei andere dingen organiseert. Wij zijn er blij mee.!

 

….Is Oud Geffe overgenomen door Richanne Steenbergen en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Een echt restaurant? Ook daar goeie wijn? We horen dat ze gaat voor kwaliteit en beleving en niet alleen voor plat geld verdienen. We denken dat de ‘stichting Geffens Café’ nu niet meer nodig is.

 

….En beginnen we rustig met de voorbereidingen van de voorzittersbijeenkomst in april

 

…is onze volgende bijeenkomst op zondag 31 januari. Dit keer met een gast-voorzitter; het kan iedere keer weer gekker! Kom het meemaken.

 

 

Rond de dorpspomp 438

 

Het nieuwe jaar is begonnen. Oudejaarsnacht in Geffen verliep rustig. Het siervuurwerk om middernacht was prachtig. Het dook uit vele straten op, een mooi gezicht. Gelukkig veel minder knalvuurwerk dan vorige jaren. Het verstand komt met de jaren, zo lijkt het. De Stamtafelaars zijn alweer bijeen gekomen. Van hen blijkt Mark van der Doelen het jaar helaas wat minder goed te zijn ingezet; zijn moeder is vanwege zeer ernstige aandoeningen in het ziekenhuis opgenomen. Ook onze pater familias Theo P is geveld; hij heeft rugproblemen en lijkt voorlopig even uitgeteld. We leven mee en wensen beiden van harte beterschap!

Aan de tafel twee bijzondere gasten. De ene is René Peters, beter bekend als wethouder in de gemeente Oss en de andere is Chrisjan van Dinther, nu zeker bekend als Geffenaar van het jaar 2015. Beiden blijken bevlogen mensen te zijn die staan voor het dienen van maatschappelijke belangen. Daarover verderop meer.

 

De Rottenrijker van 2016

Ditmaal vol enthousiasme rondgebracht door Geffenaren die dichtbij het Rottenrijk staan, vaak vergezeld van idem jeugd.

Een glunderende Gilbert legt trots de nieuwe Rottenrijker op tafel. Een editie met een knappe en aansprekende nieuwe stijl. Opvallend goed, vierkant en kleurrijk uitgevoerd. Meer rubrieken dan voorheen en een must en een lust om te lezen. Zal deze keer vast hoge ogen gooien bij de jaarlijkse strijd om de mooiste carnavalskrant. Met een echte horoscoop! En recepten voor vorstelijke gerechten, voor elke carnavalsdag één. Complimenten voor de redactie, de opmaak en voor tekenaars en drukker! Prins, adjudant en de Geffenaar van het jaar zullen de advertentie kiezen die zij het mooist vinden. De uitverkorene krijgt gratis ruimte in de Rottenrijker van volgend jaar. Vier verenigingen konden ingaan op het aanbod van de plaatsing van een kosteloze advertentie of andere korte bijdrage in de huidige editie. Maar op één na hebben alle verstek laten gaan. Alleen Goed Gevoel Geffen nam de kans te baat.

De Stamtafel dankt alle medewerkende Geffenaren voor de geweldige pres(en)tatie.

 

Geffen bij Oss, hoe ging dat zoal in het eerste jaar?

René Peters is bereid gevonden om zijn visie te geven over het verloop van de wittebroodsweken en erna. Er blijkt wederzijds tevredenheid te bestaan. Er zijn geen grote problemen geweest. Zorg- en welzijnsbelangen waren in toenemende mate de problemen die de burger naar het gemeentehuis brengt. Oss was voor de machtswisseling evenwel al geheel ingespeeld op uitvoering van meerdere gemeentelijke taken op het gebied van zorg en welzijn in toenmalig Maasdonk. Dat bevorderde een soepele overgang.

Onze twee Geffenaren in de gemeenteraad van Oss hebben in die raad een geheel andere sfeer aangetroffen dan die in de Maasdonkse raad en hebben zich goed aangepast. René prijst Jolanda Schneider voor de wijze waarop zij haar taak als fractie-aanvoerder vorm geeft en in het bijzonder omdat zij de zaak strak houdt met een prettige, kordate stijl van optreden.

De wethouder heeft elke maand een overleg met de voorzitter van de Geffense dorpsraad. Hij ervaart dat als erg nuttig. In vergaderingen van het college van B&W krijgt Geffen onder meer de nodige aandacht in het zogenaamde “Rondje problemen” en vindt bespreking plaats met de bestuurder die zich met de aangelegenheden van de betreffende dorpskern inlaat. Thans staan voor Geffen de voorzieningenkaart en Scouting Geffen hoog op de lijst.

Christjan merkt op dat Scouting Geffen voor een passend nieuw onderkomen al zo’n jaar of vijftien min of meer aan het lijntje wordt gehouden. Scouting heeft meerdere malen kant-en-klaar wensen en oplossingen voor het huisvestingsprobleem gepresenteerd en er zijn aan de Scouting beloften gedaan, maar die sneuvelden allemaal na verloop van tijd. Scouting heeft vooral buitenruimte nodig. Midden in een dorpskern of teveel ervan verwijderd is geen oplossing. René kent dit probleem. Vooralsnog zal de voorzieningenkaart leidend zijn voor volgende stappen. Christjan wijst voorts op successen in andere dorpen waar de scouting aldaar een passend onderkomen heeft gekregen.

Door de Stamtafel wordt geprezen dat het bladafval van de laatste maanden meerdere keren door de gemeente is geveegd en opgehaald. De afwezigheid van bladkorven werd hiermee in ruime mate vergoed.

De praktijk van de WMO

De wethouder legt het uit. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geeft de gemeente een zware verantwoordelijkheid. De wet is gecompliceerd, moeilijk en zegt wel wát in bepaalde maatschappelijke en sociale omstandigheden de formele gang naar een oplossing dient te zijn maar laat onvoldoende ruimte en geld voor uiteindelijke oplossingen en voor maatwerk in bijzondere situaties, ofwel om dan toch een afwijkende, meest passende oplossing te bereiken. Persoonlijke budgetten van zorgvragers vergen veel overleg en onderzoek. Huisartsen hebben aangegeven dat zij meer vereenzaming van ouderen verwachten. Pragmatische oplossingen die écht werken en vaak minder geld kosten, worden echter nogal eens tegengewerkt door wettelijke bepalingen. We moeten vaak de rand van de wet opzoeken, zo zegt de wethouder en een beetje eroverheen lokt nogal eens. Hier is dan ook voorzichtigheid geboden omdat de een voorziening die A krijgt het protest van B kan opleveren als B al dan niet terecht stelt dat hij of zij die oplossing ook had gewild maar dat die ten onrechte aan zijn of haar neus is voorbijgegaan.

Bezuinigingen hebben hier en daar gelukkig wel wat creativiteit doen ontstaan maar op het geheel heeft dat beperkte invloed.

In Oss zijn wijkteams die op hulpvragen ingaan en zijn artsen die meer gespecialiseerd zijn in de medische problematiek. Maar de werkzaamheid van eenmaal gerealiseerde oplossingen in en aan huis en omgeving wordt in vele individuele gevallen niet of in weinig gevallen nagegaan.

Het is een lastige portefeuille voor de wethouder maar het moet gezegd worden, hij blijkt er met vol overgave mee bezig te zijn.

Tot zover een beperkte indruk op papier van de visie en de problemen waar een gedreven bestuurder die ook voor Geffen van grote betekenis is mee te maken heeft.

De Stamtafel heeft bewondering voor zijn gedrevenheid.

 

De Koppellinck

Het blijft duwen en trekken. De beheersstichting van de Koppellinck zou er met de jaarwisseling het bijltje bij hebben neergegooid – niet onverwacht. Maar hoe het verder moet? Niemand en ook de dorpsraad hebben er geen weet van. Wederom klinkt het verwijt dat er verenigingen zijn die destijds via het verenigingsplatform wilden meewerken aan de oprichting van het MFC en ervan gebruik te maken, maar zich te elfder ure uit de voeten hebben gemaakt. Wanneer die ook nu nog gemeentelijke subsidie krijgen maar niet bereid zijn om een ruimte van de Koppellinck, een gemeentelijk gebouw, te huren en een gepaste huur te betalen dan bestaat er naar een idee van de Stamtafel een kans dat er straks aan die subsidie kan worden gemorreld.

Niemand hoopt dat natuurlijk maar er moet een oplossing komen voor de financiële impasse.

Tot slot

De Geffense kwis is geweest. Deelnemers vonden de opgaven iets moeilijker dan die van de vorige keer. Op 15 januari wordt de uitslag bekend gemaakt, zodat er nu nog weinig meer over te zeggen valt.

Volgende Stamtafel: 17 januari 2016, 10:30 uur, café Govers. Dagge binne meugt da witte!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

Dorpspomp 437

 

Deze stamtafel waren alle mannen aanwezig, en de dames……. Ieder had zijn eigen redenen, die waren er allemaal niet. De vorige dorpspomp werd goed gekeurd door de aangezetene en Theo, onze senior las het gedicht voor over Maasdonk, uit het boek “Drie eenheid in verscheidenheid” wie kent het boek niet, we hebben het tenslotte allemaal gekregen. Lees het eens na op pagina 32.

 

Kerstmarkt.

Geffen mag trots zijn om een nieuw initiatief. “Late night shopping” het plein was mooi aangekleed, de gezelligheid was er, jammer dat de wind zo hard was dat de vuurkorven hun werk niet konden doen. Door de wind, was het later op de avond, alle zijlen bijzetten om het recht te houden. De dorpstraat was nog wat karig bezet naar de Meulenreek toe, maar we nemen ons petje af, de start is goed, de horeca kan nog wat extra uit pakken misschien, of lag dat echt aan het weer. Handen op elkaar voor de werkgroep van ondernemend Geffen.

 

Terugblik.

Het jaar 2015, we kijken terug wat er allemaal gebeurd is. Hoe is het ons gegaan 1 jaar onder de vlag van de gemeente Oss. Wat politiek betreft zijn we een stuk verder op afstand gekomen, we horen niet meer zo veel, Arno Romme ging ons op de kaart zetten in Oss, wat heeft Jolanda Snijder al gedaan, we weten het niet echt, het is nu echt ver weg. Wat we wel horen is onze dorpsraad, die gemiddeld een 5 tot 10 bezoekers hebben per vergadering, helemaal niet slecht. De rol, is wel gericht op huishoudelijke- en facilitaire zaken. Wat volgens ons goed gaat. Al met al gaat het praktisch goed, maar beleidsmatig is het ons toch wel allemaal onbekend.

We hebben een 5 tal punten waarvan we denken dat Oss hier wel echt iets aan moet gaan doen. Plannen die door Maasdonk al in gang gezet waren, maar…….. Scouting wanneer krijgen die hun ruimte, waar het gilde en jeugdvakantiewerk ook bij kan komen, en om het compleet te maken, een bouwhal voor het Rottenrijk, deze liep door de voorzieningenkaart heen. Zo ook de Koppellinck, wat gaan we daar mee doen. De beheerstichting stopt er mee, en dan, Gilbert doet alleen het verhuur en bar gedeelte, maar daar moet meer gebeuren. Het gemeentehuis, wat wordt daar mee gedaan?? De Heesterseweg, de bocht is aangepakt, en de rest?? De gemeente moet ook maar eens achter de bouwers aangaan van centrum plan zuid, dit had allang af moeten zijn.

Ook denken we aan de mensen die ons in 2015 ontvallen zijn, in het bijzonder ons aangezetene Ine Groos, ons Ien zeggen we nog steeds. In gedachte is ze bij iedere stamtafel aanwezig.

2015 al met al een rustig verlopen jaar, met niet al te grote gekke zaken. We zullen zien wat 2016 gaat brengen, in de volgende pomp gaan we er eens op vooruit kijken.

 

Stichting Geffes cafe

Al enige tijd lopen enkele aangezetene met het idee om een cafe over te nemen in het Geffense, hoe, wie, wat moet er gebeuren als we dat doen.

Er zal een ondernemersplan moeten komen, uiteraard geld, middels crowdfunding, de eerste hebben zich al gemeld. Daarnaast als je investeert in een bedrijf wil je ook hebben dat het goed gaat, dus doe je zo ook aan extra klanten binding. Kwaliteit van drank, dus ruime keuzes in bier, wijn en whisky. Een verhalenverteller achter de bar, een titel, van afnemer van het jaar, streek producten, brouwerij onafhankelijk. Tijdens deze boom sessie, kwamen we bij oud Geffen uit waar Richanne Steenbergen binnenkort de scepter gaat zwaaien en deze wil een omslag maken binnen het bedrijf, groter terras, meer restaurant we wachten gespannen af. Succes.

 

Vogelvereniging Zang en Fleur

Deze bestaan 40 jaar, helaas hebben ze wel wat last van vergrijzing, maar is nog spring levend, het werd gevierd met een heuse tentoonstelling in de Geer waar alle vogels opgesteld stonden op kleur, de ene nog mooier dan de andere, wij feliciteren ze met dit mooie resultaat.

 

We hebben weer een nieuwe ondernemer in ons dorp, Patrick van Schijndel uit Lith, is begonnen met o.a. bedrijfskleding in het pand van het “doeleke” of voor de jongeren onder ons, de Wolberg..

 

Voor in de agenda, 3 april willen we een voorzitters bijeenkomst houden, dus alle voorzitters van onze Geffense verenigingen, blok uw agenda af zon dag 3 april van 10:30 tot 12:30 of voor de zittenblijvers wat later.

 

Een fijn jaarwisseling, en een gezond en gezegend 2016 wie weet zien we elkaar wel op een van de nieuw jaar recepties die er in Geffen zijn komende week. Zoals die van de dorpsraad op vrijdag 8 januari om 19:30 uur in de Koppellinck.

 

Volgende stamtafel, is op zondag 3 januari uiteraard weer in de Gover, en ge kunt aanschuiven. Vanaf ut plein zou ik zeggen Hou doe.

 

 

 

Dorpspomp 436

 

De Sint is weer feestelijk ontvangen met veel dartele, spelende en wispelturige "ZwartePietjes" .Het Dorpsplein weer gevuld met kinderliedjes en de vrolijk spelende fanfare in een schitterende triomftocht naar de " De Koppellinck" met een luchtige receptie met dank aan de inzet en organisatie van de Evenementencommissie.!!! De schoen gevuld.

 

Kerst

En naarstig werd begonnen aan de Kerstvoorbereiding. De Kerkdiensten zijn als vanouds: Op donderdag 24 dec. om 20.30 u.mis met Passe-Partout en met een nieuw opgezette nachtmis om 24.- uur, waarin solo-optredens en volkszang met o.a. Stille Nacht, de Herdertjes en Nu zijt Wellecome tot een waar kerstbeleving gaat worden. Op vrijdag 25 dec. om 9.30 u. hoogmis met W.I.K. op zaterdag 26 dec. om 9.30 u. mis met Passe Partout en om 13.-uur Kindje Wiegen met een kerstverhaal en optreden van de majorettes en op zondag 27 dec. hoogmis met Gemengd Kerkkoor. Daarom " Zalig Kerstmis" allemaal.

 

Prins Ad en Adjudant Maartin

Intussen melden zich Prins Ad den 1e ( Ad van Erp ) en zijn adjudant Maartin ( Maartin Brands) beiden uit d'n Berg , die beiden al lang betrokken zijn bij het Rottenrijk. Zij hebben zich toch maar laten overhalen en kijken met plezier terug op de onthulling met een film " op zoek naar de prins" , de receptie en het prinsenbal. Er komt weer een tent, waarschijnlijk in de Veldstraat. tegenover garage Geffen. ( Geffen is nog op zoek naar een geschikt evenementen-terrein en dat liefst in het centrum.) De Prins en Adjudant gaan samen zoeken naar wegen om het feest nog meer inhoud te geven en vooral jong en oud bij de feesten te betrekken. Er is veel overleg met de Horeca. Rottenrijk spant zich in om er een groots feest van te maken. Er is veel overleg nodig met de ge de nodige vergunningen te verkrijgen. Er zijn bijkomende leges-kosten en ook speelt de gelijkwaardige behandeling van alle stad- en dorpsfeesten een rol. Het thema: " We loate ons nie ut de tent lokke" krijgt veel aandacht en wordt aangevuld met de spreuk van de Prins en Adjudant " Sgik makte noit alleen" . Het feest rond een Boerenbruidspaar is helaas onmogelijk geworden. Er wordt bekeken hoe dit gebeuren op een andere wijze wordt opgelost ( zie " Effe naor Geffe" van 2015 ) .

 

Het Roaplied

Het eerste Rottenrijkse feest is op 9 januari 2016 met "Het Roaplied". Er zijn al 13 inschrijvingen, de repetities zijn begonnen, er zijn weer nieuwe deelnemers en er is een geheel nieuwe jury ( behalve de pastoor, want zijn zegen blijft onmisbaar ). Er is weer een nieuwe band geformeerd. De grote zaal van de Gouden Leeuw krijgt een bijzondere aankleding. Het wordt zeer boeiend, en belooft een heerlijk avondje te worden voor iedereen.

 

Het Arboretum Het arboretum Geffen begint duidelijk vorm te krijgen. We zien bij de entree de boom van Ine Groos en het aantal bomen groeit gestaag. Er komen wellicht ook bomen bij die aan de Heesterseweg verloren gaan, en er is een geschenk van Wihabo. Het wordt tijd dat er wandel en fietspaden komen en dat het gilde en scouting Geffen er een plaats krijgen. Onze Uilenkast moet nog een plaats krijgen, maar dan moeten de bomen nog effe groeien.

 

Voorzieningenkaart

Er zijn wat bijeenkomsten geweest rond de "Voorzieningenkaart", daarin staat alles wat nodig is om Geffen ( in het algemeen stad en dorpen) levendig te houden en daarvoor activiteiten te ontplooien en waarin de gemeente betrokken is en de Dorpsraad en de bewoners inspraak hebben. komen Intussen zijn er werkgroepen geformeerd rond het onderwerp sport ( de Geer, de Biescamp ) waarbij concrete wensen zijn geformuleerd, bij cultuur ( W.I.K. Koren, Kunst enz.). Er komen conceptadviezen rondom activiteiten en vooral toebedeling, verdeling, beheer van gebouwen en inrichting. Bij het onderwerp "zorg", is een werkgroep voorzieningen ingesteld en daarbij komt "de toekomst van zorgcentrum "de Heegt" en relaties met andere centra zoals het "Sint josephoord" aan de orde en verder het onderwerp "ontwikkeling van het Centrum", wat nog uitvoerig bestudeerd moet worden en daarom een vervolg krijgt. De resultaten zullen gepubliceerd worden.

Op 12 december werd een feestelijke Kerstmarkt gehouden vanaf 18.- uur met lampjes en kaarsjes, gluuwein en chocolademelk en alles rond de Kerst.

De Wissel, onze Basisschool maakt nu deel uit van een grotere stichting genaamd " Filios " , wat "kinderen" betekent en daarin is Primair opgenomen.

De volgende stamtafel is op 20 dec. a.s weer na de hoogmis en weer in cafe Govers om nieuwjaarswensen te formuleren en het jaar 2015 uit te wuiven.

(op maandag 20 dec. neemt de stamtafel afscheid van 2015 in echte candle-light-sfeer om 20 uur in cafe Govers ).

Van stamtafel 436 voor op- en of aanmerkingen 0492.351683 . Een heilzame Kerst. Hauw Doe. Ut kumt goet en ut gu oe goet.

 

Ronds de Dorpspomp 435

 

Deze keer een stamtafel die niet langer kan duren dan een half uur, omdat we naar het Arboretum gaan vanwege onder andere de boom die gepland wordt voor Ine Groos, die een zeer trouw lid van de stamtafel was.

 

Nieuwe prins en adjudant

Prins Ad en Adjudant Maartin zijn de heersers van het Rottenrijk tijdens carnaval 2016. Bij de eerstvolgende stamtafel zullen zij onze gasten zijn.

 

Nieuwe Jeugdprins en jeugdprinses

Tijdens een drukbezochte bingomiddag zijn bij de loterij de winnende lotjes voor Bart en Femke.

Zij winnen met hun lotje de prijs om jeugdprins en jeugdprinses voor het carnaval in 2016 te zijn. Twee breed lachende snoetjes verschenen op het podium. Duidelijk heel veel zin in het komende carnaval en deze belangrijke functies.

 

Bart van der Riet woont sinds 2011 in Geffen. Daarvoor woonde hij in Oss, midden in de stad. Hij woont samen mijn zijn zus Laura, broer Geert, moeder Willemien en papa Harm. Hij heeft het erg naar zijn in Geffen.

Bart gaat graag voetballen, gamen en spelen met vrienden. Hij voetbalt bij Nooit Gedacht in de D2 als mid-mid. Dit wordt zijn derde jaar bij de Raad van ½ 11 en hij vindt het super leuk om dit jaar de jeugdprins te zijn. Bart wenst iedereen een hele leuke carnaval.

 

Femke Maas is 10 jaar en zit, net als Bart, op basisschool De Wissel in Geffen. Femke zit in in groep 7A bij juf Jacqueline en juf Rianne.

Ze woont al haar hele leven in Geffen bij papa Marti, mama Helma en grote zus Lieke. Ze hebben een hondje die Jacky heet.

Femke gaat graag dansen en speelt daarnaast graag een potje tennis. Eerder deed ze ook nog aan fietscross.

Femke kijkt er erg naar uit om dit jaar als jeugdprinses carnaval te gaan vieren.

 

Het Rottenrijk is trots en blij met deze twee kanjers en ze gaan er met elkaar een enorm leuk en onvergetelijk feestje van maken!

 

Sinterklaas

De intocht van Sinterklaas was druk bezocht. Er stonden veel mensen langs de weg om de Sint en zijn zwarte pieten te begroeten. Spectaculair was de zwarte Piet die op het oude gemeentehuis stond en er door de brandweer bevrijd moest worden. Later in de Koppellinck was het ook een zeer gezellig feest.

 

Herfstconcert Expreszo

Er waren meer dan 100 kaarten verkocht en het concert was daarmee goed bezocht. Er was een optreden van een gastkoor uit Berlicum en de slagwerkgroep van Muziekvereniging Willen Is Kunnen bracht ook een ontzettend mooi stuk ten gehore. Deze zeer enthousiaste groep muzikanten verdient het echt om vaker op te treden.

Arboretum

Dan op naar het Arboretum. Een mooi welkomstwoordje van de voorzitter Harry Peters en ‘onze’ Jaap mocht nog even het woord nemen namens de stamtafel. Dit omdat de aangezetenen van de stamtafel aan het Arboretum een uilenkast hadden aan te bieden. De uil staat symbool voor de stamtafel en wij hebben gemeend dit gestalte te geven in deze uilenkast die door Theo van Uden voor ons in elkaar is getimmerd. Deze uilenkast zal op een later tijdstip een mooi plekje krijgen in het Arboretum, in de hoop dat er ook daadwerkelijk een uil op afkomt.

Op 6 december, na de Hoogmis, is de volgende stamtafel. Ut gu oe goet en ut kumt goet. Hauw doe

 

 

Rond de dorpspomp 433

 

Hallo Jumbo

Onze beschouwing over de nieuwe Jumbo van vorige keer kende een foutje, waar mensen ons op attent maakten. Het bonnetje voor lege flessen kan bij elke kassa ingeleverd worden; ook de scankassa. Dus niks geen overbodige rompslomp. En verder blijven we natuurlijk blij met onze mooie nieuwe winkel. Het bracht ons wel op discussies over waar het naar toe gaat met het winkelen in tijden van Internet. Het wordt steeds belangrijker om in je winkel wat ‘beleving’ te brengen, zodat mensen een extra reden hebben om langs te komen.

 

Hallo Arboretum

Er wordt hard gewerkt om ons Arboretum gebruiksklaar te maken; voorzitter Harry Peters is te gast. Op 22 november is de volgende stap met het planten van een aantal nieuwe bomen. De Ine Groos-boom en de Scouting boom bij de ingang en daarnaast hebben de eerste zeven mensen een boom gesponsord, die dan ook de grond in gaat. Er wordt een nieuwe laag grond aangebracht omdat de provincie een deklaag van een meter wil boven op de vuilstort. Er wordt nagedacht over verbindingen met andere activiteiten; daarom ziet met reikhalzend uit naar de komst van Scouting en het Gildegebouw. De dassen wonen er wel degelijk, maar wat wordt als positief gezien, er wordt alles aan gedaan om ook de das als goede buur te houden. Das en boom gaan prima samen! De rogge voor volgend jaar is inmiddels ingezaaid, zodat het voorspel van Effe Noar Geffe volgend jaar hier gastvrij kan plaatsvinden. De stamtafel belooft spontaan om een stamtafel in de open lucht te schenken, zodat er in het Arboretum ook af en toe een buiten-tafel kan plaatsvinden. Drie stamtafelaars bieden zich aan als vrijwilliger voor onderhoudswerk. ‘Binnen vier jaar klaar’ wordt zo steeds waarschijnlijker.

 

Hallo toren; dag pastorie?

Onze kerktoren begint van boven af te krimpen. De nieuwe oranje bedekking is geen modegril, maar noodzaak om het vocht buiten te keren. De acties zijn ingezet, maar het wordt een lastige zaak. De provincie is minder gul dan voorheen omdat ze willen zien dat de kerk voor meer functies gebruikt wordt. Het bisdom houdt de poot stijf. De stamtafel ziet wel iets in de gedachte. Waarom zou je onze kerk niet verhuren voor huwelijken, begrafenissen of jubilea zonder pastoor, waardoor er geld gespaard kan worden voor het onderhoud. De renovatie van de pastorie lijkt ook al 5 ton te gaan kosten; kan die niet beter verkocht worden? Zodat geld van de parochie gebruikt kan worden waar het voor bedoeld is: voor de staat van onze hart en ziel en niet voor vastgoed. We zien onze pastoor al in een mooi appartementje wonen, daar worden zijn preken nóg warmer van. We zullen er niet aan kunnen ontkomen om ook de kerk op de voorzieningenkaart te plaatsen. Want dat brengt ons tot de kern van de zaak: onze kerk is in de loop van de eeuwen opgebracht door de dorpelingen en daarom zouden ook de dorpelingen moeten beslissen over de toekomst en niet het bisdom. Laten we hopen dat we er samen uitkomen. Dan kan onze nieuwe parochie laten zien dat ze de juiste naam gekozen hebben.

 

Dag Koppelinck

We zien de nieuwe snelle fietsroute dwars door het dorps nog steeds niet zitten; binnenkort schijnt er weer een nieuwe voorlichtingsavond te komen in de Koppelinck. In dezelfde Koppelinck zien we een mooie samenwerkingsactie van een aantal verenigingen om zoveel mogelijk stemmen binnen te krijgen in de Rabo clubkascampagne. Bijzonder al die nieuwe energie. Voor volgend jaar worden al plannen gesmeed om nog doelmatiger keuzes te maken; we zijn benieuwd of het werkt. We zien wel dat Geffen waarschijnlijk veel meer geld gaat binnenhalen dan in het verleden. Samenwerken werkt! Met als die korte termijn drukte weinig tijd gehad voor een rots in de Geffense branding: de veertigjarige heemkundekring Vladerack. Dat doen we volgende keer; we zien u graag op 1 november.

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

 

Dorpspomp 432

 

Wat viel de Stamtafel de laatste weken zoal op?

 

Torenklanken

Torenklanken dingt mee naar een uitkering uit de geldpot van het maatschappelijk stimuleringsfonds die de Rabobank in de regio elk jaar ter beschikking stelt aan verenigingen, stichtingen, enz. die een cultureel en/of maatschappelijk doel hebben. Er is een oproep aan leden van de Rabobank Oss Bernheze in Geffen uitgegaan om op of binnen twee weken na 12 oktober aanstaande via de Rabobanksite te stemmen op hun favoriet. Mede door de berichten in Dorpspompen van vorig jaar blijkt er nu meer belangstelling te zijn voor de jaarlijkse verdeling van de pot en is er nu wat ‘concurrentie’ binnen Geffen. De Stamtafel doet hierbij een goed woordje voor Torenklanken, ons lijf- en schrijfblad!

 

De Jumbo.

De nieuwe Jumbo. De oude winkel is verlaten en de nieuwe ernaast geopend. De officiële opening verliep in een (gele) sfeer van ballonnen en slingers en had meteen veel bekijks. Het viel op dat het er heel ruim is. De rijen wachtenden voor de kassa’s waren meteen ongekend lang. De uitgeloofde bossen bloemen met (jawel: gele) bloemen voor de eerste 500 bezoekers gingen vlot van de hand; bij de schrijver van deze dorpspomp thuis staat het bosje na bijna twee weken nog steeds parmantig rond te kijken. Ondernemersechtpaar Van der Sangen en zijn personeel hebben een mooie supermarkt. Het assortiment is uitgebreid. De grotere ruimten tussen de schappen zijn een verademing en de diverse faciliteiten prima. De zaak is duidelijk moderner.

Maar intussen horen we ook wat opmerkingen. Zelfscan is iets nieuws. Maar bonnen van ingeleverde lege flessen zijn niet automatisch te verrekenen bij het betalen met scannen. Daarvoor val je toch nog terug op contant geld bij een andere kassa.

En dan: de beloning volgens de laagsteprijsgarantie geldt alleen bij een treffer bij een concurrent binnen de kom Geffen. Een supermarktketen in Oss geeft zo’n garantie ook en wel als de lagere prijs is betaald bij een andere supermarkt binnen 10 kilometer afstand. Wel een verschil. Uiteraard is het erg prettig dat Geffen zijn eigen supermarkt heeft. En dat Nuland er ook een heeft. En Vinkel ook.

 

Aloysiusplein

Het Aloysiusplein is ondanks de opening van de nieuwe Jumbo helaas nog steeds niet af. De bouw van koopwoningen moet zelfs nog beginnen. Het wachten is op de verkoop van de laatste woning. Dat betekent nog een onbekende tijd een troosteloze zandvlakte en daarna vele maanden bouwgedoe met ongemak; jammer, het had nu echt eens klaar moeten zijn!

De torenspits

Malaise in de torenspits van de kerk. De oranje gekleurde muts dekt al enige weken een hoopje ellende af. De balkenconstructie eronder is fors aangevreten omdat de loden afdeklaag onvoldoende bescherming blijkt te hebben geboden tegen invallend regenwater. Bevestigingsgaten daarvan zouden niet waterdicht zijn geweest. De toestand werd ontdekt bij de tijdelijke verwijdering van het haantje en is duidelijk een zeer onverwachte tegenvaller. Ook met de galmgaten blijkt nu iets mis te zijn. Het maakt de restauratiecommissie een beetje moedeloos, na zoveel eerdere en geslaagde inspanningen en mooie resultaten bij het herstel van andere ruimten van het kerkgebouw, zo laat voorzitter Harry Peters weten. Kan degene die daarvoor verantwoordelijk is nog worden aangesproken? De commissie moet weer aan de slag en weer proberen om de nodige centjes bijeen te krijgen; het lijkt geen einde te hebben. Als de benodigde € 160.000 nu eens hoofdelijk worden omgeslagen op de inwoners van de gemeente Oss dan is dat slechts ongeveer € 2,- per persoon!? We wensen Harry Peters c.s. veel succes; de moed opgeven is er bij hun gelukkig niet bij.

 

De bomen aan de Heesterseweg

Het is wrang dat heel veel bomen die de Heesterseweg sieren zullen sneuvelen om die weg te verbeteren. Het mooie van die weg is nu juist dat die bomen in het geheel een uniek, schilderachtig beeld opleveren. Het moet toch mogelijk zijn om die sfeer met geen of een minimum aan kapwerk te behouden zonder wegverbetering in de weg te staan? Grofweg kappen zal aan het moois een einde maken. Richt uw bezwaar aan de wethouder, r.e.peters@oss.nl (“Behoudt de bomen aan de Heesterseweg”). Ook de eiken moeten eraan geloven terwijl initiatieven om het hout daarvan zo mogelijk te bestemmen voor zitbanken bij het arboretum en voor de bouw van een nostalgische bijenstal geen gehoor kregen. Wie weet gaat er door een stevig protest naar het Osse stadhuis alsnog een andere wind waaien.

 

Zwengelfeest

Pompzwengels en enkele andere kapellen hebben hun partijtje geblazen op het jaarlijkse Zwengelfeest van de Pompzwengels waarvoor dit jaar met duidelijk succes niet de maand juni maar september is gekozen. Onder grote belangstelling werd er in een tent bij de molen Zeldenrust dan ook niet gerust maar gemusiceerd en hoe! Het ging er feestelijk aan toe, de verzorging was perfect.

Fietstocht Goed Gevoel Geffen

Een mooie rit met zo’n 90 jeugdige deelnemers in de regio die begon bij de kerk en eindigde bij het Zwengelfeest. Goed verzorgd door Goed Gevoel Geffen maar voor sommige deelnemertjes bleek 30 kilometer toch iets te lang. Iedereen heeft niettemin erg genoten. Een geslaagd initiatief. Volgend jaar hopelijk weer.

 

Strooipop

Een weekend lang popmuziek met nu een start op de vrijdagavond; voor de zesde keer een festival van klasse. Onder de benaming van Kerk, Hemel en Hel zijn er drie dagen lang op drie podia bekende en minder bekende artiesten. Voor elk wat wils. Zo verscheen een band met ene Lucas Hamming die een vaste plek heeft bij De Wereld Draait Door en was er onder meer een optreden van Lya de Haas. Daarnaast nog andere bands en op zondag als extraatje ook kindervertier.

 

Voorzieningenkaart Geffen

Op 28 september was er een drukbezochte bijeenkomst in de Koppellinck met 88 aanwezigen. Geffen krijgt een voorzieningenkaart en de gemeente Oss trekt daarvoor de kar. Op zo’n ‘kaart’ (in feite: een rapport) worden de wensen en noden van Geffen beschreven met het oog op de toekomst naar 2030. Het leven anno 2030 zal een nieuwere wijze van sociale omgang en behoeften kennen. De toelichtingen van sprekers gingen vooral over de toekomstige groeiaspecten van Geffen en over te saneren behoeften aan behuizing van maatschappelijke doelen, verenigingen, enz. en hun kosten. De gemeente is vaak eigenaar van de in gebruik zijnde gebouwen. Niettemin werd gesteld dat ‘voorzieningen’ in dit kader breder moet worden uitgelegd dan alleen maar die van behuizing. Daarvan kwam overigens niet zo veel terecht, mogelijk omdat daarover geen deskundige toelichting werd gegeven. In werkgroepen zal nu worden voortgegaan op de door de aanwezigen geïnventariseerde thema’s om die meer breedte en diepgang te geven en om in begin 2016 tot een eindrapport, de voorzieningenkaart, te komen.

 

In memoriam: Cees Velthuis

(geschreven door Theo Prinssen)

Wij moeten afscheid nemen van Cees Velthuis, 78 jaar. Cees heeft zich op vele terreinen actief getoond. Hij was veertig jaar werkzaam bij Organon. Hij werd daarvoor en voor al zijn verdiensten in en voor Geffen onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was zestig jaar lid van Nooit Gedacht, mede-oprichter en veertig jaar lid van tennisclub De Vlijmd, vijftien jaar interviewer bij Radio Vladeracken en oprichter, bestuurder, hulptrainer, en nog meer, bij volleybalvereniging G-68. Vanaf 1970 politiek actief en lid van A-70, de jongerenpartij, fractie Thiemissen en Dorpsbelangen. Hij was 12½ jaar correspondent van het Brabants Dagblad. Zeer bescheiden, maar toch een zeer markante man. Samen met zijn Mieke genoot hij van vakanties in Benidorm. Wij kenmerken Cees als zeer gastvrij; zelfs besturen waren welkom in zijn tuinhuis. Hij was zeer sportief. Wij danken Cees voor al het goede dat hij in alle eenvoud voor Geffen betekende en wensen zijn onafscheidelijke en zeer geliefde Mieke, zijn kinderen en familie veel sterkte toe. Zijn voorbeeld zal ons blijvend inspireren.

 

Van Stamtafel 432; de volgende (433) is op 18 oktober, café Govers, 10:30 uur; praat ook eens mee, je bent welkom!

-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

 

Dorpspomp 431

 

De stamtafel lijkt deze keer echt op die van Ravenstein, er was geen dame aanwezig, rede om het over……………. Nee hoor, ge woon de orde van de dag, de vorige dorpspomp werd goed gekeurd, en al snel ging het over,

 

Effe noar Geffe,

de 39e keer. Het parcour kende 1 route, je kon nergens door steken naar een andere weg, althans zo leek het afgesloten te zijn. Was dit de reden waarom het om 16:30 al een heel eind leeg was op het parcours, of was, het dat men naar het gestuntel van het Nederlands elftal wilde gaan kijken, of toch het weer, het blijft gissen. De route werd als positief gezien, overal kwam men langs, wel waren er mensen die vonden dat men de tijden, van demonstraties beter af moet stemmen.

De verslaggever van het Brabantsdagblad, zal wel met honger over het parcours gelopen hebben, hij eindigde met de woorden dat Effe noar Geffe een “freet festijn” zou zijn. Nou deze willen wij graag volgend jaar uitnodigen, je kunt uitgerekend op een 7 a 8 tal plaatsen wat eten, met ruim 20.000 mensen binnen de hekken, die allemaal honger krijgen, tja dan zal het wel druk zijn geweest. Van hamburgers tot friet van kiep tot ham van ei tot breij. Maar ik heb toch echt meer dieren gezien dan eten!! Het Rottenrijk was voor het eerst de “uitbater” van het terras bij het boerderijtje, wat voorheen de KVO deed. Veel KVO-ers kwamen langs om te kijken of het allemaal lukte, we mogen zeggen, ze zijn geslaagd. Het Hanenfestijn, met Truus en Adriaan Wolf en Jan “den Taaie” van Ravensteijn, was zeker een succes. Het terras bleef tot 15:00 goed bezet, daarna was het, het terras van WIK wat goed gevuld werd. De verenigingen, W.I.K. en het Rottenrijk, zijn een voorbeeld voor horeca Geffen hoe aankleding moet, waar het gezellig is, wil men zitten, het zijn investeringen die terug verdiend zullen worden. Hoe nostalgischer we zijn, des te meer kans op meer bezoekers, en meer bezoekers…….. juist is meer omzet.

In de Koppellinck waren 2 openingen, 1 tijdens de mis, en dan gaat het dus mis, en de officiële van Effe noar Geffe, de kabinetschef van de gemeente Oss wil graag in overleg om het in 2016 anders/beter te doen.

De Boeren bruidsparen hebben een nieuw bruidspaar onthult, en beetje een verplichte nazit na de mis werd door velen ervaren, waarom niet in overleg met het Rottenrijk en maak het een deel van de activiteit op hun podium. Of juist op het terras en podium bij de veemarkt. Of combineer het met de koffietafel, het was het eerste jaar en men zal ook binnen die groep wel een evaluatie hebben. We feliciteren Theo en Ine Wagemans, die in den onecht getrouwd zijn. Ook waren er stamtafelaars die het geheel achterhaald vonden, kunnen we niet iets met het “uurste Geffes boere kenje” al lachend gingen we verder.

 

De Geffenaar van het jaar Chrisjan van Dinther.

Op zaterdag wist hij wel wat er te wachten stond, had het inmiddels al vaak genoeg gezien, tevens de mogelijkheid om vanzich af te spreken, met de problemen die “zijn” verenigingen hebben, maar wat hem op zondag overkwam, niets kreeg je gedaan wat je gepland had, iedereen spreekt je aan, iedereen feliciteert je, iedereen heeft alleen maar positieve verhalen, “ ik moest nog snel mijn trompet ophalen voor de processie”, helaas, snel gaat dan niet meer, waar je normaal in 5 minuten naar toe loopt, duurt dan wel 30 minuten, ik was dan ook te laat. Chrisjan is zeer vereerd, gezien de lijst met voorgangers zegt hij, een eer om daar bij te mogen staan. 41 jaar oud, de jongste Geffenaar van het jaar tot nu toe, maar wie weet.

 

De Rottenrijker

Sonja van den Heuvel en Evi Savelkouls schuiven aan een afvaardiging van het team van de Rottenrijker. Volledig vernieuwd, bijna 10 man, vrouw dus, sterk, die met een totaal andere krant uit zullen komen dan voorheen, hun respect voor Andre Schuurmans die met een klein team dit realiseerde, dit team neemt hun petje af voor zijn inzet, en hoe hij het zo voor elkaar kreeg om de krant voor elkaar te krijgen.

Het huidige team, met leeftijden van 20 tot vroeg in de 60 heeft net als de stamtafel een roulerende voorzitter, de kracht daarvan is dan men steeds weer met hun eigen sterke kanten het e.e.a. uit kunnen lichten, dit geldt ook voor de notulist, die rouleert ook. Ze werken met specialisme, de ene design, de andere teksten, terwijl weer een ander zich gaat bekommeren over de foto’s. Ze hebben er zin in, het wordt echt anders, totaal anders, hoe………… let maar op als de leden van de stichting de krant komen aanbieden. Het dames gehalte is nog al hoog in de groep, en ze zitten eigenlijk nog te wachten op wat “testosteron” en het liefst iemand die kundig is met Indesign Dus mannen, sta op, voeger vroeg men vrouwen, de tijden zijn gekeerd. Het enige wat nog overblijft van de krant is de naam, verders zal alles veranderen, de stamtafel wenst ze succes!! Ze gaan voor goud zeggen ze!! Het enthousiasme spat er vanaf!

 

Nieuwe Jumbo

De stamtafel feliciteert de familie van de Sangen met hun nieuwe Jumbo op het nieuwe plein, het Aloysiusplein, met zwartwit foto’s op het pand van de jumbo, waarom niet half hoge schappen zodat we ook nog naar buiten en binnen kunnen kijken. Het plein zal aangekleed moeten worden met groen en bomen, wel met de rode Esdoorn, zoals er vroeger ook 2 voor de school stonden, misschien nog met het Aloysiusraam tussen de bomen als een mooi kunstwerk., meer groen dus.

We kunnen kort en krachtig zijn Jumbo van de Sangen, SUCCES!!

 

Osse Boa’s

Er komen steeds meer regeltjes vanuit Oss, en doordat ze boa’s hebben die niet alleen te voet vanuit Oss op pad gaan valt er hier en daar wel eens een waarschuwing en of verbaal, parkeren op groen, is verboden, ook voor de Koppellinck,, kantines, moeten de leeftijd qua drank goed na leven, zo ook hun sluitingstijden. Vanaf 01-10-2015 mag men niet meer met glaswerk op straat een consumptie nuttigen, dat moet kunststof zijn.

 

Bomen

Er verdwijnen bomen langs de Heesterse weg, ons groen komt in gevaar, Oss kijkt niet zo nou, Oss heeft nog geen bomenbeleid, willen daar wel mee aan de gang, Oss, informeer even in Den Bosch daar zal het bomenbeleid van Maasdonk wel liggen, we hebben zelfs bomen met certificaten, alleen in Oss weet men dat niet. Oss, het wiel is al uitgevonden!!!, dus in dit geval, even een belletje met buur Den Bosch.

Waar is Landschapsbelang Maasdonk gebleven??? Wie waakt er over ons groen, de stamtafel maakt zich zorgen.

 

Nog wat zaken.

Het gilde nodigde zijn omwonende uit voor een soort opendag, de verenigingen die in het druk bezette gemeentehuis zitten zullen in November een opendag houden zodat we kunnen zien hoe ze er nu bij zitten.

Deze pomp is geschreven vanaf ut plein, ik zou zeggen hou doe, en wie wit zien we oew unne keer bè de Gover, noa de hogmis zo rond half elluf. De volgende is op 4 oktober.

 

Dorpspomp 430

 

Chrisjan van Dinther Geffenaar van het jaar! Chrisjan, proficiat!

De stamtafel is een week eerder bij elkaar gekomen dan gebruikelijk, omdat de bijeenkomst anders tegelijk viel met Effe noar Geffe. In ons volgend verslag komen we uitgebreid terug op Effe noar Geffe en de Geffenaar van het jaar. De traditie is om bij de eerstvolgende bijeenkomst na Effe noar Geffe de Geffenaar van het jaar uit te nodigen aan te schuiven bij de stamtafel.

Bij ons was al wel bekend dat Theo en Inge Wagemans dit jaar het boerenbruidspaar zijn. Natuurlijk wil de stamtafel ook jullie van harte feliciteren daarmee en we hopen dat jullie ontzettend genoten hebben van Effe noar Geffe als speciaal paar.

Volgend jaar mogen we de 40e editie van Effe noar Geffe vieren en de stamtafel heeft het idee geopperd voor deze speciale editie alle Van Geffen’s in Nederland uit te nodigen dit prachtige evenement te bezoeken. Wordt vervolgd.

De jeugdvakantieweek is weer een enorm succes is geweest. Het thema dit jaar was Gaming en de opkomst met zo’n 260 kinderen was zeker geslaagd te noemen. De verschillende typetjes waren ook prachtig neergezet. Zo mocht John van de Wouw zich in Mario verplaatsen deze week, Boetje van Dijk was Gerrit Gamer, de beste gamer van Gameland. Bart Verhagen was Bart Browser en hij wilde graag gamer worden, Henk van Dijk was Luigi, Leon van Aalst was monteur Frits Stroomflits en Kareltje Kabel was zijn hulpje, neergezet door adjudant Rens van Orsouw. Prins Tijn van Oorschot was Saartje en een beetje verliefd op Gerrit, maar ook wel op Mario.

De jeugdvakantieweek mocht weer gehouden worden op het veld bij Ad en Rita van Erp aan de Bergstraat. Op donderdag is iedereen naar de Rusheuvel in Oss gegaan om daar een leuke sportdag te hebben.

We hebben ergens horen luiden dat er strengere regels zijn voor het bouwen van de hutten. Is de Arbo ook daar al op aan het letten? Mogen kinderen onder de 16 straks geen hamer meer in de hand houden? Mogen de spijkers niet langer zijn dan je pink om nog mee te mogen bouwen?

De opening van de nieuwe Jumbo is op 23 september. Er wordt druk gewerkt en de werkketen, vrachtwagens en dixies nemen de nieuwe parkeerplaatsen in. Met spanning wacht Geffen op deze nieuwe aanwinst.

Het oude gemeentehuis blijkt behoorlijk vol te zitten. De eerste bewoners klagen dat het té vol zit. Er wonen nu zo’n 12 mensen en daarmee zijn zowat alle hokken en holen vol.

Het Gilde en de Scouting hebben er ook hun intrek gedaan. Het Gilde heeft inmiddels ook de jeu de boules-baan in het binnentuintje neergelegd.

Het kunstwerk van diverse tegeltjes aan de wand van het gemeentehuis, ter ere van 25 jaar Effe noar Geffe valt uit elkaar. Is het een idee om iedereen zijn of haar ‘eigen’ tegeltje eruit te laten halen, of het kunstwerk volledig op te laten knappen?

Op 28 september om 20.00 uur is de aftrap van Voorzieningenkaart Geffen 2030 er in de Koppellinck.

Samen wordt er naar de toekomst van activiteiten en de daarvoor benodigde gebouwen in Geffen gekeken. De Dorpsraad Geffen en de gemeente Oss nodigen alle inwoners van Geffen van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Samen maken we een goed plan voor de leefbaarheid van Geffen in de toekomst. Denk mee, doe mee, praat mee! Graag tot 28 september.

En tot slot: is het ook u opgevallen dat ’s avonds als de lantaarnpalen branden Geffen een ratjetoe hieraan heeft?

Van de Stamtafel 430. Volgende stamtafel is op zondag 20 september na de hoogmis in Café Govers.

Ut gu oe goet en ut kunt goet, hauw doe!

 

 

Dorpspomp 429

 

De zitting werd geopend met een bijzondere nagedachtenis aan Rini van de Ven, oud-wethouder van Maasdonk.

Wij waarderen zijn grote inzet voor de gemeenschap. Vanaf 1990 maakte hij deel uit van de raad en later van het lokale bestuur,

12 jaar was hij een zeer gewaardeerd wethouder van de gemeente Maasdonk. Dienstbaarheid was een kernbegrip in Rini's wereld. Met hart en ziel verknocht aan wat er in de gemeenschap gebeurde. Trouw was hij altijd aanwezig bij elke activiteit in het dorp en leverde daaraan zijn bijdrage en steun. Rini was altijd beschikbaar. Hij was een zeer geziene gast aan de stamtafel. Wij zien ook bij zijn afscheid vertegenwoordigers van de gemeenten St. Oedenrode, Maasdonk, en 's Hertogenbosch. We waren aanwezig bij zijn uitvaart, die een diepe indruk achterliet. Wij betuigen ons medeleven aan moeder Leny en de hele familie van de Ven. Samen met Rini waren er nog zoveel plannen voor de toekomst, vertelt een zwaar beproefde moeder. Wij zijn dankbaar voor de vele zaken, die onder aanvoering en begeleiding van Rini in Geffen zijn gerealiseerd, waarbij we vooral het Centrumplan Geffen en het multifunctioneel centrum "De Koppellinck" noemen. We zien de droom van Rini realiteit worden, als we kijken naar de herinrichting van het dorp. Wij danken Rini voor zijn open houding en zijn toegankelijkheid. We gaan hem missen als een trouwe vriend, die ons met raad en daad bijstond en een bijzonder aangename gast en stimulator was bij alle activiteiten in ons dorp. Rini vaarwel, rust in vrede. Jouw vriendschap en betrokkenheid zullen we ons blijven herinneren en zullen ons blijven inspireren. Dank voor je trouw, je vriendschap, je hartelijkheid en je nooit aflatende inzet. De stamtafel.

Kermis

De kermis te Geffen had de zegen van boven. Voor de feestvierders was er tot laat gelegenheid in de Dorpstraat-tent om het feest in te vullen, waar ook druk gebruik van gemaakt werd, de kermisattracties hadden wel te lijden van minder belangstelling door de vakanties. Er bleek geen enkele klacht van overlast en we prijzen de attente dagelijkse opruimdiensten.

Wat er speelt.

We volgen met aandacht de invulling van de wethouder-vacature te Landerd, waar onze oud-wethouder Ben Brands een mooie gelegenheid ziet om zijn kwaliteiten opnieuw invulling te geven en wensen hem veel succes.

Van 24 aug. tot 28 aug. gaan de jongeren genieten van de Vakantieweek. Daarover berichten we later.

Ons bevrijdingsmonument ligt er keurig bij en heeft de nodige aandacht. "Effe noar Geffe" meldt zich. We krijgen een andere routing in een ringvorm, de kermisattracties worden verplaatst naast de kiosk, waar een kinderattractie huist en er komt een ander podium voor de muziek op het Dorpsplein. De "Effe noar Geffe"-krant zal U nader informeren en ziet er weer zeer feestelijk uit. De opzet is, dat je automatisch langs alle geledingen van het feest komt. Het feest begint weer met een mis. De officiële opening vindt plaats in "De Koppellinck " om 11 uur. Hoe? blijft nog een verrassing. Vooraf aan deze bijeenkomst vergaderen er vertegenwoordigers van "Effe noar Geffe", Verlicht Berghem en Ravenstein bij kaarslicht. Wellicht om te komen tot samenwerking en overleg met de gemeente Oss.

6 sept. a.s. wordt het voor Geffen weer een groots feest. We vragen aandacht voor de hernieuwde activiteiten van het Rottenrijk, die de koffieruimte overneemt van de K.B.O. naast "het boerderijtje" en er "WAT VROLIJK VERDRIET" brengt en een wat hanenfestijnachtige sfeer tovert; in de Raadhuisstraat zie je de Belse knollen actief met het ringsteekspel en valt er mogelijk wat te winnen. De koffietafel blijft beheerd door de Boerenbruidsparen. De nieuwe parkeerplaatsen in de Harrie Schoutenstraat maken deel uit van het parcours. We zijn weer zeer benieuwd naar de aankleding van de winkels en bedrijven. En het feest begint weer met de openluchtmis achter "De Heegt" om half tien. We vergeten bijna de zaterdag, 5 september. Het Dorpsplein vult zich weer met kloppende harten om de keuze van de Geffense Man/Vrouw van het jaar 2015, vanaf 19.- uur start het feest met als hoogtepunt rond 21 uur de bekendmaking met muziek en vergezeld van de kermisattracties. We hopen dat het elkaar minder stoort dit jaar en dat het geluid niet overstemd wordt. De gemeente Oss draagt de zorg voor een Voorzieningenkaart van Geffen, waarin alle bedrijvigheid en evenementenlocaties zijn vastgelegd, waarbij Oss met bijzondere aandacht kijkt naar de nieuwe mogelijkheden tot inpassing van

"De Koppellinck".

De "Koppelinck" heeft intussen een nieuw bestuur en het verenigingsplatform blijft actief. Scouting Geffen en het Sint Joris Gilde krijgen voorlopig onderdak in het "OUDE GEMEENTEHUIS" . Er is overleg met "Nooit Gedacht" of daar alternatieven te vinden zijn en misschien heeft een ondernemer in het buitengebied wel ruimte beschikbaar. Er moeten betere oplossingen komen, want je kunt de jeugd toch niet langer in de kelder stoppen!! En een schietruimte voor het Gilde kan alleen in de binnentuin van het gemeentehuis. Er komt bij de JUMBO nog een bloemenzaak!!?? Er vinden wat wisselingen plaats rond de oude Rabo en het Dorpsplein. Het zich ontwikkelende arboretum krijgt een eerste boom ter herinnering aan Ine Groos, aangevuld met enig ceremonieel gebeuren. In oprichting is een winkelierscommissie die winkeliersbelangen overneemt van de voormalige horeca-en-bedrijven-vereniging. Een grote zonnebloem vraagt om aandacht en roept Geffen op meer bloemrijk te worden. We danken mevrouw Tiemissen, die onze gast was. Van de stamtafel 429, volgende stamtafel zondag 1 september, weer na de hoogmis en weer in café Govers. We wensen Geffen vast een heerlijk feest op 5 en vooral 6 sept. a.s. Ut gu oe goet en ut kumt goet, hauw doe.

 

 

 

Rond de dorpspomp 427

 

De vakanties komen eraan en de aarde warmt op. Wordt het dus toch nog een fraaie zomer? Het gaat al beter maar erg heet onder onze voeten is het nog steeds niet.

 

Vluchtelingen

Geffen heeft te maken met het Osse beleid voor de opvang van vluchtelingen en inburgeringskwesties. We mogen er niet aan voorbijgaan. Wethouder René Peters en coördinator voor de gemeente Oss mevrouw Marian Vink hebben daarover in de juni-vergadering van de Dorpsraad uitleg gegeven en de Geffense betrokkenheid benadrukt.

De gemeente Oss zal dit jaar 170 vluchtelingen met verblijfsvergunning onderdak moeten verschaffen, tegen 55 in het vorig jaar; een aanmerkelijke toename die ook de inzet van de gemeente fors heeft vergroot. De vluchtelingen die naar Oss komen worden per familie verdeeld over de gehele gemeente. De landelijke stichting Vluchtelingenwerk met vertegenwoordiging in de gemeente regelt de toewijzing per gemeente. Plaatsing van vluchtelingen in een woning is mogelijk wanneer er een woning vrij komt. De ervaring is dat de mensen zelf het liefst op een centraal punt nabij een treinstation willen wonen. Dat is maar een enkele keer te realiseren. De stichting wil bevorderen dat (aanstaande) buurtgenoten voor eenvoudige buurthulp zich tegenover deze mensen wel actief maar niet dwingend opstellen. Belangrijke voorwaarde voor het slagen van integratie is dat de mensen zich veilig voelen, in een omgeving die hen de rust geeft om zichzelf te zijn en waar die eenvoudige buurthulp wordt geboden. Want voor hun is ons land een totaal andere wereld met totaal andere gewoonten en omgekeerd. Meestal spreken ze geen woord Nederlands. Soms wel wat Engels. Hulp om de taal te leren, de weg vinden naar…, allemaal van belang. Bij plaatsing van een gezin of enkelingen in een wijk zal vooraf in die wijk informatie worden verstrekt om een goed verloop mogelijk te maken. Elders is al redelijk ervaring opgedaan met deze vorm van begeleiding. Het blijft echter maatwerk. De Dorpsraad zou overigens graag willen weten wie in Geffen al bruikbare ervaring heeft opgedaan met hulp aan vluchtelingen.

 

De Wandelvierdaagse

Groot succes. De opkomst was weer hoger dan vorig jaar, nu zo’n 350 deelnemers. Bij de voorinschrijving waren er al zo’n 250 aanmeldingen, vorig jaar waren dat er nog maar 170. Ditmaal waren vertrek en aankomst bij het KPJ-gebouw. ’t Mooie weer heeft zeker bijgedragen aan het terechte enthousiasme. De op de vrijdagavond naderende regen bleek uiteindelijk wel wat nat, maar van korte duur en was overigens geen spelbreker. Alleen het aantal uitgereikte dagkaarten, per dag zo’n 50 à 60 stuks, was toen iets kleiner, maar de gezellige afsluiting van iedere avond met entertainment was er ook die avond geenszins minder om. De Pompzwengels lieten zich horen en zien. Mede dankzij diverse ondernemers was er onderweg hier en daar iets te doen of te nuttigen: ijsjes, appeltjes en drankjes, volop. En ten slotte ook nog bloemen! De jeugd moest elke dag onderweg bijhouden welke losse letters men langs de route tegenkwam en daarvan woorden maken. En daarmee op de laatste avond een volzin maken. De winnaar daarvan werd Nienke Ketelaars. Alle medewerkers verdienen alle lof! Hun organisatie was perfect.

Rottenrijk is in z’n nopjes met het succes en zal volgend jaar zeker weer voor een dergelijk mooi evenement zorgen.

 

Sacramentsdag

Op 7 juni vierde de parochie SACRAMENTSDAG. Na de hoogmis trok opnieuw een processie door het dorp. Het Sint Joris Gilde regelde daarvoor de goede gang.

De kinderen voorop, gevolgd door een honderdtal parochianen en het gemengd Kerkkoor. Zij begeleidden de pastoor met de gewijde Hostie in de Monstrans door de Kerkstraat en Kloosterstraat naar de pastorietuin. Het koor zong het Adorote, Lauda Jerusalem Dominum, Christus Vincit en Pange lingua. Het baldakijn werd gedragen door het kerkbestuur. Met wijdse gebaren zegende de pastoor de parochie en zette het Tantum Ego in. Na afloop was er voor allen een kopje koffie met cake. Op zondag 28 juni zal er bijzondere aandacht voor Maria Magdalena zijn. Drie koren (Passe Partout, het Dameskoor en het Gemengd Koor) zingen gezamenlijk een nieuwe, korte mis en diverse gezangen en zullen daarmee onze patrones bijzonder eren. Het wordt een mooie samenzang en een feestelijke viering. Het zal een rijke ervaring voor alle betrokkenen worden. De hoogmis zal zeker niet langer duren. Dus komt samen onze patrones eren.

 

Geffes Volk

Na enige tijd in de luwte is de toneelgroep weer begonnen aan een nieuw stuk. Goed om te horen.

De repetities vinden plaats in de Gouden Leeuw. De Stamtafel betreurt echter dat die nog steeds niet in de Koppellinck plaatsvinden. Daarvoor is destijds immers ruimte geschikt gemaakt omdat de groep te kennen had gegeven het gebruik ervan op prijs te stellen.

 

De Koppellinck

Het is nog steeds niet duidelijk hoe gemeenschapshuis de Koppellinck na 1 juli beheerd gaat worden. Jammer, omdat dat een (tijdelijke?) sluiting tot gevolg zou kunnen hebben. Overigens wordt vernomen dat er een nieuw initiatief zou zijn om uit de impasse te geraken.

 

Wat nog meer ter Stamtafel kwam

We wachten met belangstelling af of de nieuwe Jumbo daadwerkelijk nog voor de bouwvakvakantie open zal gaan en of de appartementen erboven dan bewoonbaar zijn. Er wordt aan de westelijke kant van het Aloysiusplein in elk geval keihard gewerkt.

Wanneer deze Torenklanken verschijnt is een officieel bezoek van het gemeentebestuur aan Geffen al weer achter de rug. Dit bezoek moge leiden tot nog meer aandacht voor Geffense ontwikkelingen en hopelijk alsnog tot een aanvaardbare oplossing voor een heet hangijzer, de snelfietsroute F59. Voorlopig is voor het traject in of rondom de kern van Geffen geen bevredigend besluit gekomen.

 

Tot slot

Voor opmerkingen: tel: 5321700 of 0412 640982.

Volgende Stamtafel (nr. 428): is dan éénmaal besloten, als Stamptafel op geheime locatie.

Bij de Stamtafel ben je weer welkom op 23 augustus.

 

 

Rond de dorpspomp 426

 

Het is volle bak bij stamtafel 426; de tafel is vol, de sfeer ontspannen en de voorzitter jarig. Zijn eigen gemaakte creaties smaken goed.

 

Jubileum zeskamp

We hebben Gert Kappen en Ronny Langens van de KPJ op bezoek, die druk bezig zijn met de veertigste dorpszeskamp, die op zaterdag 4 juli op de agenda staat. De dorpszeskamp heeft een roemrijke traditie en is altijd bedoeld om de verschillende groepen en organisaties van Geffen bij elkaar te brengen en een leuke dag te bezorgen. Het is een paar jaar wat minder geweest, maar de laatste jaren is er weer sprake van nieuw elan. Overdag hard werken en ’s avonds een feestje, dat is het concept. Steeds meer team-tegen-team opdrachten, die het spannender maken en speciaal dit jaar veel nostalgische opstellingen en foto-tentoonstellingen. Kortom de ideale mix van oude en nieuw voor een mooie dag uit. De jongste helft van de stamtafel doet mee; de andere helft komt zeker kijken.

 

Nieuwe president Rottenrijk

Hans Schalks schuift aan; hij heeft de bijzondere taak om de vorige president van het Rottenrijk van de M. op te volgen. Hans kiest de bestuurlijke kant, wil meer op de achtergrond in kleine groepen opereren. Voelt zich minder thuis voor een grote troep. Het blijft een hele opgave om zo’n grote groep vrijwilligers (meer dan 150 zijn er actief) aan te sturen, de stichting financieel gezond te houden en een uitdagend programma neer te zetten. Hans vertelt enthousiast over de nieuwe ambities van het Rottenrijk. Hij is minder blij met de aanleiding: De Geffense horeca heeft de bijdrage aan het Rottenrijk fors gekort, zodat er harder gewerkt moet worden om meer geld binnen te halen. De stamtafel is verbaasd over deze keus van de horecabazen. Ze verdienen dik geld aan het carnaval; dankzij de stichting staat er een prachtig feest in de tent en het geld verdwijnt nu allemaal in de eigen zak. Belachelijk!!. De stichting moet gaat nu bij Effe noar Geffe het terras van de KVO overnemen. De kern wordt een mooi programma voor de oudere bezoeker met meer zitplaatsen, kwaliteit, en entertainment; het WIK-terras biedt de inspiratie hoe vereningingen iets heel moois neer kunnen zetten. En laten we de oude president helpen met afkicken; gewoon niet naar luisteren!

 

De dorpskern vernieuwt

Onze dorpskern vernieuwt snel; ook het tweede appartmentencomplex met de nieuwe Jumbo is bijna klaar en dat is een mooie bijdrage aan leefbaar Geffen. De toekomst van het gemeentehuis is veel onzekerder. De gemeente Oss tast duidelijk in het duister en de meeste plannen zijn sympathiek, maar niet levensvatbaar. We zijn nog het meest enthousiast voor het ‘plan- Schellings’. Hans stelt voor om het voorste deel af te breken en het andere deel te gebruiken voor wonen en werken, eventueel voor mensen met een beperking. Dat zou een mooier plein opleveren en meer dynamiek in de kern. Een mooie uitdaging voor woningcorporatie Mooiland, die hebben verder toch niet veel meer te doen in Geffen. Dat zal nog een stevige dobber worden.

Of toch scouting maar tijdelijk huisvesten in het gemeentehuis? De spanning loopt op omdat de begroting van de nieuwbouw krap lijkt en de dassenburcht nog steeds voor onrust in de planning zorgt. Het oude gebouw staat op instorten, is niet warm te stoken en de nieuwbouwwoningen rukken op. We willen niet dat deze bloeiende vereniging de pineut wordt van gemeentelijk onvermogen, maar daar lijkt het steeds meer op. In het gemeentehuis kunnen ze voorlopig vooruit; als ze tenminste goed kunnen samenwonen met de zes tijdelijke bewoners. Die zijn al druk bezig om te wennen aan Geffen en ze hebben de buurtbewoners inmiddels uitgenodigd voor een kennismakingsfeestje. Het zijn geen gemiddelde Geffenaren, maar iedereen is in ons dorp van harte welkom! Ook aan de stamtafel.

 

Wat verder ter stamtafel komt…..

Op 22 juni komt het college van burgemeester en wethouders op bezoek; het lijkt ons goed dat we hen wijzen op een aantal losse eindjes. Oss leek snel aan de slag te gaan met de Heesterseweg, maar het is nu akelig stil. Terwijl het toch hard nodig is deze rampenweg snel veilig en beter te maken. En de bomen te behouden, want die worden nou net mooi.

Willem van Nistelrooy werd de jongste ‘burgerking’ allertijden van ons mooie Gilde. Peter van Erp ontwikkelt zich mooi tot eeuwige derde.

De Rabobank heeft het coöperatief dividend vervangen door de Clubkascampagne. Er is 2,5 ton beschikbaar en de nieuwe aanpak levert meer kansen voor verenigingen op. Geen ingewikkeld selectieproces, maar vrijwel elke vereniging kan meedoen als ze een mooi doel hebben. Niet meer alles of niks maar een bijdrage die afhankelijk is van het aantal stemmen dat de vereniging ophaalt. Mooi model; verenigingen meldt je aan!!! Op2 juli is er trouwens een ‘beursvloer’. Rabo organiseert dan een uitwisseling tussen verenigingen en bedrijven.

De laatste afwikkeling van de oude gemeente Maasdonk deed zich voor in het afboeken van de verliezen op het grondbedrijf. Maasdonk presenteerde zich altijd als gezonde gemeente, maar Oss moest 2 miljoen afboeken en Den Bosch zelfs 12 miljoen. Vooral Het verlies op de bestemmingsplannen in Nuland en Vinkel. Zo hoor je nog eens wat. Niks is wat het lijkt. Werkelijkheid en verhullende verhalen lopen altijd door elkaar. De stamtafel doet z’n best om de waarheid boven tafel te krijgen en schone schijn door te prikken. Praat gerust met ons mee op zondag 14 juni 10.30 in Café Govers.

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Rond de dorpspomp 425

 

Het begin

’t Is een mooie zonnige dag, alleen nog een beetje koud. De Stamtafel begint op zijn vaste plek en zijn vaste tijd in café Govers aan zijn vierhonderdvijfentwintigste bijeenkomst. Maar afwezig zijn de Stamtafelaars die op deze dag gehouden zijn om hun geloof in en trouw aan de Pompzwengels te belijden door de mis voor de jubilerende blaaskapel bij te wonen en de erop volgende receptie te bezoeken. Aanwezigen: de andere Stamtafelaars en deze keer ook drie vooraanstaande genodigden, nieuwe leden van de Geffense Dorpsraad: Christel Willemse, Hugo van der Zande en Michel van Nistelrooij. Hun aanwezigheid maakt de dag weer helemaal goed. Inval-voorzitter Ans zit bekwaam voor.

 

Antoon van Lith

De Stamtafel verneemt dat aan Antoon van Lith zojuist de erepenning van de gemeente Maasdonk is uitgereikt en daarmee de allerlaatste is geweest aan wie deze eer te beurt valt. Het is zondag 17 mei 2015. Oud-burgemeester Roel Augusteijn is op die dag speciaal naar de Maria Magdalenakerk gekomen om daar de penning aan Antoon uit te reiken. In de kerk, kort voor de aanvang van de Stamtafelbijeenkomst.

De Stamtafel feliciteert Antoon van harte met deze eervolle onderscheiding! Dat Antoon deze onderscheiding heeft ontvangen heeft alles te maken met Antoon’s langdurige en tomeloze inzet voor blaaskapel De Pompzwengels in alle van de vijftig jaren die de blaaskapel bestaat en diens erevoorzitterschap. Het jubileum van de blaaskapel was in december van het vorig jaar. Hoewel het gemeentelijk besluit tot toekenning van de erepenning in de tijd van Maasdonk is genomen is de uitreiking uitgesteld vanwege plotselinge, droeve privé- omstandigheden van Antoon ten tijde van het jubileum.

 

Koningsdag

Nog even terugzien. Tevredenheid alom. ’t Weer was goed en het staatshoofd was écht jarig. De presentaties waren indrukwekkend, de kinderoptocht was mooi en de drukte op het Dorpsplein gezellig. Op het plein hier en daar een beetje vrijmarkt en veel leuke spelen voor de kinderen.

De bijeenkomst van de Koninklijk gedecoreerden werd mede door de aanwezigheid van onze nieuwe burgemeester een succes. Mevrouw Buijs was erbij. Verder bekeek en complimenteerde zij de prestaties van vele deelnemertjes aan de kinderoptocht. Toen de optocht de gedecoreerden passeerde lichtte zij via de microfoon toe wie en wat voorbij kwam. Ook becommentarieerde zij de diverse presentaties. Dit maakte alom veel indruk.

Aan onze tafel vertelt Rien Oomens, voorheen de verwelkomer bij de jaarlijkse bijeenkomst op Koning(s)(inne)dag dat in de pers een onjuist bericht had gestaan over de reden van zijn terugtreden. Er werd in het bericht gesuggereerd dat hij voor die functie te oud was bevonden en daarom voor een jongere het veld moest ruimen. In werkelijkheid had Rien zelf besloten ermee te stoppen en aan het de evenementenstichting geadviseerd om zijn taak aan een veel jongere persoon te gunnen. Dit advies is overigens niet opgevolgd.

 

Dodenherdenking

In de kerk was op 4 mei een mooie mis ter herdenking van de slachtoffers van WO II. Daarna heeft wethouder René Peters bij het herdenkingsmonument een indrukwekkende toespraak gehouden. De bloemlegging bij het monument door familieleden van omgekomenen is als stijlvol ervaren. Daarentegen blijkt het er helaas nog steeds te moeilijk om de stilte van twee minuten te laten samenvallen met de stilte die elders in het land in acht wordt genomen.

 

De dorpsraad

Christel, Michel en Hugo tonen zich enthousiaste dorpsvertegenwoordigers in de jonge raad. Wij praten met hun over wat zij ervaren in de nieuwe raad. De hen in het vooruitzicht gestelde “vier uurtjes” per week “huiswerk” blijkt toch wat te optimistisch te zijn. Maar dat kan hun enthousiasme niet verminderen.

Zij ervaren dat de raad zinvol werk doet, dat de raad qua leeftijdsverdeling een evenwichtige opbouw en inbreng heeft en dat de onderlinge verhoudingen tussen de leden prima zijn. Een verdeling van portefeuilles is er, maar de grenzen zijn nog niet scherp. In de loop van de tijd zullen die zich door ervaring met het werken in en voor de raad beter gaan aftekenen.

Bestuurlijke bevoegdheden heeft de dorpsraad niet maar het gevoel bestaat dat er met deze raad in Oss voldoende rekening wordt gehouden.

Alle drie zijn ingenomen met de hulp en benadering vanuit de gemeente Oss. Oss houdt goed bij welke informatie de dorpsraad in Geffen moet hebben. Er wordt ook goede achtergrondinformatie verschaft.

De oude dorpsraad had in de toenmalige gemeenteraad veel minder in te brengen, zo constateren de raadsleden; die dorpsraad bleef toen ook meer op de achtergrond.

De samenvoeging van gemeenten op 1 januari van dit jaar heeft geleid tot tijdelijke verwarring over gemeentelijke besluiten en ontoegankelijkheid van dossiers. In 2014 gingen al vele dossiers van Maasdonk naar Den Bosch. Van daaruit werd dan weer beoordeeld wat ervan naar Oss moest. Dat dit voor de burgers en bedrijven in Maasdonk tot onduidelijkheid en vertragingen heeft geleid ligt voor de hand. Intussen lijkt alles ‘genormaliseerd’. we komen op enkele recente kwesties. Het nieuwe ophaalsysteem voor afval gaf in Geffen aan het begin van dit jaar reden tot klachten. Inmiddels zijn de problemen hier opgelost maar dat schijnt nog steeds niet overal in de gemeente Oss zo te zijn.

Een informatieavond op 18 mei zal gaan over de haalbaarheid van de diverse voorstellen uit Geffen die via de dorpsraad en E-mail aan de gemeente zijn voorgelegd over de bestemming van het gemeentehuis in Geffen. De voorstellen zijn beoordeeld. Een definitief besluit is er nog niet en zou aanvankelijk voor de aanstaande zomervakantie worden genomen maar het ziet er nu naar uit dat dit toch pas na de zomer het geval zal zijn.

De gemeente Oss heeft al laten zien dat zij goede kwaliteit van infrastructuur en van wegaanpassing serieus neemt.

Daarentegen kan niet elke wens in vervulling gaan. Zo heeft wethouder Wagemakers besloten het verzoek van de dorpsraad om onderzoek te doen naar een alternatieve snelfietsroute (F59) door Geffen afgewezen. Op zo’n onderzoek hadden de (vorige) dorpsraden van Geffen en van Nuland aangedrongen.  

De dorpsraad Geffen heeft op het besluit met teleurstelling gereageerd en de wethouder daarvan in kennis gesteld. 

 

Wat verder ter Stamtafel komt

Ondernemer Van der Sangen van de C-1000 supermarkt is erin geslaagd om de eindigende relatie met C1000 om te zetten in een met Jumbo. De strijd over de verkoop aan Co-op is voorbij. De Stamtafel feliciteert Van der Sangen met zijn doorzettingsvermogen en succes. Met hem hopen wij in juli de nieuwe supermarkt in de nieuwe behuizing te kunnen betreden.

Voor de Wandelvierdaagse (9, 10, 11 en 12 juni) kan op 2 juni worden ingeschreven. Wie slechts een enkele dag mee wil doen kan inschrijven op de betreffende dag.

Op 22 juni zal het voltallig college van de gemeente Oss naar Geffen komen voor een officieel kennismakingsbezoek. Details worden later bekend gemaakt.

Wat deze Dorpspomp niet mag verzwijgen is dat de echte dorpspomp, de verlichting en de bestrating rond de dorpspomp dezer dagen een opknapbeurt ondergaan. Dat bezoek komt dus gelegen.

 

Tot slot

Voor opmerkingen: tel: 5321700 of 0412 640982.

Volgende Stamtafel (nr. 426): op 31 mei 2015 in café Govers, 10:30 uur.

Bij de Stamtafel ben je welkom.

 

 

Rond de dorpspomp 424

 

Lintje voor Dinie

Dinie Romme is te gast omdat ze een koninklijke onderscheiding gekregen heeft. Ze zou gewoon op haar kleinkind passen, toen de hele familie in het oranje het wilhelmus kwam zingen en haar overdonderd ‘ontvoerde’ naar het gemeentehuis van Oss. Daar ontmoette ze een betrokken burgemeester, die voor iedereen aandacht en een mooi verhaal had. Terug in Geffen stond de molen in de vreugdestand en was er veel hulde van de andere Geffenaren. We vinden dat ze het lintje méér dan verdiend heeft. Naast al haar vrijwilligerswerk staat Dinie ook op een bijzondere manier in het leven. “De 24 deugden van Dinie” wordt er al geroepen. 24 is wat overdreven zou Dinie zelf zeggen, maar ze geeft mensen wel wat mee over hoe ze positief in het leven staat.

Oss meets groots Geffen

Zo mooi omschreef burgemeester Wobine Buys het grote evenement in de sporthal en ze had gelijk. Het was een prachtige avond en iedereen genoot met volle teugen. Het GOGO (Groot Oss Gelegenheid Orkest) gaf na de pauze een spetterend optreden. Arrangeur en dirigent Rob van Reymersdal had zijn orkest na slechts twee oefenmomenten strak in de hand en van het halve uurtje was veelste kort. Voor de pauze een fraai staaltje Geffense cultuur, een beetje jammer dat het allemaal eilandjes waren. Zou het niet mooi geweest zijn als al die koren samen iets gezongen hadden? De stamtafel is trots op Geffen en heeft veel lof voor de initiatiefnemers en de vele vrijwilligers. Misschien een jaarlijks evenement in de koningsnacht van maken?

Het monument

De gemoederen zijn nog lang niet bedaard en het onderwerp splijt wederom de stamtafel. De ene is blij dat het monument weg is; de ander is er boos over. De ene vindt dat het monument alleen over de tweede wereldoorlog moet gaan, de ander ziet het veel breder en denkt aan al het oorlogsgeweld. De één vindt dat Geffen zich moet aanpassen aan de gebruiken elders, de ander vindt dat als Geffen wil verzoenen dat moet kunnen. De ene gaat weer vol vuur gedenken op 4 mei, voor de ander hoeft het niet meer . Het proces van het plaatsen van de stenen is ongelukkig verlopen, anders zou het verwijderen misschien niet nodig hoeven zijn. We hebben naast de zachte kant van Wobine hier ook de tanden van de Osse burgemeester gezien.

Ditjes en datjes

De meivakantie van de basisschool duurt dit jaar drie weken. Bizar! Voor werkende ouders ontstaat een groot probleem, er is niet afgestemd met de scholen in Oss en we vragen ons af of de grote vakantie nu twee weken korter wordt. Beter nadenken de volgende keer.

Koningsdag wordt weer heel gezellig met een echte koningsnacht in de tent en een nieuwe ceremoniemeester, we danken Rien voor vele jaren trouwe dienst . Burgemeester Buys komt onder druk toch naar Geffen voor de gedecoreerden. Vier keer burgemeester in dit stuk is scheepsrecht.

De soap over onze supermarkt loopt nog steeds. Begin juni doet de rechter uitspraak, terwijl de verhuizing binnenkort moet beginnen en niemand die weet welke formule gaat verhuizen. Hoe ingewikkeld kan het leven zijn.

De dassenburcht aan de Kerkesteeg dreigt de bouw voor Scouting en het Gilde weer te vertragen. Het moet toch mogelijk zijn die drie te combineren. Nu niet talmen maar doorpakken! We weten zeker dat twee natuurminnende clubs goed voor hun nieuwe mascotte kunnen zorgen.

Op 18 mei kan iedereen weer met de dorpsraad meepraten over de bestemming van het gemeentehuis. Een belangrijke keuze om onze dorpskern daarmee vitaal te houden. Komt allen!

Iedereen is weer welkom om komende zondag met ons mee te praten in café Govers.

 

Dorpspomp 423

 

Dat dit een andere stamtafel is als vele hiervoor moge duidelijk zijn. We missen ‘ons’ Ine Groos…. Nog even staan we stil bij haar overlijden en dopen een van de uilen om in Ine, die in het vervolg over onze schouders meekijkt.

KPJ Geffen bestaat 90 jaar

Rien van Wanrooij en Ronnie Langens zijn vandaag te gast bij de stamtafel omdat KPJ Geffen dit jaar haar 90-jarig bestaan viert. Even wordt er nog wat gelachen om het feit dat er gevraagd wordt om jonge aanwas bij de stamtafel en Ronnie vandaag zijn beide dochters heeft meegebracht. Ze zijn gezellig samen aan de kop van de tafel gaan zitten. De verjonging is er (voor even weliswaar).

KPJ Geffen is een actieve KPJ. Gelukkig mogen zij na de overgang naar Oss het oud papier nog altijd 2x per maand op komen halen. Dit is een grote bron van inkomsten voor ze. Elke keer moeten hier zo’n 100 man voor ingezet worden die dit nog altijd met heel veel plezier doen.

De KPJ is een gezellige vereniging, laagdrempelig en het ledenaantal is vrij constant.

De ongeveer 20 aspirantleden zijn niet meer fanatiek met handbal bezig, maar wekelijks vermaken zij zich allemaal met sport en spel.

Vanwege het 90-jarig bestaan hebben ze een paar activiteiten staan voor dit jaar. De eerste was op 28 maart. Er was ’s nachts een husseltoernooi onder de leden. Op zondag 6 september tijdens Effe noar Geffe zullen er op diverse locaties demonstraties zijn in de vorm van de welkbekende menselijke piramide. In het najaar zal het jubileumjaar feestelijk worden afgesloten met de leden, waarbij de Geffense niet-leden niet vergeten zullen worden.

De contacten tussen andere verenigingen is er goed. Men weet elkaar te vinden. Zo zal ook dit jaar op 9, 10, 11 en 12 juni de Geffense Wandelvierdaagse elke dag starten en eindigen bij het KPJ-gebouw.

Leuk om te horen dat KPJ Geffen volgens de Heemkunde de oudste vereniging is die Geffen kent.

Monument van Verzoening

Het is niemand ontgaan dat hierover weer breeduit in de media wordt gesproken en dit toch weer heel wat discussie teweeg brengt. Bij de stamtafel zijn de meningen verdeeld.

Dorpsraad op de fiets

De dorpsraad heeft op zaterdag 11 april met de heren Joseph Holl (Gebiedsbeheerder) en Geert van Boxtel (Wijkcoördinator) op de fiets een rondje Geffen voor een complete inventarisatie van de onderhoudstoestand van de wegen in Geffen en haar buitengebied.

Er is o.a. gekeken naar het Spoorpad vanwege de snelfietsroute; de verzakking bij de dorpspomp is bekeken; bij het arboretum is gekeken of daar een mooie fietsroute opgenomen kan worden; de slechte staat van weg bij de Rijksweg waar vroeger een sloper zat is bekeken; het slechte stuk weg van de Bredeweg; de wegversmalling in de Leiweg; ook werd even stilgestaan bij de dierenwei en de speeltuin waarbij is gezegd dat er gekeken gaat worden hoe en welke verbeteringen hier aan te brengen zijn; de drempel op de Papendijk met rechts de straat de Schouw die erg onoverzichtelijk is; de straten zijn doorgefietst waar parkeerproblemen zijn; kortom, er is volop aandacht aan besteed! Er wordt een verslag hiervan met foto’s op de website van de dorpsraad gezet.

Bestuur Verenigingsplatform stopt

Het voltallige bestuur van het verenigingsplatform van MFC De Koppellinck gaat stoppen. Er moeten nieuwe mensen gezocht worden met nieuwe ideeën en nieuwe energie en hiermee hoopt men ook dat er een betere, simpelere beheersstructuur komt vanuit de beheersstichting die het gebouw beheert. De gemeente Oss is eigenaar en zal hiermee aan de slag moeten gaan.

Nieuwe bewoners in het gemeentehuis

In het voormalig gemeentehuis zijn nieuwe bewoners gekomen! Onder andere in de Raadszaal wordt gewoond en ook elders in het gebouw heeft iemand een tijdelijke woonruimte. Voor € 250,= kan er all-in gewoond worden in het kader van Antikraak wonen in Geffen. Zelfs op Markplaats wordt er volop geadverteerd hiervoor.

Koningsdag en –nacht

Zondag 26 april en maandag 27 april zal er weer een tent op het plein staan met erin en omheen allerlei feestelijke activiteiten.

Wat er voor de gedecoreerden gedaan wordt rondom Koningsdag is onbekend. Oss blijkt hier niets (meer) aan te doen. Er wordt een poging gedaan dit toch in Geffen op te gaan pakken. Meer hierover volgt binnenkort.

4 en 5 mei

Dit zijn 2 data die ook in Geffen niet zomaar voorbij gaan. Op 4 mei de dodenherdenking en op 5 mei bevrijdingsdag. Bij velen is in de cao opgenomen dat dit jaar 5 mei een vrije dag is. Om deze dag als een feestelijke dag in Geffen op te nemen stelt de stamtafel voor een gezellige bevrijdingsstamtafel te organiseren waarbij iedereen van harte is uitgenodigd.

Gemeentegids Oss

U heeft hem vast ook al in de brievenbus gevonden: de gemeentegids van Oss. Wat ons heeft verbaasd is het feit dat in Oss de molens onder de kop bezienswaardigheden staan en die van Geffen onder de kop buurtvereniging. Tsja… beter hadden ze Geffen onder de kop bezienswaardigheden gezet.

Pompzwengels

De feestelijke afsluiting van het jubileumjaar van de Pompzwengels die in december 2014 niet door kon gaan, zal nu op 17 mei aanstaande zijn. Binnenkort zullen de Pompzwengels hier vast en zeker meer over laten weten.

 

De stamtafel herhaalt bij deze de oproep voor enkele nieuwe deelnemers (m/v). Bij voorkeur jonge mensen om wat meer aandacht te kunnen besteden aan wat jong Geffen boeit.

Voor opmerkingen: tel. 5324951.

Volgende stamtafel (nr. 424) op 26 april om 10.30 uur in café Govers

Ut gu oe goewd! Deze keer gewenst vanuit d’n Berg.

 

 

 

 

 

Rond de dorpspomp 422

 

Wij vieren Pasen 2015. De kerkklokken hebben opnieuw de stilte onderschreven en klinken weer op Paaszaterdag. De heilige dagen zijn bijna voorbij. Op Witte donderdag herdachten wij de lijdensweg en op Goede Vrijdag hebben wij met de vormelingen de kruisweg herleefd en in de avond de kruisgang. Op zaterdag herleven we de tochten door de Rode zee, al het geschapene, hernieuwen we onze doopbelofte en op Paaszondag vieren we de opstanding uit de doden en vieren we bevrijd Paasfeest.

Wij wensen u daarom allen een gezegend Paasfeest. Het leven gaat verder en wij hervatten onze taak.

De verkiezingen zijn achter de rug. Resultaten van de verkiezingen van het waterschap zijn in de media nauwelijks besproken, die van de provincie des te meer. In Geffen kon je voor het stemmen op één vaste locatie terecht, de Gouden Leeuw. Daar was het in het “stemlokaal” nogal donker en dat werd door velen als hinderlijk ervaren, evenals de inkijk op de open opstelling van de batterij stemhokjes. De voorheen in het Oude Klooster gebruikte ruimte was als stemlokaal afgekeurd door een commissie die er was wezen kijken. Waarom heeft die dan niet gekozen voor één centraal stembureau in het overheidsgebouw De Koppellinck?? Er verscheen ook een mobiel stembureau dat maar anderhalf uur in Geffen was, nabij het Oude Klooster. Hier vooral bedoeld voor slecht ter been zijnde kiezers van De Heegt. Deze bus heeft in Geffen en Oss tezamen weinig bezoekers gehad, slechts 147, wat te wijten moet zijn aan onvoldoende bekendheid. Voor de provinciale verkiezing zijn de uitgebrachte stemmen in de Gouden Leeuw dus representatief te achten voor de stemuitslag in heel Geffen. En welke zijn de belangrijkste getallen in Geffen? Die hebben we zelf uitgezocht, want onze ochtendkrant heeft het helaas laten afweten.

Vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen in september 2012 met (toen 2585) waren er nu 1429 geldige stemmen:

CDA: van 12,42% naar 25,75%; VVD: van 31,03% naar 17,42%; SP: van 17,91% naar 21,20%; PVV: van 14,54% naar 13,37%; PvdA: van 13,97 naar 7,20%; D66: van 4,91 naar 6,30%; 50+: van 2,4 naar 4,41%; Groen Links: van 1,12% naar 1,26%; PvdD: van 0,62 naar 1,26%. Opkomstpercentage: van 74,96% naar 40,26%. Nu dus bedenkelijk laag.

Alle partijen hebben gewonnen, vinden ze zelf: de ene met aantallen, de andere met optimisme, weer een andere met niet te zeer tegenvallende resultaten. Het CDA heeft een flinke winst, de VVD heeft een flink verlies, evenals de PvdA. De SP is in belangstelling ook wat gestegen.

De Stamtafel mompelt dat het besluit van de VVD-fractie in de Tweede Kamer om een van fraude verdacht nieuw kamerlid in de fractie op te nemen niet zo verstandig is. Maar een verzuchting van één onzer: “Ze willen toch een afspiegeling van de samenleving zijn?” maakt een verrassend einde aan de twijfel.

Het fonds van ex-radio Vladeracken verdient een compliment voor de actie om zijn overgebleven centjes onder Maasdonkse bestemmingen te verdelen. Het is de laatste activiteit geweest. Het is nu dus uit met de nazorg, nodig voor de beëindiging van de “Stichting Lokale Omroep Geffen, Nuland en Vinkel” die formeel aan het einde van dit jaar is gepland.

De KPJ viert zijn negentigjarige jubileum. Een grootse felicitatie, ook van de Stamtafel is op zijn plaats. Bij deze! Het is in de huidige tijd niet makkelijk om jeugd ervoor te interesseren om iets nuttigers te doen dan voortdurend op een dure smartphone te turen of naar de TV te staren. Het is dan ook bewonderenswaardig dat de KPJ er blijvend in slaagt om aantrekkelijk te blijven door op verschillende wijzen met elkaar creatief bezig te zijn.

In Geffen lijkt het onvoldoende te zijn doorgedrongen dat de vergaderingen van de nieuwe Dorpsraad openbaar zijn en dat aanwezige belangstellenden er hun zegje mogen doen. Het gaat er dus lang niet zo formeel aan toe als in de vroegere gemeenteraad. Elke derde maandag van de maand, om 19:30 uur in de Koppelinck. De agenda staat op de site van de dorpsraad: www.dorpsraadgeffen.nl. Komt het horen en zien!

Pasen nadert. De Stamtafel merkt op dat de Paashaas nog steeds populair is. Vreemd eigenlijk, er zijn immers in Geffen teveel wilde konijnen en die zouden eigenlijk het haasje moeten zijn.

Er zijn klachten over de bezorging van Torenklanken. In de laatste tijd wordt nogal eens vergeefs naar de Streekwijzer mét Torenklanken uitgezien. Worden de NEE-JA- en de NEE-NEE- stickers op de brievenbus verkeerd begrepen?

NEE-NEE-sticker: geen reclamedrukwerk en géén huis-aan-huisbladen in de brievenbus.

NEE-JA-sticker: geen reclamedrukwerk in de brievenbus, maar wél huis-aan-huisbladen.

Mogelijk dat de recente nieuwbouw in het centrum de bezorging in verwarring heeft gebracht, zoals dat ook even het geval is geweest met het ophalen van oud-papier.

De Afvalwijzer van Oss is als app gratis op je mobieltje te laden en herinnert je tijdig aan het buiten zetten van de juiste kliko. Schijnt naar tevredenheid te werken. Over enkele maanden mogen ook lege blikjes en drankenkarton met het kunststofafval worden meegegeven. Dat zal het volume doen aanzwellen!

Het Rottenrijk heeft in Berghem een zeer goede indruk gemaakt met deelname aan de halfvastenoptocht. Het bestuur is daarmee natuurlijk erg in zijn nopjes.

De werkgroep Wandelvierdaagse van de stichting is al druk bezig met de organisatie van het gelijknamig evenement. Dat zal zijn in de avonden van 9, 10, 11 en 12 juni. Noteer maar vast in de agenda!

De Stamtafel herhaalt bij deze de oproep voor enkele nieuwe deelnemers, bij voorkeur jong. Dit, om wat meer aandacht te kunnen besteden aan wat jong Geffen boeit.

Voor opmerkingen: tel: 5321700 of 0412 640982.

Volgende Stamtafel (nr. 423): op 12 april 2015 in café Govers, 10:30 uur.

Bij de Stamtafel ben je welkom.

 

Eén dag na de Stamtafelbijeenkomst overleed ons dierbaar en trouw lid Ine Groos. Aan deze tragische gebeurtenis wordt mede namens de Stamtafel elders in Torenklanken aandacht besteed.

 

 

In memoriam Ine Groos.

 

De Stamtafel herdenkt Ine Groos.

Een mens zo dierbaar, zo trouw aan de gemeenschap Geffen. Wij betonen ons intens meeleven en spreken van een pijnlijk verlies. We voelen ons verslagen, in diepe rouw om ons trouwe, attente en bewogen lid Ine Groos. Wij kennen haar in dienst van haar dierbaar dorp Geffen. Bij o.a. Effe noar Geffe, als secretaris van de paardenkeuring, als bestuurslid van Geffes Volk en carnavalsstichting Rottenrijk.

Wij denken aan haar energieke inbreng bij de musical “Maria Magdalena” en in het bijzonder bij het theaterspektakel ”In de basis”. Zij heeft de hele productie gedragen en was verzorgster voor alle optredenden: de spelers, het koor, het orkest, de dansende kinderen en alle andere medewerkenden. Zij was de moeder van het geheel en heeft op niet te evenaren wijze dit prachtig theaterstuk op de planken gezet, in de Biescamp. Zij heeft veel betekend voor het Rottenrijk, was lid van het bestuur, jurylid bij de optochten en het Roaplied, had de leiding bij Roapavonden, was eerste vrouwelijk lid van de Raad van Elf, betrokken bij de carnavalskrant “De Rottenrijker”, werd in 2012 Geffenaar van het Jaar en in 2013 onderscheiden als een Goeie Rottenrijker. De laatste jaren maakt ze ook nog deel uit van de Seniorenraad van Maasdonk. Geffen mist met haar een groot en humorvol talent, een waar voorbeeld voor de Geffense gemeenschap, altijd bereid te dienen met aandacht voor iedereen. Wij gedenken haar in grote dankbaarheid, rouwen om haar en nemen betraand afscheid van ons trouwe lid Ine Groos. Een rijk dienstbaar leven wacht eeuwige rust en eeuwige vrede.

 

Vaarwel, namens de Stamtafel,

T.P.

 

 

 

 

 

Rond de dorpspomp 421

 

Het is weer maart. Het prettige daarvan is dat de dagen dan weer langer en warmer worden en het groen groener. Het vervelende is dan dat er weer aan de deur wordt geklopt om allerlei belastingen te betalen. Een norse brief van de gemeentelijke belastingdienst verlangt dat je effe moet dokken. Met de mededeling dat als je dat niet tijdig doet er meteen een aanmaning volgt die je niet gratis krijgt. ’t Toontje is gezet, ‘t is maar dat je het weet.

Met die brief maak je ook kennis met de nieuwe WOZ-waarde van je huis. Een inventarisatierondje aan de Stamtafel leert dat de aanslagen soms iets lager maar soms ook iets hoger zijn dan vorig jaar. Maar al pratende komen we vervolgens op de vraag waarom een gemeente op deze manier zijn eigen burgers gebruikt om financiële tekorten te kunnen creëren en op te vangen. Terwijl er door het rijk jaarlijks grote geldsommen naar de gemeenten worden overgemaakt. Waarvoor diezelfde burgers ook al heel veel belasting aan het rijk betalen. Haagse politici zouden moeten ingrijpen als de gemeenten geld tekort komen en geen politiek mooi weer spelen met beloften voor belastingverlagingen die door gemeente- en waterschapsbelastingen toch weer ongedaan worden gemaakt. Het totale belastingsysteem moet eenvoudiger; dat kost ook minder. De burger wordt allengs een melkkoetje, zo is de conclusie van de Stamtafel.

Over verkiezingen gesproken. Ook het waterschap Aa en Maas dringt zich hierbij op. Het eist van jou de betaling van belastinggeld. Maar waarvoor? Het waterschap is een overheidsbedrijf dat met technische middelen en eigen in- en toezicht moet zorgen voor een goede waterhuishouding in oostelijk Noord-Brabant. En dat ook doet. Het is een soort nutsbedrijf. Besluiten worden genomen door een “algemeen bestuur” dat vergelijkbaar is met de gemeenteraad in een gemeente. Een dagelijks bestuur met daarin zeven personen is belast met de leiding en uitvoering van besluiten en wordt voorgezeten door de dijkgraaf. Het algemeen bestuur bestaat uit maar liefst dertig leden die voor het grootste deel door u worden gekozen; op 18 maart jl. kreeg u daartoe opnieuw de kans. Maar is dat allemaal nu wel zo nodig? De gekozen kandidaten zijn politici, vaak zonder behoorlijke waterbouwkundige achtergrond. Hun presentaties als kandidaat in de media zijn oppervlakkig. Hun ambities zijn nogal algemeen en verschillen onderling dan ook nauwelijks. Hebben die kandidaten wel partijbeginselen die essentieel zijn voor de meningsvorming over civieltechnische maatregelen? Kunnen die in essentie verschillen? Kennen de kiezers de kandidaten? Weet je of een kandidaat toegevoegde waarde heeft voor een behoorlijk bestuur? Is het dan nog vreemd dat de opkomst bij de verkiezing zo laag is? Allemaal: NEE.

Volgens de brief (en de wet) moet je belasting betalen om onder meer deze armelijke vorm van democratie te ondersteunen, naast je andere fiscale verplichtingen. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de krachten van de drie waterschappen in Noord-Brabant worden gebundeld en de leiding wordt overgenomen door een dienst Provinciale Waterstaat zoals die er vroeger was. Die stemt de behoeften van de hele provincie op elkaar af, is dus efficiënter, kost minder, doet meer. Het waterschap als zelfstandige bestuurslaag is in de huidige tijd overbodig en onnodig duur.

 

Het Osse experiment in Geffen met het gebruik van een aparte kliko voor kunststofafval laat andermaal zien hoeveel plastic we in het huishouden eenmalig gebruiken. Veel, dus. Gelukkig kan het verzamelde allegaartje aan soorten afvalplastic zodanig worden verwerkt dat hergebruik mogelijk is. Het experiment heeft, naar het lijkt, een goede start gemaakt en de beginperikelen bij de Osse ophaaldienst lijken verleden tijd te zijn.

Op 31 maart wordt het appartementencomplex op het Aloysiusveld officieel geopend. Een mijlpaal. Bewoners die er al zijn ingetrokken en hun familie zeggen dat het mooie appartementen zijn. Maar waarom zijn de balkons aan de noordzijde gebouwd en de galerijen aan de zonnige zuidzijde?

Nog niet lang geleden werd 1 juli van dit jaar genoemd als datum waarop ‘alles’ op het bouwterrein van het Centrumplan klaar zou zijn. Echter, het bouwterrein oogt grotendeels nog steeds kaal. En wat nu? We vrezen het zoveelste uitstel van de verdere bouw. Het is ook niet zo leuk voor de bewoners van de appartementen die naar de C-1000 supermarkt willen en die winkel voorlopig alleen maar kunnen bereiken door om te lopen via de Lambertusstraat. Wat nog steeds geen lolletje is want zand, slechte bestrating, afzettingen en bouwwerkzaamheden vormen een lastig begaanbare verbinding.

Dat de boel er nog zo kaal bij ligt lijkt erop te duiden dat het met de verkoop van de te bouwen woningen niet erg vlot. Te hoge prijzen? Moeten we hier nog eens zoveel jaren tegenaan kijken?

We zijn overigens benieuwd tot welke supermarktketen de huidige C-1000 gaat behoren waarover, naar wordt gezegd, vóór 1 juni een finale beslissing moet zijn genomen.

De Stamtafel filosofeert weer eens over de manier waarop Geffen in de naaste toekomst zijn aantrekkelijkheid kan vergroten. Een dergelijke vraag ligt natuurlijk ook op het bordje van de dorpsraad. Maar twee weten meer dan een en elk goed idee is welkom. Voor wat het Dorpsplein betreft vindt de Stamtafel dat het een belangrijke functie heeft in zo’n ontwikkeling. Een meer aantrekkelijke invulling van het plein is een must. En dan het oude gemeentehuis. De meest aansprekende oplossing welke volgens enkele Stamtafelaars daarover werd voorgesteld in de bijeenkomst van de dorpsraad op 2 februari jl. is die van Hans Schellings. Hij stelde voor -kort gezegd- om het voorste deel van dit gebouw te slopen en de zich erachter bevindende kantoordelen geschikt te maken voor bewoning of ander maatschappelijk gebruik. Door het voorste deel van het huis te slopen wordt het Dorpsplein ook groter, wat weer meer gebruiksmogelijkheden van het plein oplevert. Tot 1 maart was het voor een ieder mogelijk om ideeën aan te leveren. We zijn benieuwd wat er uit de hoge hoed zal komen.

Maar de Stamtafel heeft ook suggesties voor Geffen als geheel. Let wel: het volgende behelst ideeën. Er moeten wat parken worden gecreëerd. Zo zou een fraaie groenstrook vanaf de voorzijde van De Geer tot aan de molen Zeldenrust een soort groene long kunnen worden. Verder moet er een voor het grote publiek aantrekkelijke voorziening komen voor manifestaties. Een veel betere wegverbinding van Geffen met rijksweg 59 kan mede van invloed zijn op het succes daarvan. Het gebied tussen Oss en Geffen lijkt thans wat te verrommelen: daarin worden de laatste tijd her en der wat nieuwe bouwwerken uitgevoerd wat een eventuele bestemming van bepaalde delen tot natuurgebied in de weg kan staan. Nieuwbouw zou daar moeten worden tegengegaan. Naast het arboretum kan een natuurgebied worden ontwikkeld. Het Ivo van Dintherpad kan voor een meer noordelijk gelegen natuurgebied een belangrijke ader voor zo’n ontwikkeling zijn.

Eventuele nieuwbouw ware alleen nog maar toe te staan nabij de rand van de dorpskern. Tot slot: het industriegebied aan de rand het dorp kan bij tanende belangstelling van het bedrijfsleven langzaamaan geschikt worden gemaakt voor woningen. Tot zover wat ideeën.

De Stamtafel zoekt nog enkele, nieuwe deelnemers, bij voorkeur jong. Dit, om wat meer aandacht te kunnen besteden aan wat jong Geffen boeit.

Voor je opmerkingen: de schrijver-Pompenier van nu, tel: 5321700.

Volgende Stamtafel (nr. 422): op 22 maart 2015 in café Govers, 10:30 uur.

Bij de Stamtafel ben je welkom.

 

 

Rond de Dorpspomp 420

 

De openingsmis op vrijdag 13 febr. was een oprechte uitnodiging voor een veelbelovend Carnaval 2015. De ontvangst met muziek door “Ut gu vals’, de fraaie klanken van “ De Pompwengels” , de mooie gebeden, de rijmende pastoor, de gerespecteerde STEKEN, de blijde misdienaars, de hele gevulde kerk ademden een Carnaval vol blijde feestelijkheden.

In optocht naar de feesttent. Een korte ceremonie met klanken van Hofkapel “ De Pompzengels” zorgde voor een feestelijke opening. ( De sleuteloverdracht had reeds plaats gevonden in het Gemeentehuis van Oss op 8 febr. waarbij onze hofkapel de eer had de ceremonie op te luisteren. Het was verrassend te ontdekken, dat burgemeester Wobine Buys deel uitmaakte van K.V.A. op saxcofoon en zo weer meer ook ONZE burgemeester werd. ) Geleidelijkaan vulde de hele feesttent zich met dansende jongelieden en gierden de liedjes door de feestelijke zaaltent. Alleen in de 40 plustent kon je tot rust komen en even bijtanken. Tot 02:00 uur werd het een groot feest voortgezet. Op zondag, maandag en dinsdag was 01:00 uur het sluitingsuur. Elke dag een volle zaal met blijde, hossende en dansende mensen. Op zaterdag was er van 14:00 uur tot 17.00 uur bijzondere aandacht voor de Flierefluiters met hun eigen prins, prins Benny. Die namens Stichting Rottenrijk en C.O. Nuland een nieuwe steek aangeboden kreeg, Horeca Geffen zorgde voor een heerlijk maaltijdje . De Prins en gevolg gingen op ziekenbezoek en bezochten huize “ De Heegt “ Intussen was het jeugd –carnaval begonnen in de Koppellinck het jeugdcarnaval georginseerd dit jaar voor het eerst door Scouting Geffen voor 9 tot 11-jarigen. . In “Het Boetje” organiseerde de werkgroep van Stichting Rottenrijk de ”Pink Party” voor de jongeren tot 16 jaar . Zo kon heel Geffen van jong tot oud deel nemen aan de vrolijke dagen. Op maandag en dinsdag waren er ook voor de hele kleintjes het kwartjesbal. Ook op zaterdag werd Sint Josefoord in Nuland nog bezocht. Waar een negen tal Rottenrijkers in het zonnetje werden gezet, met een mooie ruiker. Op zondag 15 febr. stond heel Rottenrijk op stelten. Een schitterende optocht onderstreepte de verdere groei en uitdieping van het Geffense Carnaval met 25 voortreffelijke deelnemers met veef afwisseling en denderende activiteiten. De 1e prijs bij de wagens viel ten deel aan C.V. schon gemakt met “1001 Nacht” en de 2e prijs ging naar CV Niks Geleje met “ The evolution of music”. Bij de loopgroepen: C.V. altiet zat met “Chinees Nieuwjaar” die nieuwe wisselbeker, of moeten we zeggen schaal in ontvangst nemen die was aangeboden door de Kruipers. Oud Prins Bart en oud Adjudant Toine waren de eerste bij de induviduele met “ van prinsenwagen naar…”. Bij de jongeren: C.V. Ut kan nog gekker met “Splitsing Maasdonk” en C.V Bekek ut mar met : “Onze Puzzele is heel met een kameel”. Bij de jongeren loopgroepen waren CV Ge Zet Me Toch Ok Unne Mooie met “hippies, Flower Power” het mooiste volgens de jury. Bij de individuelen jeugd: Rhona v. Dinther en Fenna Welten met “Boerenbruidsparen” en 2e Jason v. Schijndel met “Geffen laat niet met zich sollen”.

De prijsuitreiking gebeurde onder rijk ceremonieel en elke groep mocht zich op het toneel presenteren. Het was zeer merkwaardig hoe dikwijls: “mag ik jou puzzle-stukske zijn” ten tonele werd gebracht. Het was een wonderlijke ervaring. Verder was de tent weer afgeladen vol en was er weer een deinende en hossende Carnavals avond . Ook nu trad er dagelijks een “buitenaards” orkest op in de 40 pluszaal.

Elke dag werd het ontbijtprogramma een feestelijk gebeuren. Op maandag 16 febr. werd Rien van Wanrooy aan huis bezocht vanwege zijn afscheid bij de Pompzwengels

en werd het kwartjes – bal bezocht. Na de middag werd een verrassend bezoek gebracht aan de Osskoppen met hoog ceremonieel gedoe en waar tot slot de hele groep ( 50 man zich mocht vertoeven en wel aan de Berghemse Weg bij onze Antoine v.d. Berg (het Bergje) ,dat werd een hoogstaand feestje, waarbij Het Bergje een goede gastheer was.

Met z’n allen “In de Wolken” toch!!!! Een Helmonds orkest bezocht de feesttent.

Ook kwam bij verrassing de Nulandse Prins op bezoek, helaas met gebroken scepter en ongeSteekt, maar verder “passend” in het protocol met grote zwier en Nulandse schik.

Dinsdag 17 febr. met het kluisfjesmatinee en humor van Pap en Pudding, dat later naar de grote ruimte moest om daar 1000 gasten te laten genieten van hun grappen en grollen. Met dank aan Jo v. Druenen voor de kluiverij. Er werd wel de draak gestoken met de generatiekloof, die het einde inluidde van de Boerenbruiloft. Om 22.00 uur werd Annemiek Roddel verbrand en namen we afscheid van Jeugdprins Owen en Jeugdprinses Melanie Om 24:00 uur werd afscheid genomen op het hoofdpodium van Prins Tijn d’n uurste en zijn Adjudant Rens met een heuse BIER DOUCHE, waarbij we vaststtellen, dat we het optreden van PRINS TIJN en Adjudant RENS ten hoogste waarderen. We respecteren deze nog jonge lieden samen met Loes en Mène voor hun hoogwaardig optreden en de dienende functies bij het Geffense Carnaval. Na 5 jaar gebruik van een feesttent mogen we uitroepen:” We laten ons niet meer uit de tent zetten”. Rottenrijk heeft het aanzien van Geffen verhoogd en getoond , dat we een schitterende Carnaval mochten beleven. We danken de organisatie, de vele vrijwilligers en allen, die dit gebeuren weer mogelijk maakten. Waardering voor het bestuur in al zijn geledingen. Op woensdagavond zagen we de hele groep weer terug in de askruisviering en kon men zijn/haar vermoeidheid en inzet vergoeden met “Haring happen’. Grote verwondering en dankbaarheid . PROFICIAT aan het ROTTENRIJK.

We vernamen op zondag 22 febr. toch als een schok, dat Gilbert stopt als president enz. van het Rottenrijk. Een zeer actieve bestuurder, voorzitter, initiatiefnemer, en

verwezenlijker van tal van veranderingen. Het Rottenrijk is door hem verrijkt.

We spreken nog over de invulling van het Dorpsplein. De aangereikte ideeen , samen op zoek naar een zakelijke, commercieele invulling enz. Tot 1 maart verneemt de Dorpsraad graag Uw wensen/gedachten/ ideeen. Het Makelpunt Oss heeft intussen alle zaalcapaciteit van heel Oss opgenomen en is voorhanden voor alle huurders en gebruikers, en daar is dus de Koppellinck ook op te vinden. Het Vladerackenfonds is beschikbaar gesteld voor goede doelen.

De Koppellinck vraagt om een nieuwe piano en wil haar Barfunctie uitbreiden..

Van stamtafel 420 , volgende zitting 8 maart a.s. weer na de hoogmis. Voor op- en of aanmerkingen 0412.640982. Ut kumt goet, ut gu oe goet. Hauw Doe.

 

 

 

Rond de Dorpspomp 419

 

De welgevulde zaal is vol spanning. Er klinkt filmmuziek. Het thema luidt: Back to the Movies”. Het roaporkest meldt zich dan ook in zwart wit met hoed en stropdas. In statige stijl betreden de leden het podium. De muziek is om te filmen van hoge kwaliteit. We danken Ruben van de Meulenreek, die al de films bestudeerde en de complete muziek uitschreef, complimenten voor de verfijnde arrangementen. De jonge prins Tijn de 1e en adjudant Rens verrassen ons met korte bondige toespraken. De President van het Rottenrijk eert Wim Romme als de zeer actieve vrijwilliger Wim Romme, die wordt gevierd en bejubeld als de “Rottenrijker van het jaar 2015” om alle verdiensten voor W.I.K., voor de Koppellinck en de stamtafel, waarvan de stamtafel graag getuigt.

De film draait alweer, de muziek fanfareert, we dromen de wereld over.

Ma Flodder verschijnt als de Dorpsomroeper ten tonele. Hanneke van der Heijden-Jonkergouw blijft gelukkig op de grond en laat Geffen, Nuland en Vinkel smullen, het Kattepad wordt weer vrijpad, de wiekenstand van de scheidende Rien is voor zijn Diny. Ze laat ons groot Oss zien van Maren-Kessel tot Ravenstein. Het is een fantastisch optreden vol spitse humor. Waarin Rien afscheid neemt van de molen en Diny rijkelijk in het zonnetje zet en waar Ria en Piet onafscheidelijk afscheid nemen van “de winkel”. Dan verschijnt Emmy die het ”gouden kalf” het toneel opsleurt en overige film-awards uitreikt. Zo voert zij ons naar “het sprookjesbos” van “d’n dieje”, in een zeer verrassende buut van Berghit en Mariette. Weer een veelbelovend duet. Dan komt onder filmisch geweld Jo van Buul op de planken met een rijk gevulde ton als the therminator, humorreetor en bezoekt hij “de Heegt” gaat terug en vooruit in de tijd in de day befor en the day after, presenteert ons hanensoep (kippensoep met ballen) en we dalen weer af naar 2014. De zingende Kraaien, mi veul beesjes die worre getemd.

Het roaplied is weer te gek, dees joar valt alles op zun plek. The panter wordt gemeld, o ja Willie Egelmeer, die ons van zijn rustpunt vertelt: Wat een toneelvaardig hoogstandje in de vondst van dit jaar: "Ossscchhhh", dat is nog eens rustgevend. Hij laat de zaal lachen, gieren brullen. We gaan genieten van Fame met een fantastische acrobatische dans, in New Edition, wat een staaltje lichaamsbeheersing door twee heertjes en twee dametjes. Perfect!!! We genieten van de buut van Bart Verhagen en Rendy v. Dijk, die twee groeien in hun rol. De ene te traag de andere te gehaast maar wel heerlijk besmuikt met verfijnde grapjes. We herinneren ons het heerlijke, feestelijke spreekwoordenfestival. Dan gaan we meeleven met Jessica v. Deursen en John v.d. Heuvel in het attractiestuk: ''Haelings'', met "gedachten lezen en horoscopische doordenkertjes". We worden overladen met spitse humor, Compliment!!! D'n Boet begint gezellig en wat rommelig in een "onder-onsje" maar weet toch zijn filmkennis over te dragen en zijn feestelijk onderhoud tot een rijke belevenis ter maken. Het volgende nummer laat ons versteld staan van de wonderlijke en perfecte playback uitvoering van "LOVE" in al facetten door Miranda Verstegen, begeleid door Bart v. Erp, waarvoor Willy van Erp in diverse gedaantes uiteindelijk bezwijmd ter aarde gaat en daarom een klaterend applaus toekomt!!! De Roap eindigt met de toapen, we missen Lena, die vorig jaar nog optrad. Geen probleem. Volkomen filmisch wordt de film teruggedraaid en zie je Lena terugkeren. Dan begint de gezellige bootshow. Lena wordt door het kruierke over de loopplank gebracht. Ze zijn de weg kwijt. De geur brengt hen naar de keuken. Helaas. Lena raakt overboord, maar het kruierke redt haar. Maar helaas Lena verdwijnt en komt filmisch weer terug. Met een passend lied nemen we afscheid van de zee en van Lena. Iedereen is verrukt van de wonderlijke belevenissen in deze Roap. Veel afwisseling. Het bleef boeien. Het wordt onnavolgbaar mooi. De filmische hoogstandjes moeten wij toeschrijven aan Michel v. Nistelrooy. Onze bewondering!!! Je wordt meegesleept in een grote film.

We prijzen wederom de kostelijke, rijk versierde en van alles beschouwende "ROTTENRIJKER" van 2015. Het zit weer knap in elkaar. Geen wonder dat in Geffen de bijdrage aan de Carnavalsstichting toeneemt. Elk boekje kost 11, 11 Euro en daar worden er 2000 van gemakt. Het gaat ook weer een waardevolle Carnaval worden. Felicitaties aan allen, die dit shownummer hebben gemaakt. Het is jammer, dat André Schuurmans stopt als samensteller, maar wel veel complimenten verdient voor de Carnaval.

Wij feliciteren WIHABO met de ondernemersprijs. Een knap bedrijf met goede leiding. Een voorbeeld voor de overige 107 ondernemers in Geffen, waarbij we ook veel jonge bedrijven mogen rekenen. De toekomst van Geffen is in veilige handen.

Het roaplied was een bijzonder boeiende avond met maar liefst 14 deelnemers. De stichting Rottenrijk groeit en bloeit en hoopt ook op Uw aandacht. Er is alle zorg aan besteed. Na de Carnaval op 22 febr. gaan we napraten.

Voor op- en of aanmerkingen 0412-640982. Het gu oe goet en ut kumt, hoe dan ok goet. Hauw Doe.

 

 

 

 

 

 

 

Rond de dorpspomp 418

 

Een drukke agenda, een volle tafel met veel bezoekers; zo zien we het graag. Zeker op een sombere januari zondag. Jolanda Schneider, de kersverse Geffense fractieleider van het CDA in de gemeenteraad van Oss schuift aan; om aansluiting met Geffen te houden. Mooi toch? Het schijnt dat het college in Oss de dorpen verdeeld heeft en dat iedereen er een paar bij elkaar gekwartet heeft. Ons aanspreekpunt is René Peters, dus dat wordt een volgende gast. We hebben met haar vooral gesproken over de veranderingen in de zorg: de verminderde huishoudelijke hulp, het faillissement van thuiszorgbedrijf Pantein, het invoeren van de WMO. We wonen inmiddels in de op vier na grootste gemeente van Brabant qua inwoners en de tweede qua oppervlakte. Daar past wel een fatsoenlijke nieuwjaarsreceptie bij! Veel Geffenaren waren er aanwezig, maar ze vonden het maar niks. Formele opstelling en een burgemeester die bij haar toespraak niet te horen was. Geen wonder dat veel mensen gewoon doorgingen met de kletspraat.

Uit die andere grote gemeente kwam nog slechter nieuws. Onze Geffense Hans Hendriks werd met de dood bedreigd vanwege zijn reorganisatieplannen bij de Bossche omroep. Hoe zot kun je het hebben, groot gelijk dat hij er mee stopt. Stekker eruit en gewoon met een nieuwe omroep met nieuwe mensen begonnen, dat lijkt ons het beste. Met Hans Hendriks aan het roer, natuurlijk want Geffenaren weten het altijd beter. Hans, veel sterkte gewenst vanuit de Geffense achterban.

Gelukkig was er de Geffense kwis. Deze week wisten de 91 deelnemende team waar ze aan toe waren. Voor de tweede keer won familie Verhagen. Er is maar weinig verandering in de toptien. De levensgenieters mistten de 11de plaats en moesten genoegen nemen met de 10de. Voor deze carnavalsliefhebbers was het een troost dat de winnaar 1111 punten kreeg van de 1300. Een dikke negen! 500 mensen kwamen op de prijsuitreiking, dus dat was ook weer een mooi feestje. Het wordt een steeds mooier festijn. Dik compliment voor de organisatie!

Nog meer gezelligheid bracht het stroat toetoeren. 15 prachtige bands die veel verschillende muziek brachten; naast hoempa ook Queen en Status Quo. Volgend jaar weer beloven de organisatoren. Met misschien wel een gezamenlijke afsluiting ‘ergens’, want dat misten we een beetje. Het volgende evenement op het plein? Geffen kan zich gaan profileren als sfeervol feestdorp. Elke week wel iets te doen in Swinging Geffen; dat zou toch mooi zijn.

De Wik stormt binnen met Jan van der Zanden en Charles van Herpen. Ook zij gaan een evenement organiseren en wel op zaterdag 25 april. ‘Geffen meets groot Oss’, het kannie op. De hele sporthal wordt verbouwd om enerzijds het brede scala muzikale en culturele groepen uit Geffen te presenteren en anderzijds een concert te maken vanuit alle tien de muziekverenigingen uit Oss. Een mooi initiatief, waarbij Rob van Reymersdaal het groot Oss’ concertorkest zal leiden en trainen. Ja, ze merken wel dat we d’r zijn die Ossenaren. Goed van Wik! Mooie bijdrage aan Swinging Geffen.

Daar moet de Koppelinck ook een rol in krijgen. De meest verhitte discussie ging over dit gebouw. Concrete aanleiding was het voorstel om meer carnavalsactiviteiten hier te organiseren om te beginnen met het raoplied. De ene partij blijkt vooroordelen te hebben wat er allemaal NIET kan daar, terwijl de andere partij roept dat er nooit een goed gesprek heeft plaatsgevonden en dat niemand weet wat er wel of niet kan. Kortom, er is nog onvoldoende serieus geprobeerd om de Koppelinck voldoende te benutten. Ter plekke komen partijen nader tot elkaar en wordt er een verkennend gesprek ingepland. Laten we hopen dat het iets wordt.

Ook nog stevig gesproken over het Geffens monument. De ‘scheve paal’ blijkt verdwenen en er kwamen zomaar twee nieuwe stenen. Waar komen die nu weer vandaan? Het blijft daar een rommelhoek met weinig mogelijkheden voor een mooie herdenking op 4 mei. In dit geval is de stamtafel WEL eensgezind: zoek toch een mooi ander plekje.

Over de toekomst van de super is nog lang geen duidelijkheid. Terwijl men zegt dat het Coop wordt, verschijnen er Jumbospullen in het magazijn. Op 1 juli verdwijnt de c1000, dus dan zullen we het toch wel weten hopen we.

We willen ook graag een bijdrage leveren aan het arboretum; want dat vinden we ook al zo’n mooi Geffens initiatief. We denken dat we ons buitengebied veel mooier kunnen maken dan het nu is en dit is een prachtig begin, daar waar de gemeente het heeft laten sloffen. Dus plant allen uw boom of laat ‘m planten. Wij houden het op een uilenkast, want we willen blijven koppelen aan ons eigen symbool van wijsheid. Ondanks opvattingen van deskundigen dat er op die plek geen uilen komen en ideeën voor ooievaarsnesten willen we toch uilen gaan lokken. Wie weet met met geluidsondersteuning of lokvrouwtjes. Er is geen betere wijsheid dan eigenwijsheid. Ook nog discussie wanneer hij er moet zijn voor het nieuwe broedseizoen. We komen niet verder dan ‘in mei legt elk vogeltje een ei.’ Wordt vervolgd!

Het was een mooie ochtend met meer klets dan wijsheid, maar daar zitten wij niet mee. . Schuif volgende keer gezellig aan; we zijn er weer op zondag 30 januari om half elf in de Gover. Van harte welkom.

 

 

Rond de dorpspomp 417

 

Het einde van Maasdonk

Op de eerste zondag van 2015 kijken we nog even terug naar het einde van Maasdonk. De burgemeester deed op oudejaarsdag de deur van het gemeentehuis op slot in aanwezigheid van omroep Brabant. Ze moesten een paar keer oefenen, maar uiteindelijk lukte het. De gemeente kende vier burgemeesters: Paul Schwiebbe de leraar, die iedereen altijd op de puntjes wees. Hans Netten, de kortste, maar die er wel het langste zat en zich vooral happy voelde met schaar en linten. Boelens de voorbijganger en Augusteijn de man die het licht uit deed. Die uiteindelijk erin slaagde om Maasdonk op te knippen en ervoor zorgde dat Geffen ‘thuiskwam’ bij Oss. Daarvoor was het nodig om even te vrijen met Bernheze, maar toen dat mislukte was het snel klaar met Maasdonk. Hij wist wat ie wilde en wist ook hoe hij hiervoor mensen kon inzetten.

Het boek over Maasdonk roept gemengde reacties op. Het ziet er mooi uit, is kleurrijk en heeft aandacht voor de Maasdonkse mensen; het is gelukkig geen bobo-boek geworden. Anderzijds is het ook wat onevenwichtig. Sommige zaken die belangrijk zijn krijgen geen aandacht; andere krijgen weer veel te veel pagina’s. Je merkt dat er een eindredactie van buiten aan te pas gekomen is; net een beetje te weinig gevoel voor de zaak. Maar het blijft een aanwinst voor de boekenkast.

Intussen merken we al de voordelen van Oss. De meesten zijn het er over eens dat er beter omgegaan wordt met de sneeuw die gevallen is. Een betere prestatie op het terrein van strooien en schuiven! En ook het ophalen van afval heeft voordelen, zoals het gratis ophalen van grof tuinafval. En we wachten wel af hoe het driewekenschema van de afvalcontainers gaat werken.

Arboretum en buitengebied

Ons nieuwe Arboretum is met veel gevoel voor historie geopend. De linde als afscheid van Maasdonk en de iep als symbool voor het samengaan met Oss. De iep is ook een ander woord voor olm en in de olmen huist de uil en dat is weer het symbool van de stamtafel, dus logisch dat we ons er thuis voelen. De stichting doet wat de gemeente heeft nagelaten en dat is het buitengebied mooier maken. De gemeente heeft nog veel grond hier liggen, dat we dat teruggeven aan de natuur en ons buitengebied niet verkwanselen aan te veel bouwkavels. Over dat laatste gesproken is de stamtafel bijzonder blij met de draai die Mark van der Doelen maakte door in de raad tegen het bouwplan in de Kouwe Noord te stemmen. Hopelijk is dit onzakelijke plan definitief van tafel. Het past niet in het beeld van de lintbebouwing, het is concurrentie voor de plannen in de kern en slecht voor de ontwikkeling van het buitengebied. Onze felicitaties voor deze overwinning van de dorpsraad en de wijze leden van de gemeenteraad!

Geffense kwis

Een flink aantal tafelaars hebben meegedaan aan de Geffense Kwis en de mening was unaniem: klasse! De vragen waren creatief, leuk, uitdagend maar niet te ingewikkeld. Er zal nog lang gesproken worden over de jacht op de wipkip, de sportievelingen in de sporthal en het cassettebandje met opdrachten. Chapeau voor de leuke avond en de deelnemers kijken er voldaan op terug.

Voorspellingen.

De stamtafel waagt zich aan een aantal voorspellingen voor Geffen in 2015.

We voorspellen verrassende ontwikkelingen rondom onze supermarkt. We zien een spel tussen Jumbo, Coöp en de uitbater van de C1000, waar niemand gelukkig van wordt. Je gunt iemand toch de formule waar hij in gelooft!

We voorspellen veranderingen in de horeca van Geffen. We zien sommige uitbaters wat afstand nemen en hun kansen afwegen. We zullen het zien!

We voorspellen veranderingen rondom de mooie boerderij aan de Kloosterstraat. We zien dat de eigenaars (bouwcombinatie van Wanrooy-van Schijndel) van dit gemeentelijk monument het gebouw aan het verwaarlozen zijn en vrezen het ergste. Er is nu genoeg verdiend aan de grond. Laat men nu ook de verantwoordelijkheid voor de boerderij nemen en deze behouden voor de gemeenschap.

We voorspellen veranderingen in de Koppelinck. Verenigingen gaan het niet worden, er zullen andere oplossingen gezocht moeten worden. Het kindcentrum met daaraan gekoppelde kleine bedrijfjes zien we als een goed alternatief. Maar dan wel doorpakken!

We voorspellen dat Arno Romme zich snel zal vervelen in de Osse gemeenteraad en dat we er weinig van zullen horen.

We voorspellen dat ons gemeentehuis gebruikt zal worden voor een woonbestemming, zakelijke mogelijkheden zien we niet gerealiseerd worden. Begeleid wonen, tijdelijk wonen, starters, er zijn voldoende creatieve mogelijkheden zonder dat een verbouwing veel gaat kosten.

We voorspellen dat het Scouting/gildegebouw nog dit jaar gerealiseerd wordt aan de Kerkesteeg.

Volgend jaar zullen we het weten, maar de volgende stamtafel is al weer over twee weken. Van harte welkom op zondag 18 januari na de mis in café Govers.

 

Dorpspomp 415

 

De aller, aller beste wensen voor 2015, deze dorpspomp is van de stamtafel die nog in 2014 tot stand is gekomen, toen we nog onder de gemeente Maasdonk vielen, en nu, nu vallen we onder Oss, en Oss is gelukkig met ons.

Eerst even een rectificatie, de vorige “pomper” gaf aan dat W.I.K. 50 jaar bestond, maar het ging natuurlijk over de Pompzwengels, de hof kapel van Stichting Rottenrijk.

De nieuwe mensen voor de Dorpsraad van Geffen zijn bekend, onze spreekbuis, onze lijn, onze knowhow, onze ondersteuners ons geluid naar de gemeente Oss. Er is een hele verjonging gekomen binnen de dorpsraad die gekozen is voor 4 jaar door de toetsingscommissie. Christel Willemse, Hugo van de Sande, en Michel van Nistelrooij zijn de nieuwelingen van de Dorpsraad van Geffen, oudgediende Hans Houben, Peter van Erp, Tonnie van Erp en Piet van de Wetereing die blijven zitten. Ton Tijs, die zich niet kon melden bij de toetsingscommissie zal zeker op de achtergrond zich in blijven zetten voor de senioren van Geffen. Antoon Bierings, Jo van Dinther en Ans Oude Wesselink hebben afscheid genomen, Ans was verplicht om te stoppen omdat ze niet in de gemeente Oss woont. Er waren 11 sollicitanten geweest wat zeker positief is. Nu gaat het echte werk beginnen!!

19 Januari zal de eerste bijeenkomst zijn van 2015, daar zullen de functies “verdeeld” worden, 2 Februari (NOTEER IN UW AGENDA) zal er gesproken worden over de toekomst van het gemeentehuis, wat wil Geffen, asielzoekers er in? Tijdelijk onderkomen voor het Gilde en Scouting?, of ombouwen voor een woon centrum voor licht verstandelijke en of geestelijke gehandicapten zodat die ook in Geffen kunnen blijven wonen?, of slopen en een mooi park er van maken?, reden genoeg om 2 februari naar de vergadering van de dorpsraad te komen, in het “oude” gemeentehuis. Als Scouting er in komt dan……….. ja want eerlijk is eerlijk wat is er met de Jozef school gebeurd?, en met de Bonckelaer? En met de hallen van Carbone en wat gaat er met andere deel van Carbone gebeuren, juist alles is altijd gesloopt.

De stamtafel heeft het nog even over de verkiezingen gehad, Vakbondsvrouw Lilian Marijnissen van de SP heeft van de zorg misschien wel een prestige kwestie willen maken, voor Geffen zal het goed komen met 85% van onze wensen in de raad VDG en CDA, als de VVD aansluit komen daar nog een paar procenten bij.

Oss is al volop bezig om te kijken hoe wij verbonden zijn, er wordt geteld betreft verkeer via de Bredeweg/Bergstraat, zo ook de Heesterstraat, deze zal al spoedig op de kop gaan, bredere fietspaden, betere fundering, waardoor we een veiligere weg krijgen.

Oss is natuurlijk flink bezig geweest om de klik met Geffen te krijgen, nu maar hopen dat ze dit zullen blijven vast houden, al wordt er getwijfeld.

Door omstandigheden zal er door de Dorpsraad Geffen dit jaar geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd worden, maar voor de toekomst hebben ze hele leuke ideeën om samen te werken met een Geffense vereniging

 

De STAMTAFEL WENST de DORPSRAAD en de GEMEENTE OSS SUCCES!!!!

 

Het afscheidsfeest in de Geer, een geweldig feest voor en door de Maasdonker, de vraag was er even waarom afsluiten met Brabant, i.p.v. het Maasonks volkslied. Hier had dn burger zich zelf voor ingezet, “omdat we echte Brabantse dorpen zijn, met een echt Brabants karakter” Het afscheid van het college en B&W was een stuk minder bezocht, bij de stamtafel wisten ook maar weinig mensen dat dit stond te gebeuren. Reden waarom vele verenigingen en instanties niet zijn geweest. Wel werden er nog 2 lintjes uitgereikt door Burgemeester Augustein, Henriette van Bergen ontving er 1 omdat ze 19 jaar in de raad heeft gezeten, en Erik Langens omdat hij de grens van 12 jaar ook gepasseerd heeft.

Gerrit van de Helm kreeg ook een lintje voor zijn brede inzet binnen het Geffense, hij werd verrast in het oude klooster waar al zijn vrienden en kennissen aanwezig waren, en dat was wel zo hartverwarmend, Gerrit was echt overdonderd, een lintje is echt weer iets anders dan Geffenaar van het Jaar, maar zoals Gerrit is, druk druk druk, was al weer bezig met het herstel van het oorlogsmonument, maar ook met het plaatsen van de “Totum” paal, zoals het kunstwerk wat in het gemeentehuis stond wat aangekocht was tijdens de kunstveiling van Geffen 700. De “totum” paal zal zo het er nu voorstaat bij de apotheker komen te staan, daar waar ook vele Geffenaren komen.

De AED en de klok uit de raadszaal verhuizen naar de Koppellinck, waar ook al de kunstkoeien staan, al waar ze nu staan………????? Dat verdiend een mooiere plaats.

Burgemeester, nu dus oud burgemeester Roel Augustein sloot ook nog even aan bij de laatste Stamtafel, waar hij graag aanschoof. Toch maar even met hem terug gekeken op zijn periode in Maasdonk, en verzekerde hij, IK ben niet met een opdracht vanuit de provincie gestuurd. Het rapport van Contain was de leidende draad die tot opheffing aan heeft gestuurd. Het stoppen zo ook het splitsen kwam van Partij Maasdonk, Die dus ooit met Geffen een samenwerking begonnen, omdat ze bang waren door Rosmalen opgeslokt te worden. Het Beste buurtplan was wel een van de eerste zaken waar d’n Burger vele Maasdonkers ontmoette, hij herinnert het verlicht jojoen met d’n burger nog als de dag van vandaag. Dat was Maasdonk, Geffen, Nuland en Vinkel één!! De eerste keuze, Bernheze daar was de kracht van het samenwerken in goed. Commissaris van de Koning Wim van der Donk, gaf bij Augustein aan dat dat niet ging lukken. En dat klopte dus ook door toch niet al te goede samenwerking met andere kernen, en onwaarheden over de financiën van Maasdonk is dat gesneuveld. Wie heeft daar achter gezeten??

Het presidium was in 2013 het eens over splitsing,toen sloeg wel de angst toe, gaan we het wel halen binnen 2 jaar. Maar al met al is de gehele ontvlechting en samenwerking met Oss en ’s-Hertogenbosch binnen 2 jaar gedaan, waardoor het voor de verkiezingen afgehandeld was. De samenwerking verloopt ook goed, waardoor de €400.000,00 die men van het rijk heeft gekregen om personeels-problemen die tussen wal en schip vallen op te lossen nagenoeg niet nodig is geweest, 90 tot 95% zit al onderdak. Het gemeenthuis is op 31-12-2014 officieel gesloten. Inmiddels oud burgemeester Augustein bedankte de stamtafel voor inzet, en gaf aan dat wij de dorpsraad goed achter de broek moeten zitten.

Her Arboretum, de stamtafel schenkt het Arboretum, ter herinnering van de Gemeente Maasdonk een uilen kast, deze zal in 1 van de bomen geplaatst worden die 31-12-2014 en 01-01- 2015 geplant zijn, ter ere van het afscheid van Maasdonk, en het aansluiten bij Oss.

Op 21 december werd ook nog het afscheidsboek van Maasdonk gepresenteerd in ’t Zijl in Vinkel. “Drie-eenheid in Verscheidenheid” Andre Broekhuis rijkte het eerste exemplaar uit aan Kees van Nistelrooij (100) uit Nuland, Eduard van Heese opende de middag, waar Riny van de Ven “gestoord” werd door een optreden van de Geffense Toapen, de zaal zat vol met schrijvers en mensen die mee gewerkt hadden aan het boek. De verenigingen hebben het boek inmiddels in heel Maasdonk bezorgt. Voor Geffen heeft W.I.K. dit gedaan. Mocht u nog een boek extra willen, ze zijn te koop bij Heemkunde Vladerack. Deze zitten na hun verhuizing in het oude klooster. Maasdonk is over en uit!! Alleen nog herinneringen!!

Betreft 2014 heeft onze “hoofdpomper” Theo nog wat herinneringen opgeschreven.

2014 In de dorpsraad wordt Hans Hoeben de opvolger van Gilbert van de Meulenreek . Theo Prinssen schrijft 40 jaar “Rond de Dorpspomp. Het Rottenrijk vierde “Rio in het Rottenrijk. Per 1 jan. 2014 is de leeftijdsgrens verhoogd naar 18 jaar qua alcohol. De 400ste zitting van de Stamtafel en de deelnemers zijn op zoek naar een “Uilennest” om de uilen te laten schuilen. De gedenksteen van Simon v.d. Bergh wordt onthuld. Mooiland bouwt in het dorpshart van Geffen. Muziekschool Maasdonk houdt de laatste voorspeelavond. Rottenrijk’ thema 2015: “Wilde ge men puzzelstukske zen De Pompzwengels viert haar Gouden Jubileum. Bliksem inslag aan de Elzendreef. Ruud Verhagen ”Geffenaar van het jaar 2014” De stamtafel bezoekt de Biesbosch. De politieke partijen in Maasdonk sluiten zich aan bij Den Bosch of Oss, of heffen zich op. 12 nov. 2014 op weg naar een nieuwe dorpsraad. Vladerack verhuist naar “Het Oude Klooster”. Afscheid van de gemeenteaasdonk 14 dec. Afscheid .B en W. 18 dec. Koninklijke onderscheidingen aan Henriette en Gerrit .Kerstsfeer in “De Koppelinck”op 21 dec.

Bij deze vanaf het plein zou ik zeggen Houdoe en de volgende stamtafel is op 4 januari in café Govers vanaf 10:30 uur zedde welkom, en dan ze’n we Ossisch. Vur opmerkingen 06-54604780

 

 

Dorpspomp 414

 

In de vorige uitgave van rond de dorpspomp stond een foutieve naam genoemd. Chrisjan van Dinther is degene die deel uitmaakt van de benoemingscommissie bij de dorpsraad.

Zaterdag 22 november heeft er een uitwisselingsconcert plaatsgevonden tussen fanfare Willen Is Kunnen en OBD uit Driebergen. Er is gekozen dit in Sporthal De Geer te doen, omdat het podium in De Koppellinck jammer genoeg te klein bleek. De Geer was erg mooi aangekleed en zeer goed uitgelicht. Het concert was mooi en goed bezocht. Tijdens de afterparty was er nog een optreden van Robby Lee. Aansluitend hierop komt Pierre Konings met het heuglijke nieuws dat het huurverschil met Willen Is Kunnen bij De Koppellinck netjes is afgehandeld en opgelost.

De opkomst bij de verkiezingen op donderdag 19 november was voor Geffen iets hoger dan het gemiddelde. Jammer is wel dat enkele Maasdonkers geen stembiljet ontvangen hebben. De VDG had 725 stemmen van de 1596, dus bijna de helft.

De VDG en het CDA mogen beide 1 Maasdonker welkom heten in de raad.

Arboretum Geffen. Op 31 december zal er om 11 uur in de ochtend een 22 jaar oude koningslinde geplant worden aan de Kerkesteeg vanwege opheffen van Maasdonk. Op 1 januari zal er, ook aan de Kerkesteeg, om 14.00 uur een 22 jaar oude Iep geplant worden vanwege de aansluiting met Oss. Doel is om in de toekomst bij elke gelegenheid aan de Kerkesteeg een boom te gaan planten.

Dan is het de beurt aan prins Tijn en adjudant Rens om zich bij de stamtafel te voegen. Rens zit nog vol van het kledingprobleem waarover bij de KPJ niemand wat had gezegd. Zijn bloes was ongelijk dichtgeknoopt en daardoor zat zijn kraag erg vreemd. Bij café Govers liepen ze de Grootvorst tegen het lijf die hem er wel gelijk op wees en hij dus keurig netjes bij de stamtafel verschijnt.

‘Ons pap is de koning te rijk’, zegt Tijn en ‘ons pap was de koning (van het gilde)’, zegt Rens aansluitend. Trots zijn de ouders van beide jongens zeer zeker nu ze een vorstelijke taak binnen het Rottenrijkse carnaval bekleden. De vader van Tijn wilde zelfs de adjudant worden als Rens het niet zou doen.

Tijn is de jongste prins van de regio met zijn 2 x 11 jaar en de oudste zoon van Christon van Oorschot juffrouw Marleen van Oorschot. Rens is de oudste zoon van Albert en Ella van Orsouw. Beiden zijn actief bij de KPJ en het jeugdvakantiewerk. Tijn werkt bij Esso Berghem en als hij hiervoor vandaag tijdens de prinsenreceptie in het Knollenrijk, Berghem, reclame maakt, mag hij van zijn baas, Rob van Herpen, een vat bier in ontvangst nemen. Neem van mij aan dat dat dus echt niet tegen dovenmansoren gezegd is! Tijn en Rens hebben ontzettend genoten van de onthulling op zaterdag en de receptie op zondag. Wat Tijn het meest is bijgebleven is het feit dat hem tot zeker 3x toe écht serieus is gevraagd of hij de nieuwe jeugdprins was. Het motto van beide heren voor carnaval 2015 is ‘Gewôn um dè ut kan’.

Inmiddels is Willie van Erp van de Pompzwengels ook aangeschoven bij de stamtafel vanwege het 50-jarig jubileum van de Pompzwengels. Het hele jaar 2014 staat in het teken hiervan. Het Zwengelfeest had een extra feestelijk tintje; ze zijn – met aanhang en fans – een lang weekend naar Gerlos in Oostenrijk geweest, bij de Almabtrieb, waar ze diverse optredens hadden. Ze hebben een nieuwe logo en als afsluiting van dit feestelijke jaar is er op zondag 7 december om 09.30 uur een kerkmis die muzikaal verzorgd zal worden door de Pompzwengels. Aansluitend is er een gezellig samenzijn bij café-zaal ’t Haasje voor eenieder die hen wil feliciteren. Daar zal ook gelijk het nieuwe carnavalstenue getoond worden.

En wat te denken van het grote Sinterklaasfeest in Geffen. Wat is het weer leuk en druk geweest. En hoe geweldig dat de pieten in Geffen gewoon zwart waren. Fanfare Willen Is Kunnen en de majorettes hebben ook weer goed hun best gedaan de stoet te begeleiden. De burgemeester hield zijn laatste Sinterklaasintochtpraatje en zei dat er zeer waarschijnlijk volgend jaar geen burgemeester zal zijn die een woordje zal doen. Dit zal niet de enige festiviteit zijn waar geen burgemeester meer bij zal zijn. De stamtafel grapt dat we dan maar snel op zoek moeten naar een ‘Burgemeester van Geffen’ die bij feestelijke activiteiten een praatje kan houden.

De Dorpsraad heeft op 15 december haar ontbindingsvergadering. Alle huidige leden moeten opnieuw solliciteren waarna ze benoemd kunnen worden. Op 8 februari zullen alle leden bekend gemaakt worden.

In het kader van bestemming buitengebied heeft de huidige Dorpsraad naar de gemeente Oss het verzoek gedaan tot een definitief evenemententerrein bij De Vlijt.

Ook hebben zij De Heegt, zorg en verpleging, hoog op de agenda staan.

Op 22 november was er ook het afscheid van Vladeracken in De Meent in Nuland. De hele dag door werd er van daaruit live uitgezonden en traden er verschillende regionale artiesten op. Er waren ook veel oud medewerkers op afgekomen. Al met al was het de hele dag een zeer gezellige boel.

Bertie Roovers heeft een compilatie van akoestische optredens in zijn programma PunT NL op CD vast laten leggen. De opbrengst ervan gaat naar de stichting Heppie (www.heppie.nl). Hans Hendriks wordt directeur bij Radio Bostion.

We blijven afscheid nemen. Op 14 december vindt het afscheidsfeest Maasdonk plaats in De Geer voor alle inwoners. Tijdens het afscheidsfeest zal er een gezamenlijk optreden zijn van Willen Is Kunnen, Odio en Union. Op 16 december is er een afscheid in de raadszaal. De 3 dorpsraden hebben al een afscheid gehad bij Van der Valk in Nuland. De uitreiking van het afscheidsboek zal ook nog volgen.

Er volgt nog een inspraakavond in het gemeentehuis waarbij alle Geffenaren mogen aangeven wat ze met het gemeentehuis zouden willen.

Inmiddels is men volop bezig met het leegzuigen van het pand. De Heemkunde is al verhuisd naar het Oude Klooster, waar ze erg blij mee zijn. Het volledige archief kan daar op zolder gehuisvest worden.

Op 7 december, na de Hoogmis, is de volgende stamtafel. Voor op- of aanmerkingen: 0412-640982. Ut gu oe goet en ut kumt goet. Hauw doe.

 

 

Rond de Dorpspomp 413.

 

De stamtafel begroet Jolanda Schneider die bij de aanstaande verkiezingen op nummer 2 staat bij het C.D.A. in Oss, Miriam Bouwens en Karel van Rijn namens de vernieuwde M.O.V. groep met de nieuwe naam “G.G.G. (Goed Gevoel Geffen) en Willy van Erp namens de nieuwe molenaarsvereniging “ De Vlijt “. Welkom. De stamtafel is blij met zoveel aandacht.

 

Het bezoek door Geffenaren aan het gemeentehuis Oss op zaterdag 1 november geeft de indruk dat Geffenaren zich veilig voelen en met hart en ziel het OPEN gemeentehuis bewonderen. Je ervaart er al gauw de betrokkenheid van raadsleden en ambtenaren van de gemeente Oss. Een leuke musische ervaring met de Muselinck maakte deel uit van de open dag. De ambtsketen van de burgemeester werd door kinderen met grote opwinding omgehangen. Het gemeentebestuur van Oss bleek ook goed geïnformeerd over Geffense zaken, zoals de zorg over het gemeentehuis en de infrastructuur; men is al druk actief bij de realisering van een betere verbinding van Oss naar de rotonde in de Papendijk, door vernieuwing van de Heesterseweg. Oss heeft al een wijkcoördinator benoemd die in Geffen voorlichting zal geven, adviseert en activiteiten ondersteunt.

De dorpsraad heeft met goedkeuring van de Osse gemeenteraad een benoemingscommissie vastgesteld. De volgende personen maken daarvan deel uit : Antoon Romme, Cynthia Smit, Bert van Laarhoven en Christjan Verhagen. Op 12 november wordt in de Koppellinck de benoemingscommissie gepresenteerd en op 17 november komen de Dorpsraad en wijkcoördinator met belangstellenden bijeen, ook weer in de Koppellinck om te sparren over een aantal voorliggende actuele zaken. Wellicht wordt hierdoor uw stemkeuze nog beïnvloed. STEM GEFFENAREN !!!!! Op 19 november!!!! Er staan voldoende Geffenaren op de diverse lijsten, waarbij wij hopen dat Oss zijn goede bestuurbaarheid blijft behouden en er sterke Geffense invloeden ontstaaan.

Intussen krijgen de vertegenwoordigers van de herziene M.O.V. ( Missie, Ontwikkeling en Vrede) goede aandacht: Er vindt verjonging plaats en de activiteiten worden verlegd en meer georiënteerd op draagkracht van Geffen. Er moet duidelijk voelbare en meetbare Geffense betrokkenheid zijn zodat activiteiten bij o.a. Geffense evenementen meer kans van slagen hebben. Basisschool de Wissel blijft ook bij acties betrokken, bijv. bij de vastenactie. Het komende actiejaar is in het thema: jaar voor ouderen. De naam is veranderd en de groep heet voortaan: GOED GEVOEL GEFFEN, afgekort: G.G.G.; een betere naam kan men niet verzinnen in het steeds meer sociale Geffen. Het email adres: goedgevoelgeffen@gmail.com. (niet eindigend op nl, zoals hier en daar abusievelijk is vermeld).

 

Jolanda Schneider die duidelijk belangstelling toont voor de sfeer en gezelligheid aan de stamtafel, roept heel Geffen op: GA STEMMEN op 19 november!!! We horen van de versnippering en de rivaliteit in de gemeenteraad van ´s-Hertogenbosch, terwijl Oss met een sterke raad waarin meer aandacht voor elkaar goed bestuur mogelijk maakt.

 

Dan treedt Willy van Erp aan en maakt gewag van een nieuwe vereniging voor molen “ De Vlijt”. Oss heeft gesteld dat er sprake moet zijn van een bestuurseenheid om allerlei zaken rond kostbare molens veilig te stellen. Dat betreft vooral verzekeringen van molen en bemanning, subsidies voor onderhoud en het bepleiten van steun als rijksmonument. Hij vertelt over het door molens bepaalde silhouet bepaalde aanzicht van het landschap, over de ontwikkeling en doelstelling van molens door de eeuwen heen. De nieuwe vereniging zal “de Vlijt “ zodanig inrichten, dat de oorspronkelijke doelstelling zichtbaar blijft en er zeker geen museum van wordt gemaakt. De vereniging bestaat uit 7 leden, waarbij het vanzelfsprekend is dat Paul Wagenakers de voorzittershamer hanteert. De vurige intentie is om de hele geschiedenis van “de Vlijt” te boek te stellen en daarmee is al begonnen. Oprichtingsdatum van de vereniging is 22 juni 2014.

Er overvalt ons het bericht dat onze Pastoor David v. Dijk een gescheurde enkelband heeft en helaas voorlopig uit de roulatie is. Wij wensen hem een spoedig herstel toe. Hij wordt vervangen door pastoor Ouwens of pastoor Verbakel en diaken Van Herwijnen. Allerheiligen moest volstaan met een gelezen woorddienst en zoals ook de Hoogmis op zondag 2 november. Diaken Van Herwijnen had zich keurig voorbereid op de plechtige en indrukwekkende dodenherdenkingsdienst van 2 nov. jl. om 19.30 uur in overleg met de avondwake- groep. Fanfare W.I.K. o.l.v. J. Menkehorst luisterde met zeer passende muziekwerken de dienst op in samenwerking met het gemengd kerkkoor. Het werd een zeer waardige dienst, waarbij 250 kerkgangers aanwezig waren. Er waren 32 overledenen te betreuren, waarvoor in het afgelopen jaar een kerkdienst was gehouden. Het thema was: De dode zal leven, nu bedolven onder stenen of aarde of gewijd uitgezaaid. De dode zal opstaan in het licht van de Heer. Leer ons opstaan en geloven , ja alles wordt nieuw . Het werd een voelbare getuigenis. Het kerkhof rijk bestrooid met bloemen en herinneringen maakt ons opnieuw deel van dood en leven en hoop op die nieuwe dag. Muziekvereniging “ Willen Is Kunnen” presenteert ons een prachtig slotconcert op zaterdag 22 november in sportzaal “ De Geer “. Omdat muziekvereniging O.B.K. uit Driebergen met 80 uitvoerenden ook deelneemt is het podium in de Koppellinck te klein.

 

Rottenrijk is weer vol leven, dankzij hernieuwde aandacht voor de jeugdraad, waarvan de spectaculaire viering om 15 november om 12.30 u begon bij Boetje en de naam kreeg van “Jeugdraad van Half Elf” en het Prinsenbal die dag om 20.00 uur en de receptie op 16 november zijn. Daarover op de volgende Stamtafelbijeenkomst op 23 november, na de Hoogmis. Voor op - of aanmerkingen: 0412.640982. Ut gu oe goet eb ut kumt goet. Hauw Doe

 

--------------------------------------------------------------------------

Rond de Dorpspomp 412

 

Onze voorzitter van deze keer, Pierre Konings, opent de stamtafel, waaraan genodigd is de stamtafel uit Ravenstein, de STAMTAFEL van de Keurvorst van de Pfaltz, die in Ravenstein elke zondag bijeenkomt in de Stadsherberg waar zijn aangezetenen hun eigen Stamtafelruimte hebben, waar de rijke historie van die stamtafel te lezen is, waar de oude stukken nog bewaard worden, waar elk lid zijn eigen bierpul heeft en waar rijke tradities tellen. Jaap Bijleveld vertelt over onze stamtafel en herinnert aan de bijeenkomst in Ravenstein op 27 maart 2011 toen wij te gast waren bij onze gasten van vandaag. Hij vertelt over het 10-jarig bestaan en de 400ste zitting en dat we intussen toch een eigen lied hadden en een gedocumenteerde herinnering aan dat feit. We ontdekten destijds in Ravenstein de rijke tradities en de historische momenten uit de historie van het stadje, dat in de geschiedenis heel lang bij Cleef heeft behoord. De gelagkamer van Ravenstein is de plek waar de Stamtafel bijeenkomt en waar dan ook veel gelachen wordt zodat voor die ruimte de naam “gelachkamer” misschien meer toepasselijk zou zijn en toch de plek is waar historie wordt geschreven en besproken en waar vooral Ravensteinse kwesties het gesprek bepalen. Want de betrokkenheid bij het stadse gebeuren is van groot belang. De heren (dames zijn er niet bij) kwalificeren zich dan ook als de Heren van Ravenstein. Je kunt er “aangezetene” worden na ballotage en dus niet zomaar. Je moet minstens een echte Ravensteiner zijn en als het maar even kan in de Marktstraat wonen. Alle aangezetenen zijn op de een of andere manier betrokken bij stadse activiteiten en verenigingen zoals het Sint Barbaragilde, de Middenstand en het Carnaval.

Intussen is de President van Keurvorstelijke stamtafel aan het woord. Hij roept zijn leden tot de orde. Zij gaan staan en zingen een lied over GEZONDHEID. De president, prof. mr. M.J.A van Mourik, is president voor het leven. Daartoe heeft hij zelf besloten. Hij vertelt over de diverse activiteiten en doet dat met een gewijde, chauvinistische en nostalgische glimlach. We horen verhalen over het veer tussen Ravenstein en de Pont naar Niftrik en de nieuwe brug over de Maas in 1975. Voordat de brug geopend werd kon men gratis overvaren. De stamtafel had bezit genomen van het veer om het afscheid luister bij te zetten. Een van de gasten, genodigd door de edel achtbare heren van de stamtafel was toen de bekende drs. P die was verzocht om telkens zijn lied “Heen en Weer” te zingen en zichzelf te begeleiden op een piano die pontificaal midden op het veerdek was geplaatst. Dat ging de hele avond zo door en bij elke overtocht werd weer het lied aangeheven en met een nieuw glaasje jenever beklonken. Tot in de late avond, toen drs P. met zijn neus piano ging spelen. Hij werd horizontaal van het veer afgedragen en naar zijn overnachtingsadres gebracht. Ze hebben drs P. nooit weer gezien. Bij de samenvoeging van Ravenstein bij Oss werd een ingevroren Raaf in een kistje gelegd, waarmee de edele heren in jacket een treurtocht hielden door het stadje; de Raaf werd gecremeerd en in een klein ornament geplaatst . De stamtafel bewaart nog steeds de as van het diertje. Ook oud-burgemeester Mevr. v. Delft werd bezongen om haar aandacht trekkende klederdracht bij een oorlogsherdenking. Het 40-jarig bestaan werd gevierd in Cleef en Calcar vanwege de Duitse historische achtergronden . De heren waren zeer vereerd toen men daar ten gemeentehuize werd ontvangen als Kulturverein von Ravenstein en ook als zodanig geëerd werden. Hebben we toch iets terug, zeiden de heren.

We horen een zekere trots dat ze ook wel eens de Bende Van Ravenstein worden genoemd; immers dat zegt iets over hun invloed. Vrouwen, zo zeggen ze, passen niet in ons gezelschap, die hebben andere grappen als wij. Het moet mannelijkheid en stoerheid uitdragen. En je moet een goed glas bier drinken. De president is trots en merkt op dat zijn stamtafel 25 leden kent en schertst dat deze door zijn samenstelling belangrijker is dan de gemeenteraad, en ook de dorpsraad , die met wat strooigeld naar de Sint wordt gestuurd. Dan wordt weer wordt staande een lied gezongen en steeds met luide stem, deze keer op “de Soep en de Pannenkoek” . `t Is jammer dat Oss zo ver weg is, maar ons stadje is er zeer van opgeknapt sinds de samenvoeging in 2003. Ravenstein is met goed overleg en grote deskundigheid gerenoveerd en alles wordt keurig verzorgd. We hebben ook minder rivaliteitsgevoelens jegens Herpen. Maar goede wedijver blijft. Geffen zal er straks wel bij varen. En weer klinkt er een lied. We kunnen de Ravensteinse Rap deze keer niet volgen. Eindelijk kan onze voorzitter de eigen agenda aansnijden. Punt 1: de Kerk. De komende veranderingen komen op 7 november aan de orde: Er komen locatieraden en een overleg orgaan van de bestuurseenheid der samengevoegde parochies. Zorg dat de kerk niet gaat verruïneren, zeiden de Ravensteiners nog. Geffen draagt zeker alle zorg voor zijn monument. Punt 2: wat rommelt de politiek toch in Maasdonk. Is dit een afrekening met het verleden? Partij Maasdonk is uit de coalitie gestapt, uit ongenoegen over de behandeling van wethouder J.G.J. Moon - van der Biezen, die zeer eigengereide, andere opvattingen zou hebben of zaken anders dan afgesproken uitvoerde of een ander taalgebruik hanteerde, want men begreep elkaar niet meer. Het is en blijft een schandvlek op laatste dagen van het bestaan van Maasdonk. ”Ze gaan elkaar de kop in slaan “ werd gemeld. “We zijn toch blij, dat we Nuland kwijt zijn”, riep een ander. “Dan hoeven we niet meer te kissebissen over: Geffen hi alles en Nuland mar un bietje. Ravenstein troefde ons weer af met een met luide stem gezongen lied. De stamtafel zoekt nog naar een vorm om afscheid nemen van Maasdonk. We kunnen eens kijken wat precies in het wapen van Maasdonk staat. Wellicht zijn er symbolen te vinden, maar we lopen zeker niet met een slipjas door het dorp. Met gejuich konden we ten slotte ons eigen lied zingen: “Als de stamtafel bijeen is, het vuurtje brandt voor ´t Geffens land, we zijn al vele jaren haar trouwe afgezant”, enz. Van stamtafel 412. Voor op- en/of aanmerkingen: 0412-640982. Ut gu oe goet en ut kumt goet. Hauw doe!

 

 

 

 

Dorpspomp 411

 

Een wat politiek-getinte Stamtafel, waarbij de Partij van de Arbeid uit Oss onder aanvoering van Ekssane – Gounoud als Partij voorzitter en Gerben Maurix en Paul v. Vught uit Geffen aanwezig waren en namens de dorpsraad Geffen, voorzitter Hans Hoeben. Men was nieuwsgierig naar de situatie in Geffen. Vanuit het verleden waren het echt Geffense partijen en hadden daarbij de boeren de macht, later kwam daar de middenstand bij en begon ook Vinkel zich te roeren. Bij de vorming van Maasdonk hadden we de keuze uit 5 partijen, het C.D.A. en verder Dorpsbelangen, De Vooruitstrevende Partij Maasdonk ( V.P.M.) Partij Vinkel en Partij Maasdonk. Partij Dorpsbelangen, partij Maasdonk en partij Vinkel waren veelal kerngebonden. De V.M.P. wilde daar meestal bovenuit stijgen en het C.D.A. was de voortzetting van de landelijke K.V.P.. Intussen is de Dorpsraad de algemene vertegenwoordiger van Geffense belangen en richt zich op alle inwoners van Geffen en tracht via berichtgeving, via contactpersonen van bedrijven, instellingen, verenigingen, besturen, buurtgroepen inzicht te krijgen hoe de politieke besluitvorming te beinvloeden.

De P.v.d.A vraagt in haar programma veel aandacht voor werk, immers 7,6 % van Oss is werkeloos. Ook dat speelt in Geffen en maakt bedrijven kwetsbaar. De gemeente kan geen banen scheppen, maar zal door het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, het beschikbaar stellen van bedrijventerreinen, ondersteuning van initiatieven, zoals in Oss bij de Talententen Campus en in reclames naar diverse uitbreidingzoekende bedrijven Oss en omgeving zich presenteren en als lokvogel dienen. Verder krijgt de zorg voor ouderen, gehandicapten, jeugdzorg enz. veel aandacht. Alle partijen geven aan, dat waar echte hulp noodzakelijk is, dat die ook echt en ten alle tijde geboden wordt. De P.v.d.A. claimt wel dat zij zich daarvoor als 1e geroepene voelt, terwijl toch werd ingestemd met de landelijk oplegde bezuiniging van 25 % . Er wordt wel de nadruk gelegd op Mantelzorg, het aanpassen van woningen, voorzieningen van noodzakelijke hulpmiddelen, enz. Er is behoefte aan een betere regeling, minder administratieve rompslomp. Door het oprichten van zorgcentra of mantelsteunpunten, van waaruit de diverse activiteiten worden gecoordineerd wil men die regeltoestanden vermijden. Woningen beschikbaar krijgen voor alle geledingen en zeker om aan de kwetsbaren een veilige en goede plek geven. Dan gaan we daarbij kijken naar Geffense belangen en komen gemeenschappelijke voorzieningen aan de orde. Het gemeentehuis moet blijven en een bestemming krijgen, waarbij men denkt aan horeca en verhuren van delen en in de bovenste verdieping woonsituaties realiseren. In de toekomst kijkende denken we dat meer diensten-centra nodig zijn. Voorlopig kan in het gemeentehuis ook het Gilde zich huisvesten en Scouting, jeugdbelangen enz. De Rabobank wordt een wooncentrum.

 

Op vrijdag 12. Nov. is er een debat in de Koppellinck, waarbij onze Dorpsraad een nieuwe invulling krijgt en nieuwe leden worden aangesteld en anderen herbenoemd en dan voor 4 jaar lid worden. Gelijk opgaande dus met de Raadsverkiezingen. Van 19.-u tot 20- u is de Dorpsraad onderwerp van bespreking en verkiezing en daarna begint om 20.- u het grote debat tussen alle partijen, die zich gemeld hebben. Het geheel staat onder leiding van burgemeester Roel Augusteijn. Dan weten we intussen hoeveel oude raadsleden onderdak hebben gevonden bij Osse raadsfracties en of vanuit Geffen een zodanige krachtenbundel is ontstaan, dat Geffense belangen een nog betere stem krijgen.

De dorpsraad laat via Hans Hoeben al duidelijke taal horen en vooral dat Geffen echt een dorp moet blijven en dat er niet zomaar in het buitengebied woningen mogen verrijzen en dat de Dorpsraad het plan Kouwe Noord volledig afwijst. Geffen zal belangrijk blijven als feestencentrum rond Karnaval, Effe noar Geffe, en Geffense kermis en Strooipop. Geffen zal een GEZELLIG dorp blijven, een GASTVRIJ dorp en vooral herkenbaar worden als een ZORGZAAM dorp. Er moet een streven komen, waarbij dat ook zichtbaar wordt. Bij de eventuele heinrichting van “ De Heegt “ zal men dat ook als richtsnoer moeten gebruiken. Geffen “ ZORGDORP “ zal als zo danig herkenbaar moeten worden. De zorg voor onze accommodaties, de herkenbare dorpse cultuur en leefbaarheid, de verbetering van openbaar vervoer, aandacht voor mensen met een beperking, het ontwikkelen en bevorderen van kleinschalige bedrijvigheid en de veiligheid en veiligheids voorzieningen zijn de prioriteiten van de Dorpsraad. Voorzitter Hans Hoeben doet een dringend oproep aan jongeren om zich beschikbaar te stellen, immers wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Van stamtafel 411. Voor op- en of aanmerkingen 0412.640982. Volgende stamtafel op 19 okt. Dan komt de stamtafel uit Ravenstein op bezoek. Dan gaan de kaarsjes op tafel en wordt een nieuw vat aangeslagen. Ut gu oe goet en ut kumt goet , hauw doe.

 

 

Rond de Dorpspomp 410

 

Zondag 21 september. De stamtafel met aanhang vertrekt en houdt zitting in Drimmelen met een bezoek aan oud lid Clemens Wortel. De stamptafel , waarbij Clemens en zijn vrouw Marianne waren uitgenodigd, had hen zo vervuld met Geffense soep en stampotten en een rij toetjes, dat het een warme uitnodiging werd voor een tegenbezoek . Wel 5 keer zag je het bordje Biesbosch. We vonden de haven aan de Amer aan de voortzetting van de Bergsche Maas. Her en der zie je Haventjes met allerlei plezierbootjes. Er waren ook diverse cafeetjes . Het werd even een warrig gezoek. Maar onze attente leider Jaap leidde ons naar het juiste adres. Clemens en Marianne wachtten op ons. Samen op de koffie. Lekker bijkletsen. Uitleg over het naderend afscheid van Maasdonk. Daar kwam onze schipper Jan Reuser, die we natuurlijk meteen feliciteerden met zijn Erepenning van verdiensten uitgereikt door de commissaris van de Koning , omdat Jan Reuser een van de peilers was, die zich al een levenslang inzette tot behoud en verbetering van natuurpark De Biesbosch. Hij heeft zijn levenslang in de Biesbosch gewoond en had de woning en de daarbij horende Eendenkooi overgenomen van zijn vader met de daarbij behorend erfpacht van het langgerekte eiland, de Hofmansplaat geheten. 2 Kilometer lang en 500 meter breed. De Reuserkooi wordt erkend als de beste eendenvangkooi in Nederland. Daarop is ook de hut gebouwd waar we samenkwamen en diende voor het ontvangst van groepen en waar ook de Dijkgraaf en bestuurders bijeenkwamen. De vaartocht over de Amer met het met motor aangedreven bootje was al een bijzondere ervaring en Jan Reuser genoot kennelijk van onze goede aandacht. Hij bleef maar aan het vertellen . Je ziet grote krachtige duwboten uitvaren, de wedstrijd tussen vader en zoon in een speedboot, de mooie jachtvaartuigen. Jan is een met het water en de hele streek met eilandjes en stroompjes. Elke dag moet ie zijn Kooihuis bezoeken. Zelfs op 1e Kerst gaat Jan met zijn bootje naar de kooihut. Op dat eiland zijn ook zijn 3 kinderen geboren. Elke dag per boot naar de school. Totdat de kinderen naar het vervolg onderwijs gingen. Toen werd aan de wal een huis gebouwd. Hij vertelt over het lange leven , intussen 67 jaar, in de polder en de samenhang met de griendmaaiers , die dikwijls in hutten verbleven. Iedereen had wel een of meer Jachtgeweren. Het was normaal, dat je wat wild ging schieten als de pot het nodig achtte. Intussen is dat allemaal verboden. In de oorlog was dit ook een gebied waar gezochte mensen hun onderdak vonden en heeft ook een rol gespeeld bij het terugbrengen van piloten naar Engeland . Maar de oorlog leverde Jan ook rijke buit, want door honger gedreven, kon men nog altijd een heerlijk eendje bereiden. De omzet is door de jaren afgenomen. Nu is het verboden en wordt alleen onder toezicht toegestaan en bij hoge uitzondering. Het is indrukwekkend Jan te horen vertellen over zijn Eendenkooi. De stilte die vereist wordt, het kooihondje dat ook zijn taak kent. Het langdurig wachten tot zijn gemerkte lokeenden , de daar neerstrijkende eenden in de richting eendenkooi te lokken. De pijp vernauwt zich. Ongemerkt zwemmen de eenden de trechter binnen. Dan krijgt de kooihond opdracht de beesten nog op te jagen totdat de kooi zich sluit en de eenden zijn gevangen. Hij wil maar niet vertellen hoeveel enz. Dan verschijnt een glimlach op zijn blij gezicht. Zijn vrouw blijft voortaan aan wal en Jan maakt dagelijkse zijn boottocht en of hij nog eendjes vangt, want de kooi met omgeving is nog volledig in takt en met zorg onderhouden, blijft zijn geheim. Danken we Jan voor zijn plezierige en boeiende verhalen. Het biertje na afloop smaakte heerlijk. In grote tevredenheid weer terug naar het Geffens nieuws.

We praatten nog wat na over Effe naor Geffe en vonden , dat er een goed artikel stond in rond Dorpspomp. Bijzondere aandacht aan de uitverkiezing van de man/vrouw van het jaar, deze keer Ruud Verhagen. Het comité weet toch steeds alles geheim te houden, dat verdient een compliment en we constateerden met genoegen, dat er minder gepraatgedoe was, want de luisterbereidheid is niet zo groot. Wel zou het gebeuren met meer showelementen kunnen worden aangevuld, een eredans, eerbetoon met toeters en bellen, en een eregroep van de 20 voorgangers, die de uitverkorene plechtig naar de ERESTOEL leidt, want die plek is nauwelijks herkenbaar. Dus meer gedoe en minder gepraat. We merken nauwelijks , dat er iets verandert bij de parochie. We krijgen een opperherder, er komen twee afgevaardigden in het overkoepelend bestuur, wie en hoe weten niet, alsook niet twee die zitting gaan nemen in het parochieel bestuur met 6 parochies en noemen het de 12 Apostelen . Hans Hendriks zal van het politieke toneel gaan verdwijnen. Dat vinden we jammer. Zijn partij bood toch dikwijls oplossingen aan bij moeizame onderhandelingen en was rechtlijnig en duidelijk. De V.P.M wordt per 31 dec. a.s. opgeheven. Hans heeft intussen een functie bij de Bossche T.V. en Radio omroep. Veel succes Hans en bedankt. De volgende zitting op 12 oktober mogen we vertegenwoordigers van de weer opgebloeide Dorpsraad verwachten. Wij verwachten dat we inhoudelijk worden bijgepraat over de inzet naar de gemeente Oss, dat er duidelijke intenties zijn om het Geffens welzijn te promoten en wat onze prioriteiten zijn. Wordt Geffen een woondorp met een echt landelijke sfeer? De zich nu voordoende nieuwbouw spreekt een andere taal. Het is uiteindelijk een “moetje” geworden, omdat alles zo langdurig bevochten is. Er zal meer ruimtelijk moeten worden gedacht en gehandeld. Ook de toestand rond Scouting en Gilde komt aan de orde als ook het beheer van diverse gebouwen. Misschien is het goed nogmaals te zeggen, dat de Dorpspomp geen politieke intenties of ambitie heeft. We zijn doorgeefluik en hebben wel eens een gedachtenrichting en ook onderling heftige meningsverschillen. Het is gelukkig een zeer gemengd gezelschap, dat soms binding heeft met een partij, maar vindt dat er een taak is om de zaak wat op te frissen, om nieuwe initiatieven een kans te geven om vooral evenementen aandacht te schenken. Uit de pomp van 21 sept. Voor op- en of aanmerkingen tel.0412.640982. Ut gu oe goet en ut kumt goet Hauw Doe.

========================================

Rond de dorpspomp (409).

 

31 augustus: de laatste dag van de maand Augustus en een natte dag, gelijk bijna alle voorafgaande dagen in Augustus. De Stamtafel kwam bijeen.

Deze keer is Ine(ke) van der Vloet te gast. Ineke is het vrouwelijk boegbeeld van de Rabobank voor Geffen maar nu speciaal gekomen als lid van het comité “Geffenaar van het jaar”. Met haar praatten we over het heden en de toekomst van de traditie om elk jaar een andere Geffenaar van het jaar te benoemen. De onthulling is dan nog niet geweest en dus zijn we nieuwsgierig. Slinkse vragen mochten Ineke niet verleiden om de uitverkorene van dit jaar al te noemen.

Ze vertelt dat het comité de laatste voordrachtformulieren maar moeizaam binnen krijgt. Er moet dan ook nogal eens en bij herhaling worden nagebeld. Dat zou toch niet nodig moeten zijn. Opvallend is dat het puntenaantal van de gekozen persoon elk jaar weer ver boven dat van de overige kandidaten uitsteekt en dat er meerdere namen in de lagere regionen zijn die elk jaar weer terugkeren. Maar het is een leuke bezigheid.

De organisatie van de feestelijkheden rondom de bekendmaking op zaterdagavond valt buiten die van Effe noar Geffe. Hoofdsponsor is de plaatselijke middenstand: “Ondernemend Geffen”. Rabobank en Effe noar Geffe sponsoren mee. Er is ook kritiek. De presentatie moet wat opgelapt worden, meer ‘show’ en inhoud. Ook moet er na Effen noar Geffe veel meer aandacht zijn voor de nieuwe Geffenaar van het jaar; na verkiezing en huldiging blijkt hij of zij in de praktijk weinig of niet betrokken te worden bij evenementen in het erop volgend jaar. Hij of zij zou immers een rol kunnen hebben om een Geffens evenement meer kleur te geven. Niettemin is de eer om te worden verkozen bij betrokkenen altijd duidelijk voelbaar geweest.

De toekomst van het spektakel staat op de tocht. Oss heeft lauw gereageerd na te zijn gepolst over medewerking. We moeten het mede daarom zelf wat meer oppeppen, denken wij. Vroeger ging de bekendmaking samen met presentaties van en door Geffense artiesten. Zang, muziek, dans, schilderkunst, beeldhouwkunst, enz. vanuit ons eigen dorp kwamen aan bod. Het werden mooie avonden. Helaas zijn deze extra’s langzaamaan weggedrukt door ander vertier op en rondom het Dorpsplein.

Ooievaars hadden het hier extra druk. Zo’n acht à tien fladderden voor Effe noar Geffe dagen lang onrustig rond bij molen Zeldenrust. Wat zochten ze? Proviand voorde vlucht naar het zuiden of dachten ze misschien deze keer op de foto te komen? Met de molen en met Jan en alleman op het voorblad van de nieuwe Effe noar Geffe-krant? Neen, die krant pronkt ditmaal op het voorblad met een aandoenlijk lief meisje bij een kalfje. De editie van dit jaar is overzichtelijk, op tijdschriftformaat. Evenwichtig opgebouwd met korte verhalen, artikelen van en over deelnemers en reclames. Maar het woord “boerenmert” zul je vergeefs zoeken; evenals het woord “braderie.” Nieuwe tijden. Elk jaar toch weer een kleine verschuiving om Effe noar Geffe aantrekkelijk te houden. Op zaterdag 6 september beleefden we “De Man-Vrouw-van-het jaar 2014. Om 20.- uur stroomde het Dorpsplein al vol. De draaimolens en de schommels kenden al rijen wachtenden, er klonk muziek vanaf de kiosk. De stemming groeide, er werden namen gegokt, mis en weer mis,…. wachten, wachten.. Er waren nog veel kinderen en jongeren op het plein, toen rond 21.30 de fanfare arriveerde en het geheime commitee in de openbaarheid trad en de burgemeester het woord nam met de mededeling: het is een man en werd de betekenis van de persoon genoemd , meervoudig geroemd, wat door iedereen met een luid applaus werd beaamd. Ruud Verhagen is zijn naam. Ruud is de geschiedenisprofessor van Geffen. Theo Prinssen heeft hem destijds al op weg gestuurd naar oude Geffenaren om hun verhalen te vertellen. Met grote trots roemt hij zijn oud-leerling. Gelukkig was de ceremonie duidelijk ingekort. Al zagen we wel een ontroerde burgemeester voor het laatst deze taak vervullen. Daarna had de feestelijke receptie plaats en bleef het tot in de late uurtjes duren. We hopen onze Ruud dit jaar bij vele feestelijkheden te mogen begroeten. We bleven gevangen in een feestelijke sfeer, waar geen einde aan leek te komen. Er was ook geen ontsnappen mogelijk, want het zingende, klinkende, dorpsplein was beladen met plezierige, genietende en lachende Geffenaren.

We moeten naar het echte jaarfeest, de Oude Boerenmert, nu omgedoopt tot Effe naor Geffe met de naam: “een Brabants Dagje uit”. In de ochtendmis om 9.30 uur werd het al beklonken, deze mert , deze Brabantse Dag gaat slagen. “Waor godde heen, woor godde heen”. Het mooie weer moet veel mensen lokken. Er was dankbaarheid voor leven en welzijn, en er waren welkomstwensen op weer een geslaagd feest voor de 38e keer. De drukte nam al gauw toe, de tram met genodigde oudjes ging weer rijden door het parcours, de heraut te paard met adellijk gevolg meldde het begin van de mert en alles watter/um/heen is. Wat een wonder , zo kun je het wel noemen , begon zich weer te voltrekken. Het begon met de traditionele opening bij sporthal `”De Geer” waar de scheidende burgemeester zijn collega Mevr.Buys bij betrok en waar Bert van Laarhoven , de gemeente Maasdonk en vooral ook de gemeente Oss roemde voor de hartelijke, en daadwerkelijke medewerking op alle fronten. De intieme opening vond plaats in het gemeentehuis, waar deze keer ook veel burgemeesters, studiegenoten , raadgevers, collega’s rond de nieuwe gemeente, waar burgemeester Augusteyn gaat werken, aanwezig waren, ook raadsleden uit de gemeente Oss, en verder oudgedienden, de man van het jaar, en de Ijverige juryleden, die een zware taak wachten. We waren getuigen van weer een onvergetelijk feest met allemaal blije mensen. Overal was het druk, en overal warme belangstelling. Het paardencircus was deze keer helemaal bijeen gebracht op de ruimte voor “DE Geer” met : Friese paarden, Belse Knollen, Voltige kunstenaars, en Paardje rijden enz. . Het boerderijtje “Het Veld” kreeg weer alle belangstelling, als ook de bakker bij de oven , de koffie- leut rond huize “De Geer” was topvermaak, het keindervermaak op de kermis, in de Smidse en bij de keinderboerderij is om te roemen, zoveel aandacht wordt daaraan besteed, het is een dik compliment waard aan alle medewerkers. Helaas kwamen enkele zaken een beetje in de verdrukking. De poppenkast werd bijna weggeduwd, en de diverse muziekjes overschalden elkaar hier en daar. De rijkgevulde straten werden een deindende massa van plezier en vrolijkheid. Je komt ogen en oren tekort om alles te zien, gelukkig maar dat het rond de dieren, de geiten, de schapen, de kippen, de konijnen, de vogels, de vissen, waarbij we nog insecten missen, het wat minder druk was. Het meest verleidelijk blijft toch de Veiling der emoties . De grappen van het duo, het talentvolle gezang van meedeiners en de optredens daar van o.a de Pompzwengels. Geffen kan trots zijn op de 38e Effe noar Geffe. Wij feliciteren Bert van Laarhoven met zijn overtuigende wijze van leiding geen aan dat schitterende comitee en de manier waarop hij telkens een waardige tolk is en hun daadkracht kan overdragen. Proficiat. Gelukkig lazen we in het Brabants Dagblad van 8 sept. j.l . een keurig verslag van “Effe noar Geffe”. Geffen staat weer op de kaart.

Dan gaat het nog even over de actie “Coöperatief dividend” van de Rabobank. Daarmee kunnen verenigingen en instellingen een geldbedrag winnen voor een eigen project. Leden van de bank brengen hun stemmen uit op een van de projecten. Bij de actie van vorig jaar is er geen Geffens initiatief beloond; door te weinig stemmen. Voor de actie van dit jaar is uit Geffen zelfs nog niet één aanmelding ontvangen (stand 31 augustus). Wat weerhoudt Geffen om mee te doen en wat de vele Geffense Rabobankleden om een voorkeur bekend te maken? Hun deelname is cruciaal! Zonder Geffense stemmen zal een Geffens plan nooit een goede kans krijgen.

 

Maasdonk, nog even. Onze eerste burger zet zijn energie al enige weken opnieuw in voor Hardinxveld-Giessendam. Daar verder opbouwen, hier afbouwen. De grotere problemen van Maasdonk worden nu toch al aan de bestuurders van Oss en Den Bosch voorgelegd. Onze burgemeester is inderdaad bijna “klaar”. We kunnen nu constateren dat deze burgemeester de problemen van Maasdonk van meet af aan goed heeft aangepakt en dat zijn begeleiding naar de nieuwe gemeentelijke indeling heeft getuigd van kundigheid. Het gemeentehuis wordt leger en leger. Wie er het licht zal uitdoen bij de overgang van Oudjaar naar Nieuwjaar weten we niet maar het moet toch wel een beetje feestelijk gebeuren!

Van Stamtafel 409. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel.0412.640982. Bij de volgende zitting is de stamtafel op reis. ( wij gaan nog na welke zaken nog aan de orde moeten komen rond “Effe noar Geffe”. Breng voor 15 sept. a.s uw stem uit op een wellicht nog te vormen idee voor de Geffense gemeenschap bij de Rabobank). Ut Gu oe goet en ut kumt goet. Hauw Doe.

 

 

========================================

Rond de Dorpspomp 408

 

Na de zomer stop is het weer gezellig aanschuiven bij de stamtafel.

Ieder is goed gemutst en het gesprek begint dus dan al gauw over de afgelopen zomer en dan als vanzelf de Geffense kermis. Deze is zeer goed verlopen ook al is het aanbod niet groot ,toch is dit voor iedereen een mooi evenement.

Menig gezin komt hier dan ook eerder voor naar huis van vakantie. Ook de feesttent was weer een groot succes, wat we wel gemist hebben is dat gezellige terras waar we aan konden schuiven aan de tafel na het bezoek van de kermis.

Niet iedereen “hangt” graag. Verder was de kermis en feesttent druk bezocht en zeker het afsluitende vuurwerk was zeer geslaagd.

Ook nog extra complimenten voor Greet van Dijk voor het schoonhouden van de toiletten, het zag er weer erg netjes uit.

Ook is er deze zomervakantie nog een prominent persoon uit ons dorp overleden en wel Tilly Gloudemans, eigenaresse van kleding boetiek ’t Snuffeltje. Zij had al jaren haar winkel in de Dorpsstraat en we zullen haar daar zeker missen.

Prietpraat..ja Jan van Ravenstein zet het elke zondag op Facebook. Daaruit is nu ook een reactie gekomen van verschillende mensen namelijk dat er in de bouwvak vakantie weinig winkels geopend zijn in ons dorp waardoor je genoodzaakt bent om elders je boodschappen te doen.

Wat natuurlijk weer jammer is voor onze eigen ondernemers, natuurlijk hebben zij ook hun verdiende rust nodig, maar met onze tegenwoordige tijd is het eigenlijk niet gewenst om te sluiten, we gaan tenslotte ook niet allemaal meer tegelijk op vakantie.

Ook dit jaar deden er weer veel Geffenaren mee met de Heeswijkse solex race, goed gedaan allemaal!

Jeugd Vakantie Week was afgelopen week weer voor de 31e keer en had als thema “het mysterie van het bergkristal”.

Maar liefst 250 kinderen deden weer mee met deze super leuke week.

Ook heel veel jeugd, vanaf 13 jaar doet mee als leiding, ze zijn zeer enthousiast en zonder hun hulp als leiding geen vakantie week. Ook voor hun een dikke pluim!!!

Natuurlijk zijn er ook ouders die komen helpen maar dit zijn er vaak niet zoveel.

Het zou fijn zijn als ook zij hun steentje meer bij gaan dragen in het Geffense want ook hun hulp is zeer welkom en dit telt voor meerdere evenementen natuurlijk want zonder vrijwilligers begin je niet veel.

Dan komen we nu ook snel weer bij de dag dat de kinderen weer naar de Wissel gaan en dan zullen zij verrast worden door het mooie glas-in-lood raam wat daar geplaats is.

De officiële onthulling zal zijn op zaterdag 13 september tijdens monumentendag.

En ook een mooie afsluiting van de zomertijd is natuurlijk Effe Noar Geffe. De poppen zijn weer geplaats, net als alle borden en spandoeken. Het feest kan alweer bijna beginnen.

Het oventje is verplaats en het parcours aangepast i.v.m. met de nieuwbouw, Lia de Haas is geregeld en ieder is weer druk in de weer om deze dag zo mooi en goed mogelijk te laten verlopen. We hopen op mooi weer en gaan er samen weer een mooie dag van maken.

En ben jij ook zo benieuwd wie dit jaar Geffenaar van het jaar wordt?

Op woensdag 10 september zal voor de eerste keer “De Ontmoeting” plaats vinden bij het Oude Klooster in Geffen.

Dit is een inloop voor alle senioren uit Geffen die graag een praatje maken en daar behoefte aan hebben.

En op 12 November zal er in de koppelinck een verkiezingsdebat zijn met van 19.00 tot 20.00 vragen aan burgemeester Wobine Buijs en daarna verkiezingsdebat met alle partijen.

Volgende stamtafel 409 op zondag 31 Augustus,

21 September op locatie daarna 5 oktober weer bij cafe govers.

Voor op-en of aanmerkingen de prins 0412-640982

Ut kumt goet en ut gu oe goet,houwdoe.

 

Rond de dorpspomp 407

 

Toen de Aloysiusschool werd afgebroken was het de vraag wat er met het fraaie glas-in-loodraam van de school zou gaan gebeuren. Dat kon toch niet mee met het puin? Heemkundegroep Vladerack heeft er sedertdien alles aan gedaan om het raam een waardige, nieuwe plek te bezorgen. Dat is gelukt en hoe! Het raam wordt straks tijdens de zomervakantie aangebracht in een achterwand op de eerste verdieping van de Koppellinck. Door een centrale plaatsing zal het al te zien zijn vanaf de hoofdingang. Het gaat om een constructie van in totaal zo’n 900 kilo’s met een stalen rand. De plaatsing vergt dan ook de nodige voorzorgen. De Stamtafel vindt dat er een passende titel bij het raam behoort te komen en stelt daartoe voor: “Geef het kind de ruimte”, een idee van voormalig hoofd en later directeur van de Aloysiusschool en deelnemer van de Stamtafel, Theo Prinssen. Aloysius was beschermheilige van de studerende jeugd. Het raam hervindt zijn plaats dus ook terecht bij de nieuwe school. Een officiële onthulling kan dan ook niet zonder betrokkenheid van de school plaatsvinden.

 

De Stamtafel bericht via ‘de dorpspomp’ nogal eens over bestaande ongenoegens. Zo heeft de dorpsraad daardoor opgepikt dat er niet alleen in de Stamtafel maar ook door anderen wordt gemord over de ruimte die voor het herinneringsmonument van de oorlogsslachtoffers is overgebleven als gevolg van de nieuwbouw ernaast. In de verdrukking geraakt zal er nu toch een betere plek moeten worden gevonden, zo is de algemene mening. Een vertegenwoordiger van de gemeente Oss heeft inmiddels al laten weten dat dit probleem zo snel mogelijk aan de gemeente Maasdonk moet worden voorgelegd opdat een verplaatsing van het monument tijdig nog op de Osse agenda en begroting voor 2015 terecht komt. Dus moet er nu hard worden nagedacht over een meer geschikte plek. Er zijn stemmen die pleiten voor een plaats binnen de groene driehoek van de Trudostraat. Met wat nieuwe aanplant eromheen zou het daar best kunnen. Maar misschien is een nog betere plaats te vinden? Suggestie(s)?: naar de dorpsraad ermee! De Stamtafel zal de dorpsraad aanmoedigen om een verhuisplan aan de gemeente voor te stellen.

Op 5 juli is de jaarlijkse Geffense zeskamp geweest. Wanneer deze Torenklanken op de mat ligt is die alweer voorbij. Deze keer was het niet op een zondag maar op een zaterdag. Die dag was er ook de Jeugdbrandweerdag Geffen. Beide waren altijd enerverende gebeurtenissen en dat zal deze keer ook zeker het geval zijn geweest, maar de keuze van dezelfde dag leek wat ongelukkig; was dat niet te vermijden geweest?

De aanstaande scheiding tussen Geffen en Nuland/Vinkel houdt de gemoederen bezig. “Scheiden doet lijden” heet het vaak en nu is dat ook het geval. Na in zo’n 22 jaar naar elkaar toe groeien voelen sommige Maasdonkse bedrijven, clubs en organisaties zich genoodzaakt om hun zaakjes te herzien of te splitsen. Onder de vlag van een andere gemeente gelden vaak andere regels en in twee andere gemeenten zijn de regels ook niet altijd dezelfde. Dat geeft te denken en werk. Worden de aanstaande scheiding en de inlijvingen rondom de jaarwisseling gevierd en/of beweend? De hectiek is gelukkig voorbij. We weten al van het boek over 22 jaren lief en leed in Maasdonk dat zal verschijnen maar we kunnen ons niet voorstellen dat het daarbij blijft. Kortom: wordt er nog iets meer gedaan? Een feest of iets ludieks zoals het ten grave dragen van het nog jonge gemeentewapen? Of een vuurwerk om kwade, oude geesten te verdrijven? Er is in Nuland door zijn dorpsraad in januari 2015 al wel een nieuwjaarsbijeenkomst gepland. Waar blijft Geffen? Ook zoiets, in de Koppellinck?

Overigens: heeft u al gedacht aan een bijdrage voor het Afscheidsboek??

Met de komende vakantieperiode in zicht is er wellicht genoeg inspiratie en tijd te vinden om een bijdrage te leveren en te sturen naar Afscheidsboek@Maasdonk.nl.

 

Op het terrein van het Centrumplan zijn de start en inschrijving voor een derde bouwproject aangekondigd: het Meestershof. Hier kun je inschrijven voor zeven rijwoningen en zeven multifunctionele woningen.

En het zou nu uiteindelijk zeer, buitengewoon, extreem en onmiskenbaar zeker zijn dat de bouw van het ernaast gelegen plan Mooi Geffen echt begint na “Effe noar Geffe” van dit jaar. Daar zouden overigens ook nog koopmogelijkheden zijn. Mooiland zal de huidige bouw van huurwoningen gereed hebben voor of rond de jaarwisseling. Volgend jaar kun je dus allemaal ergens in het Centrumplan gaan wonen, huur of koop, ’t kan allemaal. En een vernieuwde supermarkt is dan dichtbij.

Het is al opgevallen dat de vaste columnschrijver Theo Prinssen, bekend en berucht om zijn vaste hand en soms scherpe pen, de rol van schrijver van “Rond de dorpspomp” is gaan delen met andere deelnemers van de Stamtafel, die lezers van Torenklanken bij toerbeurt op de hoogte houden van dorpse zaken. Theo wordt immers ook een dagje ouder. Sedert zijn eerste Dorpspomp van 6 januari 1974 heeft hij onafgebroken elk jaar zo’n 20 à 22 afleveringen geschreven. Na deze zomer zal hij dat jaarlijks nog maar drie à vijf keer doen. Andere schrijvers betekent ook dat de lezers kennis zullen maken met andere schrijfstijlen. In principe verandert echter niet veel: de schrijver schrijft over de belangrijkste dingen die in de Stamtafel zijn besproken en heeft de vrijheid om ook zelf gekozen onderwerpen aan de orde te stellen. Uiteraard moeten die allemaal wel het nodige met Geffen te maken hebben. Deze rubriek is daarom nimmer een letterlijk verslag van wat de Stamtafel is besproken.

Theo, vast bedankt voor je geweldige inzet. Je was dé drijvende kracht om niet alleen deze rubriek in stand te houden maar vaak ook om activiteiten van de Stamtafel te initiëren!

Na deze Dorpspomp duurt het nog tot begin september voordat de volgende verschijnt.

U wordt dan ook nu vast een fijne vakantie toegewenst. Denk ook vast aan de Kermisdagen van zaterdag 9 t/m dinsdag 12 augustus en het weekend van Effe noar Geffe (6 en 7 september).

Volgende Stamtafel (408) op zondag 24 augustus om 10:30 uur, in café Govers. Er wordt dan onder meer vooruitgeblikt op Effe noar Geffe. U bent welkom.

Voor op- of aanmerkingen: Tel. 5321700.

 

 

 

Rond de Dorpspomp 406

 

Het donateursconcert van Muziekvereniging “Willen Is Kunnen” krijgt een groots applaus. Het werd een wonderlijke belevenis. Het studie-orkest liet zich moedig en dapper horen en wij hopen dat het tevens aanmoediging is voor de vele toeschouwers om hun kinderen, kennissen te enthousias-meren voor de muziek. De Dirigent Stan Smits wist ons te boeien en maakte duidelijk: Muziek is net zo belangrijk als sport voor kinderen. Op 25 juni a.s is er in de “Koppellinck”een voorspeelavond om 19.15 uur. Daar worden belangstellenden verwacht om te luisteren naar de fraaie klanken van de verschillende instrumenten en kun je een keuze maken en zie je hoe en waarom de slagwerkgroep en de fanfare-leden hun optredens voorbereiden en hoe plezierig het is om daarbij te horen. De gasten op de Donateursavond hebben genoten van de prestaties van a. de jeugdwerkslaggroep, b. de hele uitgebreide slagwerkgroep met een fantastische diversiteit van instrumenten en wonderlijke ritmiek, c. feestelijke optredens van het studieorkest, beiden o.l.v. Stan Smits d, de muzikaliteit van ons toporkest de fanfare, deze keer o. l. v. Ben van den Waardenburg, en, van de muzikale hoogstandjes van Zanggroep “ExpresZo” o.l.v. Fons v.d Gorp. Ook de uitvoeringen van samengaan van Koor en Orkest werden hoogtepunten. Verder genoten we, van de majorettes, die duidelijk klaar zijn voor hun optreden op het concours in Veghel. Dit alles vraagt om herhaling, want is volop genoten door alle gasten. Complimenten voor W.I.K. en ExpresZo. Storend was evenwel de te lange duur van de prijsuitreiking aan donateurs. Wij vragen daarom namens velen dat te beperken tot maximaal 3 prijzen.

 

We zien terug op een geslaagde wandelvierdaagse en op de vakkundige voorbereiding daarvan door ons “Rottenrijk”. 230 Deelnemers startten vanaf “de Biescamp”, waaraan zelfs rolstoelers deelnamen. Er was muziek van “de Pompzwengels”, van “”t Gu Vals”, ut “Goei Smoesje” en op de slotdag van “W.I.K.”. Er werd weer royaal getrakteerd op kluifjes van d’n Druun, op drankjes en hapjes. De Vlijmd werd Gerbera-straat. Volgende keer hoopt men ook een dagkaart te presenteren en verwacht men dat nog meer groepen, als deze keer “het Gilde” gaan deelnemen. We gaan een beroep doen op “De Wissel”om als school mee te doen, vraagt “Het Rottenrijk” hier te melden.

 

Het burgerkoning schieten had als bijzondere gast onze burgemeester, die ook hier weer afscheid nam, maar Bert Peters ging met de eer strijken. Het goede doel was deze keer “Onze Kerk”. Er wordt nog alles in het werk gesteld om een onderkomen te vinden voor Scouting en het Gilde. Men denkt aan een tijdelijk onderkomen aan de Leiweg of een onderdak te vinden bij “De Trouwe Helper”. Er zijn daar best mogelijkheden al zullen er bijzondere voorzieningen moeten worden getroffen voor de bereikbaarheid en verlichting. Er wordt weer gewerkt aan de afbouw van onze Kerk. Er moeten nog twee dak-delen gerestaureerd worden. Het bisdom heeft goedkeuring gegeven, wat zou kunnen betekenen, dat onze kerk blijvende aandacht heeft en voor de toekomst is veilig gesteld. De kosten zijn begroot op 250.000.- Euro. Dat zal de parochie zelf moeten opbrengen. Er zullen dus weer inzamelings-activiteiten ontplooid worden.

 

De stamtafel werd bezocht door leden van het CDA in de personen van Rene Peters, voorz. CDA Oss en tevens wethouder, Jolanda Schneider voorz. partij CDA en C.D.A bestuurder G.v.d. Helm. Zij brachten verslag uit van de gehouden bijeenkomsten te Geffen. Het werd een gezellig, levendig onderhoud met een op de toekomst gerichte visie. Het CDA vindt het contact met de kernen van grote waarde. Alle voorliggende zaken zijn besproken en reeds vermeld in ons vorig verslag. Het gemeentehuis blijft een penibele zaak en komt leeg. “Vladerack” bereidt zich al voor op een gang naar “Het Oude Klooster” , “ De Koppellinck” zal aangevuld moeten worden met nieuwe voorzieningen om te voldoen. Oss heeft een sluitende begroting en is al jaren aan het bezuinigen en is klaar voor de toekomst, al wachten er nog veel problemen. Het wordt aan alle kanten maatwerk, wat toch een daling van 20 % inhoudt van subsidies en zorgkosten. De gemeente Oss streeft wel naar grote openheid en bereikbaarheid en.. heeft de intentie de lijnen zo kort mogelijk te houden. Wat niet doelmatig en niet toekomst-bestendig is zal geen aandacht krijgen. Ook onze dorpsraad zich daarop moeten voorbereiden.

 

We verbazen ons over de berichten, dat fa. v. Wanrooy F.C. Den Bosch gaat sponsoren. Wij dachten Ossisch te worden. Maar F.C.Den Bosch heeft wel meer naamsbekendheid. Intussen is Torenklanken weer op de Site. “ www. Torenklanken.nl” Van stamtafel 406. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel.0412.640982. Ut kumt goet en ut gu oe goet, hauw doe.

 

 

Rond de Dorpspomp 405

 

Zondag 25 juni : De Pompzwengels openen het jubeljaar : GOUD!!!. Van Blaaskapel ,” Handveger en Blik” tot toporkest met grote verdiensten voor het Geffense muziekleven en de spil van muziekvereniging “Willen is kunnen”. Een wonderbaarlijk samenspel van getalenteerde muzikanten en prestatiedrang heeft geleid tot een Keurkapel met succesvolle optredens in Geffen en heel Brabant. Hun optredens blijven gekenmerkt door spontaniteit, vrolijkheid, vitaliteit en betrokkenheid. Intern klopt de organisatie en wordt de kapel geleid vanuit eigen professionaliteit en blijft de kapel zoeken naar uitvoering op topniveau. Op deze feestelijke opening van het jubel-jaar hebben wij weer mogen beleven dat “De Pompzwengels” de overige blaaskapellen hebben overtroffen. Wij zijn erg benieuwd naar de nieuwe C.D. en hebben en hebben samen met de 135 fietsers voor het M.O.V. en vele bezoekers genoten van hun heerlijke muziekjes veelal geinspireerd op Tsechische en Moravische Volksmuziek.

Intussen bezocht een afvaardiging van de stamtafel Den Bosch bij de Zoete Moeder, waar ook het Sint Joris-Gilde te begroeten viel. We weten ons daardoor weer gezegend.

Op initiatief van Vivaan en de Rabobank is ook in Geffen gepeild of er belangstelling was om aan te sluiten bij een Verenigingslokaal waar alle verenigingen uit Maasland kunnen zoeken naar meer samenhang, data overleg, werving en spreiding van kennis.

De C.D.A.-partij uit Oss heeft intussen contact gezocht met C.D.A. Maasdonk. Veel Geffense aangelegenheden zijn daar besproken.o.a. het gemeentehuis, het Oude Klooster, de sporthal, ons pronkstuk , de Maria-Magdalena en de daarmee samenhangende subsidies. De Dorpsraad wordt uitgenodigd daarbij een centrale rol te spelen. Ook is er aandacht besteed aan de nieuwe groenverbinding van Geffense Bosjes, Ivo v.Dintherpad, de imker en een mogelijke koppeling met de Maashorst. Op maandag 1 sept.a.s is er weer een bijeenkomst. Op 16 juni is er in “ De Koppellinck” overleg met vertegenwoordigers uit de Osse Gemeenteraad.

Wat moeten we met het fietspad Oss-Den Bosch immers Maasdonk ziet geen kans meer om aanpassingen te treffen in Geffen. Ook Scouting Geffen schreeuwt om redding en vreest, dat aan de bezwaren van omwonenden niet kan worden voldaan. Het lijkt wel of alles in beweging is.

Ook de Rabobank fuseert naar nog grotere verbanden en zoekt naar oplossingen om toch de maatschappelijke dienstverlening te verbeteren. Ons stamtafel-lid Jan v. Vucht is benoemd tot voorzitter van de Raad van commissarissen in het gewest Bernheze en zal zich daarvoor inspannen, alsook om te bezien hoe de maatschappelijke ondersteuning in de diverse kernen beter bediend kan worden.

Geffen kende weer een groots festijn : Tractor-Pulling , maar of heel Geffen daarvan genoot is een zeer groot vraagteken.

De blikseminslag in Geffen aan de Elzendreef heeft nogal wat last veroorzaakt. Een vreemde gewaarwording als donder en bliksem samensmelten in een allesverpletterende slag. De brandweer en politie waren gelukkig snel ter plaatse. De omzet bij elektriciteitszaken nam daarentegen toe.

“ Nooit Gedacht” mocht naar Schaijk om alsnog te strijden tegen “Margriet”. De Margrietenaren die onze gewaardeerde grensrechter molesteerden hebben spijt. Naar onze bevindingen nam hij echter de juiste beslissing. Het is intussen groot feest in Geffen. “Nooit Gedacht” promoveert weer naar de 2e klasse. Onze felicitaties. We zijn blij, dat de wedstrijd in de gewenste sfeer is verlopen. Het is de moeite waard om eens te gaan kijken naar de herinrichting rond de “WIEL”. Het ziet er schitterend uit. Ons Herdenkingsmonument komt in de verdrukking, verplaatsen naar de Trudostraat lijkt ons een goede oplossing. Van stamtafel 405, voor op- en of aanmerkingen de Prins tel.0412.640982. Ut kumt goet en ut gu oe goet. Hauw Doe

Rond de Dorpspomp 404

 

Herdenking, bevrijding, gemeentehuis, de Koppellinck en andere zaken. Herdenking: 4 Mei, 19.- uur bijeenkomst in de kerk. De pastoor leidt de dienst. Muziekvereniging “Willen Is Kunnen” speelt een hymne. Welkom familieleden, kennissen, meelevenden, Gilde, Burgemeester, vrienden en betrokkenen, die samen gedenken, wat wij nooit willen vergeten. Nog klinkt het gedicht: “Twee Minuten”: Soms duren twee minuten al te lang, soms sta ik voor mijn menszijn me te schamen en roep ik door het fluisteren van de namen, hardop omhoog: O God, ik ben zo bang!!! Een koraal klinkt door de stille kerk. God hoort de jammerklachten en Mozes erkent zijn opdracht om Israel te verlossen. De pastoor herdenkt de doden uit Geffen, de bevrijders, de gevallenen onder het Duitse juk, onze lieve brave joden: Vader Benjamin, moeder Betje, dochter Hetty, zoon Sally, oma Hester, en oud-tante Betje. De kinderen bidden om vrede om een bevrijde wereld, een wereld zonder gevaar met licht en vreugde voor allen. Opnieuw klinken fanfares en schilderen pijn en leed. ”Gedenk het bot geweld dat hen vermoordde, gedenk het land geketend in de diepste ellende. Gij zijt nu vrij, gij zijt vrij, gij zijt het door HUN bloed”. Buiten sluiten nog mensen aan. De stille tocht voert ons naar het herdenkingsbeeld “Verzoening”. Met open ogen staar ik in de verte. Ik zie de dreiging van pistolen, Ik hoor een knal, het gekrijs bij de begrafenis van een ondergedokene. De klanken “Blijf mij nabij” dringen weer tot me door. In stilte wachten we op de twee minuten op de klokslag van 8 uur. Voortijdig werden we gemaand tot stilte en zo wat jammerlijk ons niet geschaard bij de totale stilte in het hele land. De toespraak van de burgemeester, die ons opriep vooral en altijd waakzaam te zijn en verdraagzaamheid te tonen en ons niet te laten leiden door racisme, kleur of afkomst, werd zeer gewaardeerd. Bloemen werden gelegd. De vlag werd gehesen, het Wilhelmus klonk. Gelukkig zijn er steeds meer gedenkbaren bijeen. We naderen de 25e gedenkdag in Geffen. Volgend jaar 2015 gaan we echt Bevrijdingsdag vieren. Het blijft onbegrijpelijk, dat naar onze opvatting het zeer waardevolle feest niet jaarlijks wordt gevierd. Als we zien, dat de aandacht voor Herdenken en Bevrijden groeit, kijk op T.V. in de krant, in nieuwe boeken en tijdschriften dan blijft het ons bevreemden. Volgend jaar moet inzet zijn om dat te bevorderen. De stamtafel heeft in het verleden (1995) de bevrijdingsdag eens vorm gegeven. Wij hopen, dat er initiatieven zijn, die leiden tot feest in Geffen en hopen, dat we mensen bereid vinden om nog eens hun verhaal te vertellen en nog eens te herhalen hoe bevrijd we ons voelden, hoe eindeloos blij we waren, dorp na dorp, stad na stad met overal zelfgemaakte vlaggen en oranjegewapper. Herinner onze optochten en danspartijtjes in onverwachte zaaltjes met eigen gemaakt brouwsel. Een onbegrijpbare vreugde heerste in een zalige, heilzame, blijvende heerlijkheid. Wij proberen dit verhaal vast te houden en te herbeleven. De stamtafel heeft een voordracht gemaakt voor de man – vrouw van het jaar. Op 21 september a.s hopen wij een bezoek te brengen aan de Biesbosch. Op 29 mei gaat de stamtafel naar de Zoete Moeder in Den Bosch. Op 24 augustus praten we over “Effe naor Geffe”. Het exploitatierapport over onze gemeenschapshuizen is verschenen. Er zijn veel verschillen te constateren en de huren zijn overal verschillend. De huren in de Koppellinck zijn hoger en en wel als landelijk gemiddeld te onderscheiden. Wij hopen maar dat Oss voor de Koppellinck ook uitzonderingen maakt en de huren aanpast aan in het verleden vastgelegde normen, waarbij een extra bedrag is vrijgemaakt voor de eerste vijf jaren. Er is een groot tekort. Er is steeds spanning tussen de verschillende gebruikers. “W.I.K.” heeft nog steeds de huurschuld niet voldaan.Er is nog steeds geen gezaghebbende die de situatie verheldert. De vraag blijft: Hoe maken we de Koppellinck aantrekkelijk voor alle verenigingen. Dan zal er iets moeten gebeuren aan de ontvangstruimte, aan een aantrekkelijker aanbod van drankjes, aan mogelijkheden tot het meer betrekken van de Horeca, aan meer overleg met de huurders Het Multifunctioneel Centrum zal moeten uitdagen. We stellen vast, dat bouwtechnisch onvoldoende faciliteiten zijn aangebracht en dat opnieuw moet worden nagegaan, aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan.

De discussie moet levendig worden gehouden. Zoals ook de toekomst van het gemeente huis. Voorlopig kan daar het Gilde en Scouting terecht en kan Vladerack daar gehuisvest blijven en de rest kan als kantoorruimte beschikbaar blijven. Voor goede ondernemers is dat een uitdaging. Met grote belangstelling volgen we de bouwprojecten in ons dorp. De huren, respectievelijk de koopsommen zijn inmiddels bekend. Het wordt een heel nieuw dorp. Eind december kunnen we “OPENEN”. Van stamtafel 404. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412.640982. Het gu oe goet en ut kumt goet, Hauw Doe.

 

Copyright © All Rights Reserved hosted by Gilbert van de Meulenreek

Nummer

datum

voorzitter

schrijver

aandacht voor

416

21 december 2014

Harrie Govers

Gilbert v.d. Meulenreek

einde Maasdonk

 

29 december 2014

niemand

niemand

Candlelight

417

4 januari 2015

Jan van Vucht

Theo Prinssen

we zijn Osschies

418

18 januari 2015

Jaap Bijleveld

Jan van Vucht

 

419

1 februari 2015

Rien Oomens

Gilbert v.d. Meulenreek

Recht vur z'n Roap

3 weken

 

 

 

 

420

22 februari 2015

Gilbert v.d. Meulenreek

Anne-Marie van Rijn

carnaval

421

8 maart 2015

Ties Raymakers

Jaap Bijleveld

 

422

22 maart 2015

Pierre Konings

Theo Prinssen

Pasen

3 weken

 

 

 

 

423

12 april 2015

Wim Romme

Brrghit van Schijndel

 

424

26 april

Ans Oude Wesselink

Jan van Vucht

Lintjes??

3 weken

 

 

 

 

425

17 mei 2015

Berghit van Schijndel

Gilbert v.d. Meulenreek

 

426

31 mei 2015

Gilbert v.d. Meulenreek

Anne-Marie van Rijn

 

427

14 juni 2015

Anne-Marie van Rijn

Jaap Bijleveld

 

428

28 juni 2015

Harrie Govers

Jan van Vucht

laatste voor vakantie

vakantie

 

 

 

 

429

23 augustus 2015

Jan van Vucht

Theo Prinssen

Effe noar Geffe

430

30 augustus 2015

Jaap Bijleveld

Berghit van Schijndel

verplaatst ivm ENG

3 weken

 

 

 

 

431

20 september 2015

Rien Oomens

Gilbert v.d. Meulenreek

 

432

4 oktober 2015

Gilbert v.d. Meulenreek

Anne-Marie van Rijn

 

433

18 oktober 2015

Ties Raymakers

Jaap Bijleveld

 

434

1 november 2015

Pierre Konings

Jan van Vucht

 

3 weken

 

 

 

 

435

22 november 2015

Berghit van Schijndel

 

 

436

6 december 2015

Harrie Govers

Theo Prinssen

Kerst

437

20 december 2015

Anne-Marie van Rijn

Gilbert v.d. Meulenreek

laatste van het jaar